www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תאונות דרכים

תאונה בעקבות דחיפה בתור לאוטובוס, האם עסקינן בתאונת דרכים?
אישה נדחפה בתור לאוטובוס ונגרמו לה נזקי גוף. האישה הגישה תביעה בעקבות האירוע להכרה בכך שמדובר בתאונת דרכים. האם בית המשפט יקבל תביעתה?

השבת מס הכנסה שנוכה משכרו של עובד לאחר תאונת דרכים
עובד נפגע בתאונת דרכים אשר הוכרה גם כתאונת עבודה. לאחר התאונה, נעדר הנפגע מעבודתו במשך 11 ימים. במהלך ימים אלו, שילמה המעסיקה את שכרו של העובד...

תביעה לתשלום תכוף במקביל לתביעת תאונת דרכים - האם טיפולים בקופת חולים?
האם נפגע תאונת דרכים היה חייב לפנות לקופת חולים ולא לטיפול רפואי פרטי? תביעה לתשלום תכוף...

תביעת שיבוב של חברת ביטוח לאחר תאונת דרכים - אשם תורם של המבוטח
בעקבות אי מתן זכות קדימה, התרחשה תאונת דרכים. חברת הביטוח של הנהג הנפגע שילמה תגמולים למבוטחה, ופנתה בתביעת שיבוב כנגד הנהג הפוגע (שהורשע בהליך פלילי). האם יוטל אשם תורם על המבוטח הנפגע?

האם הדין הפלשתינאי מכיר בהלכת השנים האבודות?
חברת הביטוח טענה כי היות והמנוחה הייתה בת 5 במותה, התובעים אינם זכאים לפיצויי בגין הפסד השכר בשנים האבודות. ב"כ חברת הביטוח טען כי התייחסות הדין הפלשתינאי אינה מכירה בפיצוי בגין השנים האבודות...

דחיית תביעת פיצויים לאחר תאונת דרכים בגין אי עריכת ניתוח לאחר המוות
פעמים רבות נסיבות מותו של פלוני אינן ברורות ויש צורך להתחקות אחריהן. כאשר אין ממצאים של ניתוח לאחר המוות, ייתכן ותהיה זו משימה בלתי אפשרית...

מינוי מומחה רפואי לשם סתירת נכות אשר נקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי
האם העובדה כי בית המשפט דחה בקשתו של נפגע למנות מומחה רפואי, ולאחר מכן פנה האחרון למוסד לביטוח לאומי, מהווה עילה לאשר הבאת ראיות לסתור קביעת המל"ל?

פגיעה במהלך ניקוי שוקת מערבל בטון - האם מדובר בתאונת דרכים?
נהג מערבל בטון סיים לפרוק בטון ופנה לנקות את שוקות המערבל. במהלך קיפול אחת השוקות, נפתחה השוקת השנייה ומחצה את ידו. האם מדובר בתאונת דרכים

אישה נאלצה לצאת לפרישה מוקדמת לאחר תאונת דרכים - האם פיצויים בגין הפסד השתכרות?
אישה הייתה מעורבת בתאונת דרכים קטלנית. בגין נזקים נפשיים שלאחר התאונה, נאלצה האישה לעזוב עבודתה. האם חברת הביטוח תפצה בגין הפסד השתכרות?

תאונת דרכים בעקבות רכב חונה אשר נהגו לא הביט לאחור
נהגו של רכב אשר חנה בהליך אחורי לא הביט כראוי לאחור. כתוצאה מכך סטה הרכב מאחוריו לנתיב הנגדי ופגע ברכב שהגיח ממול. מי אשם בתאונה?

חישוב נכויות בתביעת שיפוי של הביטוח הלאומי נגד חברות ביטוח
מהי שיטת השקלול המתמטית? כיצד יחושבו נכויות במסגרת תביעת שיפוי של המוסד לביטוח לאומי נגד חברות הביטוח?

נהג שיכור נהרג בתאונת דרכים - האם כיסוי ביטוחי?
אדם היה מבוטח בפוליסת ביטוח הכוללת גם פיצויי בגין אובדן חיים בתאונה. האם מותו בתאונת דרכים, עת היה שיכור, מחריג את חבותה של חברת הביטוח לשלם הפיצויים?

אחריות שילוחית של מעביד לתאונת דרכים בה היה מעורב רכב חברה
מהו היקף האחריות השילוחית המוטל על חברה המשכירה רכב כאשר המכונית מעורבת בתאונת דרכים?

משקלה של גרסה ראשונית בתביעה בגין תאונה שהינה תאונת דרכים
תביעות רבות בגין תאונות דרכים עוסקות לא אחת במחלוקת בין חברת הביטוח לבין המבוטח בנוגע לזכותו של האחרון לפיצויים. מהו משקלה של הגרסה הראשונית שנמסרה על ידי המבוטח, לעומת גרסאות מאוחרות שנמסרו בעקבות קבלת ייעוץ משפטי?

פיצויים בגין תאונת דרכים בה מעורבים מספר כלי רכב - מי אחראי?
הגדרת תאונת דרכים כאשר מספר כלי רכב מעורבים באירוע. איזו חברת ביטוח תשלם פיצויים לנפגע?

תאונת דרכים בגין החלקה על מדרגות בירידה מאוטובוס
תביעה בגין החלקה בירידה מאוטובוס. האם מדובר בתאונת דרכים? האם יש לקבל את עדותה של התובעת שהינה עדות בעל דין יחידה? מהו משקלם של המסמכים הרפואיים?

פסילת מומחה רפואי בתביעת פיצויים לאחר תאונת דרכים
האם בית המשפט יורה על פסילת מומחה רפואי בתביעת פיצויים אשר הוגשה לאחר תאונת דרכים, וזאת בגין העברת "חוות דעת רפואית" לידי המומחה?

זכות המוסד לביטוח לאומי לשיפוי מחברות הביטוח לאחר תאונת דרכים
האם הביטוח הלאומי רשאי לתבוע שיפוי מחברות הביטוח בגין תשלום תגמולים לאחר תאונת דרכים?

אחריות לנהיגה ללא ביטוח חובה - אחיו של המשתמש ברכב היה רשום כבעליו
מי אחראי לשלם פיצויים לאחר תאונה ללא ביטוח חובה כאשר אחיו של המשתמש ברכב היה רשום באופן פורמלי בלבד כבעליה של המכונית?

עובד נפל מארגז משאית בתום פריקה - האם תאונת דרכים?
עובד נפל בתום פריקה מארגז משאית. האם מדובר בתאונת דרכים על פי הגדרתה בחוק הפיצויים?

<<   הקודם  1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>