www.what2do.co.il

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

סעיף 36א לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נוסח משולב) תשי"ט 1959 הינו סעיף בחירת זכויות. סעיף זה קובע כי חייל, שוטר או איש כוחות הביטחון (שב"ס, מוסד, שב"כ וכדומה) אשר נפגע ו/או חלה, במהלך השירות, יכול לבחור בין הגשת תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי לבין פניה למסלול פיצויים במסגרת תביעה נגד קצין תגמולים לפי חוק הנכים.

השאלה האם אדם שבחר לפנות למוסד לביטוח לאומי והוכר על ידם, יכול לחזור בו מבחירתו על מנת לפנות בתביעה כנגד משרד הביטחון ואפילו מעונין להחזיר את כל הכסף, אשר קיבל מאת הביטוח הלאומי.

סעיף 36 א' לחוק הנכים, אינו מאפשר בשום דרך לחזור ולגבות מן הנכה מה ששולם לו וזאת בניגוד לסעיף 36 לחוק הנכים המאפשר זאת בתנאים המנויים בס"ק (5). בהתאם לפסקי הדין של בית המשפט העליון, אין אפשרות לחזור מן הבחירה או להחזיר את הסכומים לביטוח לאומי. לפיכך, משסיים המערער קבלת שישה חודשים של קצבאות מאת המוסד לביטוח לאומי, הרי בחירתו סופית ואין הוא יכול עוד לתבוע זכויות מקצין התגמולים. טענה כי הבחירה נבעה ממצבו הכלכלי אינה מתקבלת בפסיקה כחוסר יכולת לבחור. טענה בדבר חוסר יכולת לבחור, מתקבלת אך ורק כאשר בתקופה שבה נקבעה הנכות הצמיתה נמצא אותו אדם במצב נפשי, אשר אינו מאפשר בחירה, דהיינו הוא נעדר מסוגלות נפשית.

על מנת שתתקבל טענה של היעדר יכולת בחירה בשל היעדר מסוגלות נפשית, על הועדה לחפש "ראיה אובייקטיבית המצביעה על היותם לוקים במחלת נפש השוללת, או למצער מגבילה עד למאוד את המודעות והמסוגלות הנפשית עד כדי העמדה בספק של יכולת הבחירה" כדברי בית המשפט.

אכן במקרים קיצוניים במיוחד מקום בו שוכנעה הועדה כי מדובר בחולי נפש קשים, שמחמת מחלתם נשללה מהם היכולת להבין ולבחור בין הזכויות עפ"י החוקים השונים- העדר טוטלי של תובנה ושיפוט. ר' ע"נ 201/99 כהן נ' קצין התגמולים (לא פורסם), ע"נ 588/98 שבירו נ' קצין התגמולים (לא פורסם). מכאן שמוטלת על הועדה החובה לבדוק האם מצביעים המסמכים הרפואיים על העדר טוטלי של הבנה ושיפוט וזאת בתקופה הרלבנטית. התקופה הרלבנטית לבחינת יכולת המסוגלות הנפשית היא מיום הבדיקה לקבלת נכות יציבה מאת המוסד לביטוח לאומי ועד לתום ששת החודשים בהם מאפשרים לנכה בחוק לחזור בו מן הבחירה כאמור.


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. נכונות הדברים עלולה להשתנות מעת לעת.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.