www.what2do.co.il

אחוזי נכות - משרד הביטחון- הפרעות נפשיות ונכות גופנית המלווה בהפרעות נפשיות

דרגו את המאמר

אחוזי נכות - משרד הביטחון- הפרעות נפשיות ונכות גופנית המלווה בהפרעות נפשיות
פרק רביעי*
הפרעות נפשיות ונכות גופנית המלווה בהפרעות נפשיות

*הערה: דרגת הנכות במחלות הנפש ותגובות נפשיות מכל הסוגים תיקבע לפי המצב התפקודי, לפי סעיף מבחן אחד שמייצג את רוב הסימפטומים ובחומרה שמייצגת את מכלול הסימפטומים. 

33. הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות PSYCHOTIC AND 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS
 

א. הפרעה נפשית מזערית, כושר תפקודי תקין 5%

ב. הפרעה נפשית עם הגבלה קלה בכושר התיפקודי 10%
ג. הפרעה נפשית עם הגבלה בינונית בכושר התיפקודי 20%
ד. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים ניכרים,
קיום צירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעות
בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה,
המגבילות את הכושר התיפקודי בצורה ניכרת  30%
ה. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים קשים
בקיום קשרים בין- אישיים תקינים ובצירוף הפרעות
של סף גירוי נמוך, הפרעה בריכוז, בחשיבה,
באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את
הכושר התפקודי בצורה קשה 50%
ו. הפרעה נפשית המלווה בהפרעה קשה בקיום יחסים
בין- אישיים, בבחינת המציאות ובשיפוט, בצירוף
סימנים אובייקטיביים קשים של ירידה בסף הגירוי,
בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה,
המגבילה את הכושר התיפקודי בצורה קשה ביותר 70%
ז. מצב נפשי חמור ביותר עם אי- יכולת מוחלטת
לתפקד באופן עצמאי, צורך בסיוע מתמיד בחיי
יום- יום או צורך באשפוז 100% 

34. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית 

דרגת הנכות הקבועה לצד פגימה גופנית כוללת גם את הנכות הנפשית הנובעת ממנה; אולם אם מצאה הועדה הרפואית כי התגובה הנפשית חורגת בעוצמתה מזו ההולמת את אותה פגימה, רשאית היא לקבוע דרגת נכות נוספת עבור התגובה הנפשית, כמפורט להלן:
(א) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית
ומהווה תגובה חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה
פגימה; כושר תפקודי נפשי תקין 5%-
(ב) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית
ומהווה תגובה חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה
פגימה; קיימת הגבלה קלה בכושר תיפקודי נפשי 10%-
(ג) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית
ומהווה תגובה חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה
פגימה; קיימת הגבלה בינונית בכושר התיפקודי הנפשי 20%-

(ד) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית ומהווה תגובה חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה פגימה; קיימת הגבלה ניכרת בכושר התפקודי הנפשי - ייקבעו אחוזי נכות נפרדים בהתאם לסעיף 33ד, ה, ו או ז.
(ה) נכות נפשית כתוצאה מפגיעה מוחית תיקבע בהתאם לסעיף 29(11). 

34א. א. הפרעה נפשית מזערית, כושר תפקודי תקין 5% 

ב. הפרעה נפשית עם הגבלה קלה בכושר התפקודי 10%
ג. הפרעה נפשית עם הגבלה בינונית בכושר התפקודי 20%
ד. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים ניכרים, קיום צירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעות בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן ניכר 30%
ה. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים קשים בקיום קשרים בין- אישיים תקינים ובצירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעה בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן קשה 50%
ו. הפרעה נפשית המלווה בהפרעה קשה בקיום יחסים בין- אישיים, בבחינת המציאות ובשיפוט, בצירוף סימנים אובייקטיביים קשים של ירידה בסף הגירוי, בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן קשה ביותר 70%
ז. מצב חמור ביותר עם אי יכולת מוחלטת לתפקד באופן עצמאי, צורך בסיוע מתמיד בחיי יום יום או באשפוז 100%
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.