www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - לשון הרע

מודעה בנוגע לתביעה אזרחית כנגד דייר בבניין - האם לשון הרע?

בלוח המודעות של הבניין נתלתה מודעה ובה נאמר כי ישנה אסיפת דיירים בה ידונו מספר נושאים לרבות תביעה אזרחית נגד אחד הדיירים. האם מדובר בהוצאת לשון הרע?


ראש עיריית ירושלים זכה בתביעת דיבה אשר הגיש

אתי בנימין, המכהנת בתור יו"ר ארגון ההורים הארצי, ויו"ר ועד ההורים העירוני בירושלים, תפצה את ראש עיריית ירושלים בגין הוצאת לשון הרע בסכום של כ-46,000 שקלים...


הפצת שמועות בדבר אונס בין בני משפחה - תביעה בגין לשון הרע

תושב היישוב בארותיים הגיש תביעה בגין לשון הרע כנגד אחייניתו וגיסתו וזאת לאחר שהשתיים מפיצות, לטענתו, שמועות כאילו כנס את האחיינית כאשר הייתה בגיל 8...


האם תלונה במשטרה מהווה הוצאת לשון הרע?

הגשת תלונה במשטרה הינה פרסום הנוגע לאדם אשר מיועד לאדם אחר זולת הנפגע. כמו כן, ייחוס עבירה פלילית חמורה (כגון הטרדה מינית או איום בנשק) הינו בגדר לשון הרע...


לשון הרע בגין מסירת פרטים על חשבון בנק לאנשים זרים

האם מסירת פרטים עמומים בדבר מצב חשבון בנק של עורך דין לאנשים זרים מהווה עילה לקבלת תביעה בגין הוצאת לשון הרע?


עדות לפקידת סעד במסגרת תסקיר עבור בית המשפט, האם לשון הרע?

האם ניתן לתבוע את מי שמסר מידע לפקידת סעד אשר ערכה תסקיר עבור ביהמ"ש לענייני משפחה עפ"י חוק איסור לשון הרע?


הכפשת שמו של אדם במסגרת תוכנית תחקירים בערוץ 2

תוכנית התחקירים של העיתונאי אמנון לוי תשלם פיצויים בגין הכפשת שמו של אדם במסגרת קדימונים לכתבה אשר הציגו אותו כנוכל...


מכתב אנונימי לעיתון מהווה עילה להגשת תביעה בגין לשון הרע

האם מכתב אנונימי למערכת עיתון במהלך תקופת בחירות מהווה עילה להגשת תביעה בגין הוצאת דיבה ולשון הרע?


דחיית תביעת לשון הרע בגין היות האמירות בגדר זוטי דברים

עם זאת, התביעה נדחתה מטעם אחר. השופט קבע כי הדברים אשר נאמרו בין בעלי הדין הוטחו באופן הדדי ויש לדחות את התביעה משום שמדובר בזוטי דברים (מעשה של מה בכך)...


תביעת לשון הרב בין מתפללים לבין רב בית הכנסת

האם מתפללים יזכו בתביעת לשון הרע אשר הוגשה כנגד רב בית הכנסת? האם הרב פעל בתום לב כנגד המתפללים האלימים?


תביעה נגד גלובס בגין פרסום שכר בעיתון, האם לשון הרע?

האלוף במיל' עמוס ירון, מנכ"ל משרד הביטחון לשעבר, הגיש תביעה נזיקית בגין הוצאת לשון הרע כנגד עיתון גלובס. התביעה הוגשה בגין פרסום שכרו של התובע אשר עמד לכאורה על 60,000 שקלים...


האם חברת פרטנר כינתה לקוח בתור מר אדון טיפש והאם מדובר בהוצאת לשון הרע?

תביעה בגין הוצאת לשון הרע הוגשה כנגד חברת פרטנר בגין שליחת חשבונית ללקוח ובה נכתב "מר אדון טיפש"...


פגיעה בפרטיות נזקק בגין פרסום תמונה על ידי עמותה ללא אישור

משפחה ממוצא אתיופי הגישה תביעה כנגד קרן המסייעת לאנשים נזקקים בגין פרסום תמונת חברי המשפחה באתרי האינטרנט של העמותה ובלוחות השנה שלה...


פגיעה בשם של חברה מתחרה על ידי פרסום עלון שיווקי
האם פרסום שיטות שיווק של חברה מתחרה, באופן המציג אותן כלא אמינות, מהווה הוצאת לשון הרע?

הוצאת לשון הרע במסגרת טור דעה בביטאון לשכת עורכי הדין
השופט לא קיבל את הטענה כי אי הזכרת שמו של עורך הדין בטור הדעה מהווה הגנה לכותב. בפסק הדין נכתב כי לא נדרש מאמץ רב על מנת לדעת במי מדובר, שכן בעת בה פרסם הנתבע את טור הדעה, כבר היו פרסומים רבים בכלי התקשורת השונים אודות פרשת ארומה...

הגשת תלונה למשטרה ופרסום באמצעי התקשורת - הוצאת לשון הרע
השופטת כתבה בפסק הדין כי התלונה אשר הוגשה על ידי בר כנגד ראש העיר נדחתה בתוך זמן מהמועד שהוגשה, וזאת מחמת אי אשמה פלילית במעשים הנטענים...

לשון הרע בפרסום תמונת קטין ליד כתבה על עמותה המסייעת לילדים במצוקה
הנתבעת במקרה דנן הינה עמותה המסייעת למשפחות חד הוריות בהענקת חונכות לילדיהן. חונכות זו מתבצעת על ידי מתנדבים העורכים פעילויות משותפות שונות עם הילדים (תוך יצירת קשר תומך ומעמיק)...

רון קופמן יזכה לפיצויים בגין הוצאת לשון הרע על ידי שאול אייזנברג
יו"ר קבוצת הכדורסל הפועל תל אביב לשעבר, שאול אייזנברג, ישלם פיצויים לעיתונאי רון קופמן בסך של כ-3,000 שקלים...

התעללות אשר נחשפה במסגרת תוכנית טלוויזיה - האם לשון הרע כלפי הפוגע
בית המשפט נדרש לבחון סוגיה בעניין לשון הרע אשר הוגשה על ידי אביה של צעירה שהשתתפה בתוכנית לשיפור המראה החיצוני ולחיזוק הביטחון העצמי...

הוצאת לשון הרע של מזכיר קיבוץ נגד חבר קיבוץ
בית המשפט קבע כי מזכירת קיבוץ לשעבר תשלם פיצויים בסך 50,000 שקלים לחברת קיבוץ אשר שמה הוכפש במסגרת "דף השבוע"...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>