www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - לשון הרע

אמת בפרסום עם פרסום הודעת משרד הבריאות אודות בעיות ביריד מזון

משרד הבריאות ערך ביקורת ביריד מזון וקבע כי ישנם במקום פגמים תברואתיים שונים. אי לכך, ביקש משרד הבריאות מאמצעי התקשורת לפרסם אודות ביקורת זו. האם פרסומים אלו עולים כדי לשון הרע?


מקדונלדס תשלם פיצויים לאריאל מקדונלד

מאבק פרסומי בין שתי רשתות מובילות לייצור ושיווק מזון מהיר הוליד תביעה לפיצויים בסך 1,542,803 ₪. במאבק זה חויבו הנתבעות בתשלום פיצויים לתובע, בסך של 77,500 דולר בגין פגיעה בפרטיות ובקניין, וזאת בשל פרסום אחת מרשתות המזון המהיר...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11