www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - לשון הרע

78,000 שקלים פיצויים בעקבות לשון הרע בין שכנים

במסגרת תביעת לשון הרע, אשר הוגשה על ידי בני הזוג המשמשים כמשפחה אומנה, נטען כי אדם המתגורר עימם ביישוב הכפיש את שמם בעניין הטיפול בילדים, הן בפני ציבור המתפללים בבית הכנסת, והן בפני הרשויות...


מטאפורות ולשון הרע - האמנם?

האם שימוש במטפורה "שודד קרקעות", במסגרת טור פוליטי העוסק בעסקאות מקרקעין בין יהודים לערבים, מהווה הוצאת לשון הרע?


האם טענה כי נפגע פעולות איבה הינו מתחזה היא לשון הרע?

האם הצגתו של אדם אשר הוכר כנפגע פעולות איבה כמתחזה, במסגרת כתבה בעיתון מקומי, היא הוצאת לשון הרע?


פרסום כתב תביעה בעיתון בתור לשון הרע, האמנם?

האם פרסומו של כתב בי דין, כגון כתב תביעה, בעיתון בעל תפוצה ארצית, יכול להיות הוצאת לשון הרע?


תביעת לשון הרע כנגד אורלי וגיא בע"מ

סוגיות הנוגעות ללשון הרע נמצאות בזמן האחרון בכותרות ככל שהן קשורות לערוץ 10. לאחר ההתנצלות המתוקשרת אשר פורסמה בתחילת מהדורת "השבוע" – תוכנית החדשות של הערוץ בערב שישי, מגיעה גם תביעה כנגד תוכנית התחקירים "אורלי וגיא בע"מ"...


חסינות לשון הרע - מכתב מעורך דין לפני הליך משפטי

עורכי דין המייצגים בעלי דין בהליכים משפטיים שולחים לא אחת מכתבים בשמם של לקוחותיהם. מכתבים אלו מנוסחים פעמים רבות בחריפות וכוללים השתלחויות שונות...


ביקורת או לשון הרע?

ביקורת יכולה להיות לא אחת נוקבת וחריפה. האם דברי ביקורת עלולים לחרוג מהלגיטימיות העומדת בבסיסם, ולהוות עילה לתביעת לשון הרע של המבוקר כנגד המבקר?


פרסום לשון הרע ללא שמות - האם פיצויים?

האם פרסום לשון הרע ללא שמות מהווה עילה להגשת תביעת פיצויים?


עדות במשטרה אשר ניתנה בתום לב - האם יכולה להיות לשון הרע?

אישה מסרה דברים אשר עולים כדי לשון הרע, וזאת כאשר היא נחקרת במשטרה. האם מי שנפגע מהפרסום רשאי להגיש כנגד האחרונה תביעה אזרחית?


האם פרסום אודות הגשת תלונה במשטרה הוא הוצאת לשון הרע?

כנגד אדם הוגשה תלונה במשטרה. יום לאחר הגשת התלונה, פורסם דבר הגשתה בארבעה מקומונים שונים. התלונה והכתבות ייחסו לאדם עבירות פליליות חמורות של מתן וקבלת שוחד, ועבירות נוספות. האם הגשת התלונה ופרסומה מהווים לשון הרע?


טען כי אדם יישב בכלא, ועשה זאת בתום לב - האם מדובר בלשון הרע?

האם ייחוס ישיבה בכלא לאדם, בתום לב, הוא לשון הרע? הוא הנפגע, אשר בסך הכל ישב במעצר לזמן קצר, זכאי לפיצויים בגין הפרסום?


פרסום אפליה בכניסה למועדון אשר לא הוכחה מהווה לשון הרע

בליינית לא נכנסה למועדון בירושלים, לטענתה בגין אפליה על רקע עדתי. האירוע פורסם על ידי הבליינית ובן זוגה בשורה של אתרי אינטרנט. האם מדובר בלשון הרע? האם אמת בפרסום?


תביעת לשון הרע בגין פרסומים בבלוג באינטרנט

האם ישולמו פיצויים בגין לשון הרע בבלוג באינטרנט? מהו ההבדל בין פרסום דעה לבין פרסום עובדה? האם אישיות ציבורית היא גם בלוגרית הידועה ברחבי הרשת האלקטרונית?


ידיעות אחרונות וכתב ישלמו פיצויים בגין לשון הרע במסגרת ראיון

הסופר אמיר צולנג יזכה לפיצויים מידיעות אחרונות וזאת בעקבות ראיון עימו אשר פורסם במוסף שבע ימים ב"עיתון של המדינה"...


לשון הרע ופגיעה בפרטיות בגין פרסום תמונה אינטימית ברבים

בני זוג אשר מנהלים מערכת יחסים אינטימית מצלמים לעיתים זה את זו (או זו את זה) ושומרים את התמונות על מנת להתרשם מהם בעתיד. האם פרסום תצולמים אלו עולה כדי לשון הרע ו\או פגיעה בפרטיות?


מחיקת תביעת לשון הרע על הסף - הדברים נאמרו מתוקף תפקיד ציבור

חברת נתיבי איילון הגישה בקשה למינהל מקרקעי ישראל להחזר הוצאות תכנון וייזום. לטענתה, החזר זה הגיע לה בעקבות אופציה לרכישת מקרקעין בהסכם הרשאה לתכנון בינה לבין המינהל. כתגובה לבקשה זו, אמר סגן חשב המינהל כי ישנם פערים משמעותיים בין ההוצאות המשפטיות לבין הוצאות התכנון, ועל כן אין לאשר את הבקשה לאישור הסכום המבוקש...


לשון הרע בעת הצגת בעל בתור סרבן גט

האם הצגתו של אדם בתור סרבן גט, על ידי אשתו "המסורבת", מהווה הוצאת לשון הרע?


פיצויים בגין לשון הרע אשר הוציאו הורים כנגד מנהלת בית ספר

האם מנהלת בית ספר תזכה לפיצויים מהורי תלמידים בגין הוצאת לשון הרע אשר גרמה בסופו של היום להעברתה מתפקידה?


חסינות תסקיר פקידת סעד מפני תביעת לשון הרע

האם תסקיר פקידת סעד, הכולל ביטויים בוטים ומעליבים שטוב היה לולא נשמעו, חסין מפני תביעת לשון הרע?


פיצויים ממשטרת ישראל בעקבות חיפוש בבית הלא נכון

האם העובדה ששוטרים הגיעו לבית משפחה בטעות, כאשר בידם צו חיפוש בגין עבירות סמים, עולה כדי מעשה שהינו לשון הרע?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>