www.what2do.co.il

אחוזי נכות- המערכת האורו- גניטלית - כליות, עקרות, שדיים, שחלות, נרתיק, רחם, שופכה, זיקפה

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

אחוזי נכות- המערכת האורו- גניטלית - כליות, עקרות, שדיים, שחלות, נרתיק, רחם, שופכה, זיקפה
פרק שני
המערכת האורו- גניטלית 

22. (1) צניחת הכליות (Ptosis) או כליה נודדת (Ren migrans)
 


א. ללא הפרעות 1% 

ב. ישנן הפרעות - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות
(2) כליה בצורת פרסה (Horse shoe kidney)
א. ללא סיבוכים 1%
ב. ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות
(3) כריתה חלקית של כליה אחת
א. ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והכליה השניה 10%
------------
* למעט גידולי עור

ב. קיימים סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות
(4) כריתת כליה
א. כריתת כליה אחת ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה 30%
ב. כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות קלות בפעולות הכליה השניה 60%
ג. כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות קשות בפעולות מערכת הדם והלב 100%
(5) כליה שאינה פועלת (Non Functionning kidney)
א. אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה 30%
ב. ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים
(6) הפרשת חלבון בשתן בצורה כרונית
א. Orthostatic albuminuria 1%
ב. מסיבה בלתי ידועה, ללא בצקת, בלי עליות לחץ הדם וללא הפרעה בתפקודי הכליות 10%
(7) דלקת כליות כרונית
א. הפרשת חלבון קבועה בשתן, עם גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם, ללא Uremia 20%
ב. כמתואר בסעיף קטן (א) עם בצקת, עם עליה של לחץ הדם וללא Uremia 30%
ג. תסמונת נפרוטית או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה (Urea) בדם עד 50 מג"ר אחוז 50%

ד. תסמונת נפרוטית בולטת עם עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה (Urea) בין 50 ל- 80 מג"ר אחוז 80%
ה. עם הפרעות קשות מצד הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה 100%
(8) Pyelonephritis chronica
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף קטן (7).
(9) אבני הכליות
א. אבנים בכליה אחת, התקפים נדירים, ללא הפרעה בתפקודי הכליות או ללא פגיעה במצב הכללי 10%
ב. אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים עם זיהום, ללא פגיעה בתפקוד הכליה 20%
ג. אבני יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני, ללא הפרעה בכליה השניה 40%
ד. אבני כליות דו- צדדיות, התקפים נדירים 20%
ה. אבני כליות דו- צדדיות, התקפים תכופים עם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית 40%
ו. מצב אחרי ניתוח אבני כליה מצד אחד, לא נשארו אבנים, פעולת הכליה תקינה 1%
קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים קטנים (7) או (10)
(10) Hydronephrosis
א. אקטזיה של אגן הכליה ללא הפרעות 1%
ב. בצורה קלה, התקפים נדירים ללא דלקת 10%
ג. בצורה בינונית, התקפים תכופים עם או בלי דלקת 30%

ד. עם זיהום או Pyonephrosis 50%
(11) Essential Haematuria
המטוריה מיקרוסקופית, ללא גלילים בשתן, ההמטוריה מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות לא מבחינה קלינית ולא מבחינה תפקודית 10% 

23. (1) אורטר 

אבנים באורטר והיצרות האורטר - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 22(10).
(2) שלפוחית השתן
א. דלקת כרונית של שלפוחית השתן
.I דלקת קלה ללא הפרעות 1%
.II דלקת קלה, עם תאי- מוגלה  בשתן עם תכיפות בהטלת שתן ביום ובלילה 10%
.III דלקת בינונית עם תכיפות  בהטלת השתן ביום ובלילה עם כאבים ועוויות 20%
.IV דלקת קשה עם תכיפות בהטלת השתן פעם לשעה או יותר, כשהשלפוחית מצומקת 50%
.V אי- שליטה או אי- עצירה של מתן השתן ומצב המצריך שימוש מתמיד במכשירים 70%
ב. דלקת בדפנות השלפוחית עם כיבים בתת- רירית (Hunner’s Ulcer) 60%
ג. אבן בשלפוחית עם סימני הפרעה בתפקוד - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2)א.
ד. ניצור השלפוחית Fistula vesicae 50%

(3) שופכה
א. היצרות השופכה (Uretra)
.I בצורה קלה עד בינונית, אחרי הבראה, המצריכה רק הרחבות בודדות (1 - 2 פעמים לשנה) 10%
.II המצריכה הרחבות כל 2 - 3 חדשים 20%
.III המצריכה הרחבות תכופות עם דלקת בשלפוחית 30%
ב. ניצור בשופכה
.I בצורה קלה עם הפרשה לסרוגין 20%
.II בצורה בינונית; ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה שימוש במכשיר או שימוש תמידי בחמרי חבישה 40%
.III בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז מתמיד המצריך שימוש תמידי במכשירים או החלפות רבות של חמרי חבישה 70%
.IV ניצורים רבים ב- Perineum 100% 

