www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תאונות דרכים

תאונת דרכים עקב פתיחת דלת של רכב, מי משלם פיצויים?
אדם שיושב ברכב נדרש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לפני שהוא פותח את הדלת, כדי למנוע פגיעה בעוברי דרך. במקרה של פגיעה ניתן להגיש תביעה נגד החברה המבטחת את הרכב.

כיצד מתבצעת חקירה לאחר תאונת דרכים?
לאחר תאונת דרכים מומחים מטעם המשטרה מבררים את הסיבה להתרחשותה. החקירה כוללת איסוף פרטים מזירת האירוע ועדויות שונות, עריכת דו"ח על ידי בוחן תנועה ושחזור האירוע על ידי מומחה הנדסי.

תאונת דרכים עם אופניים חשמליים – מי משלם פיצויים?
מעמדו המשפטי של רוכב האופניים בארץ תואם את הגדרתו של הולך רגל, כך שפגיעה בהולך רגל על ידי רוכב אופניים חשמליים אינה מוגדרת כתאונת דרכים כמשמעותה בחוק.

פגיעה בהולך רגל: מהן זכויות הולכי רגל שנפגעו בתאונת דרכים?
הזכות לפיצויים קיימת להולכי רגל שנפגעו תאונות דרכים, בין אם יש או אין אשמה של הנפגע. על כן אין משמעות לעניין הפיצויים, גם אם הולך הרגל אשם בתאונה, בכך שעבר באור אדום במעבר חציה ונפגע.

תאונת דרכים באוטובוס וברכבת: ממי ניתן לקבל פיצויים?
במקרה של תאונת דרכים עם רכב פרטי, יש לפנות אל חברת הביטוח כדי לקבל פיצויים. אך מה קורה במקרה שבו התאונה מתרחשת בתחבורה הציבורית הבטוחה?

ביטול פסילה ומשמעותה מבחינת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
מהי המשמעות המקופלת מאחורי ביטול פסילה בדיעבד כאשר תביעת פיצויים לאחר תאונת דרכים נדחתה מחמת נהיגה בפסילה?

תביעת תלויים ושינויים בהכנסות בן זוג לאחר תאונת דרכים
האם ישנה משמעות לשינוי בהכנסת אדם, לצורך חישוב הפיצויים המגיעים לו לאחר מותו של בן זוגו בתאונת דרכים?

ניצול הכוח המכני של הרכב בתור תאונת דרכים, אימתי?
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינו החוק אשר קובע את זכאותם של נפגעים בתאונות לקבל פיצויים בגין נזקיהם. החוק מכיר גם בתאונה אשר התרחשה כתוצאה מניצול הכוח המכני של הרכב כתאונת דרכים...

הימצאות ליד הרכב בתור שימוש ברכב מנועי והגדרת תאונת דרכים
האם פגיעה במהלך הימצאות ליד הרכב בטרם נסיעה היא תאונת דרכים? האם מדובר בשימוש ברכב מנועי?

תאונת דרכים ללא מגע עם הרכב הפוגע, האמנם?
אימתי תוכר תאונת דרכים כמזכה בפיצויים חרף העובדה שלא היה מגע בין הרכב הפוגע לבין הנפגע?

תאונת דרכים בדרך לביצוע פשע - האם פיצויים?
האם אדם אשר נפגע בתאונת דרכים בדרך לביצוע פשע יהיה זכאי בפיצויים? מהו פשע וכיצד מוכיחים קשר סיבתי או העדר קשר סיבתי בין הרכב לבין הפשע?

נהג חדש נפגע בתאונת דרכים לאחר שנהג ללא מלווה
האם נהג חדש אשר נפגע בתאונת דרכים בעת שנהג ללא מלווה, זכאי לפיצויים מחברת הביטוח?

התלקחות ברכב כתאונת דרכים
האם התלקחות רכב אשר גרמה לנזקי גוף יכולה להיות מוגדרת כתאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק? להלן דוגמאות מהפסיקה והסבר על חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...

הלכת אוסם
מהי הלכת אוסם? מהי החזקה הממעטת? מהן החזקות המרבות? האם ירידה לאחר פריקה היא תאונת דרכים? מהי המשמעות של הכרה באירוע כתאונת דרכים?

חזקת הרשות בנהיגה ברכב, מהי?
לגבי "חזקת הרשות", הפסיקה קבעה כי לא ניתן להסיק מתן רשות ממעשיו של אדם הנוהג במכונית, במקרים בהם המעשים לא הגיעו כלל לידיעתו של בעל הפוליסה...

האם תיתכן תאונת דרכים ללא מגע עם הרכב הפוגע?
האם יתכן מצב בו בית המשפט יכיר בתאונת דרכים אשר נגרמה ללא מגע פיסי בין הנפגע לבין הרכב הפוגע?

דחיית תביעה בגין תאונת דרכים לאחר מעשה מכוון
האם מעשה מכוון הוא תאונת דרכים? במקרים בהם מעוניין נתבע להוכיח החזקה הממעטת הנ"ל, מוטל נטל ההוכחה לכך על כתפיו. רף ההוכחה לכך הוא של מאזן ההסתברויות, אך ביישומו של רף הוכחה זה מתחקים בתי המשפט אחר נסיבות המקרה ומהות הטענות וחומרתן...

אשם תורם בתביעות פוליסת ביטוח צד ג' לאחר תאונת דרכים
. מדובר בתביעות אשר מוגשות נגד חברת הביטוח של רכבו של המזיק, והן מהוות חלק מתחום המשפט הנזיקי...

מהו הקשר בין התאבדות בכביש לבין תאונות דרכים?
בעניין אחר, נהג סטה עם רכבו ללא סיבה נראית לעין לכיוון משאית שנסעה בנתיב הנגדי והתנגש בה בעוצמה...

פיצויי אחרי תאונת דרכים כאשר זהות הפוגע איננה ידועה
האם אדם אשר נפגע בתאונת דרכים שלא הוגדרה כ"פגע וברח", אך זהות הנהג הפוגע איננה ידוע לו, יזכה לפיצויים מחברת הביטוח? תביעה בעניין זה הגיעה עד לבית המשפט העליון בו נבחנה סוגיה משפטית הקרויה "מבחן השקידה הסבירה"...

1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>