24. (1) Varicocoele 

א. חד או דו צדדי, ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי ניכרות 1%
ב. עם הפרעות ניכרות 10%
(2) Hydrocoele חד או דו- צדדי 1%
(3) חוסר אשך אחד והשני תקין 20%
(4) אבדן שני האשכים
א. אצל גבר עד גיל 45 מלווה בהפרעות נוירו- אנדוקריניות 50%
ב. אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה מלווה בהפרעות נוירו- אנדוקריניות 40%
ג. מעל לגיל 60 25%

(5) אבדן חלקי של ה- Penis 30%
(6) אבדן של ה- Penis 60%
(7) אספרמיה חבלתית
א. עד גיל 45 20%
ב. מעל לגיל 45 10%
לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה.
(8) אינאונות והפרעות בזיקפה על רקע אורגני כתוצאה מפגיעה באברי המין ו/או רקמות סמוכות.
א. ישנם סימנים אוביקטיביים    וסוביקטיביים להפרעה בזיקפה אך קיימת אפשרות לקיום יחסי מין מלאים (עם חדירה) - 1%
ב. ישנם סימנים אוביקטיביים    וסוביקטיביים להפרעה בזיקפה אך קיימת אפשרות לקיום יחסי מין מוגבלים (עם חדירה) - 10%
ג. ישנם סימנים אוביקטיביים    וסוביקטיביים להפרעה בזיקפה ולא קיימת אפשרות לקיום יחסי מין (עם חדירה) - 30%
(9) אינאונות על רקע אורגני כתוצאה מפגיעה בכלי דם ו/או עצבים.
נכות זו תיקבע רק במקרים בהם הנכות בגלל הפגיעה הנוירולוגית או הוסקולרית המהווה סיבה לאינאונות לא מגיעה ל- 50%.
א. כמו בסעיף (8)א לעיל - 1%
ב. כמו בסעיף (8)ב לעיל - 10%
ג. כמו בסעיף (8)ג לעיל - 30%
(10) אינאונות על רקע אורגני כתוצאה ממחלה סיסטמית כולל השפעה אטרוגנית של תרופות הקשורות לאותה המחלה.
------------
* תחילתן של תק’ (מס’ 2) תשמ"ח–1988 ביום 25.3.1988.

נכות זו תיקבע רק במקרים בהם הנכות בגלל המחלה הסיסטמית לא מגיעה ל- 50%.
א. כמו בסעיף (8)א לעיל - 1%
ב. כמו בסעיף (8)ב לעיל - 10%
ג. כמו בסעיף (8)ג לעיל - 30%
(11) אינאונות על רקע נפשי בחומרות המקבילות לסעיף (8) לעיל תיקבע לפי סעיפים 33א, 33ב או 33ד בתוספת.
(12) בהפרעות נפשיות רגשיות חמורות המגבילות בהסתגלות החברתית משפחתית באופן בולט על רקע אינאונות אורגנית תיקבע נכות לפי סעיף 33 שבתוספת (בנוסף לאחד מסעיפי 24 - (8), (9) או (10).
הערה: הנכות בגלל אינאונות על רקע אורגני כלולה בסעיפים קטנים (4), (5) ו- (6) ואין לדון בנפרד. 

25. (1) דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת של אברי מין האשה 

א. ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב 1%
ב. ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי משביע רצון 10%
ג. ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה 20%
(2) מצב לאחר כריתת שחלות
א. כריתה של שחלה אחת, עם או בלי כריתה חלקית של השחלה השניה 10%
ב. כריתה של שתי השחלות
.I עד גיל 50 40%
.II אחרי גיל 50 20%
(3) מצב לאחר כריתת הרחם
א. עד גיל 50 40%
ב. אחרי גיל 50 20%
(4) מצב לאחר Panhysterectomy
א. עד גיל 50 50%

ב. אחרי גיל 50 30%
(5) צניחת הנרתיק והרחם (Prolapsus vaginae et uteri) 30%
(6) ניצורים של אברי המין של האשה
א. ניצור בין שלפוחית השתן ואברי המין (Fistula vesico-genit.) 50%
ב. ניצור בין החלחלה ואברי המין (Fistula recto-genit.) 50%
לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה. 

26. א. בתקופה החריפה והפעילה 100% 

ב. שחפת כרונית עם שינויים רנטגניים ברורים, הפרשה של מתגי קוך לסרוגין 60%
ג. שחפת בלתי פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 30%
ד. שחפת בלתי פעילה בתום תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 10% 

27. עקרות 

א. כשגורמיה אינם ברורים 30%
ב. כשגורמיה ברורים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי אחוזי הנכות הגבוהים ביותר שנקבעו בשביל הפגימות שגרמו לעקרות ולא פחות מ- 30%. לא יינתנו אחוזי נכות נפרדים בעד העקרות בנוסף לאחוזי הנכות לפי הפגימות שגרמו לעקרות. 


28. א. שד אחד 

.I עד לגיל 30 שנה 30%
.II מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה 25%
.III מעל לגיל 45 שנה 15%
ב. שני השדיים
.I עד גיל 30 שנה 50%

.II מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה 40%
.III מעל לגיל 45 שנה 30%
לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.