www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תאונת עבודה

האם הידבקות בהרפס בעבודה בבית חולים היא תאונת עבודה?
האם עובד בית חולים, אשר לקה בהרפס במהלך עבודתו, יוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה?

תאונת עבודה - יחסי עובד מעביד בין נער מתלמד לבין בעל מוסך
נער טען כי נפגע במהלך התלמדות במוסך. האם התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים והאם מדובר בתאונת עבודה?

מחלה נדירה בתור תאונת עבודה, האם ימונה מומחה רפואי?
בית הדין לעבודה קבע כי לכאורה נראה שהתובע לא עמד בנטל להוכיח את יסודות הפגיעה בעבודה שהיא בגדר תאונת עבודה כמשמעותה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי. עם זאת, כאשר מדובר במחלה נדירה, יש למנות לעניין מומחה רפואי מטעם בית הדין...

חברת הביטוח תשלם לקצב שנפגע בידו בגין אובדן כושר עבודה
האם קצב אשר נפגע באצבעו זכאי לקבל מחברת הביטוח פיצויים בגין אובדן כושר עבודה?

מבוטח נפטר בגין התקף אסטמה, האם בני המשפחה יזכו לקצבת תלויים?
האם ימונה מומחה רפואי לשם בדיקת זכאותם של אישה וילדים לקצבת תלויים, לאחר פטירת אבי המשפחה מהתקף אסטמה בתום יום עבודה עמוס וחריג...

הכרה בתאונת עבודה בעקבות תביעה שהוגשה לאחר הפיטורים
בית הדין לעבודה נדרש לבחון האם יש לקבל את תביעתה של עובדת לשעבר להכרה באירוע בו נפלה מכסא כתאונת עבודה, וזאת למרות שהתביעה הוגשה כחצי שנה לאחר תום יחסי העבודה...

תאונת עבודה בחו"ל - החלקה בכניסה לרכבת תחתית בניו יורק
רופא ישראלי היה בהתשלמות מטעם עבודתו בניו יורק. האם החלקה בכניסה לרכבת התחתית בניו יורק היא תאונת עבודה?

תאונת עבודה? התקף לב לאחר חקירה משטרתית בעקבות עבודה קודמת
התקף לב בגין חקירה משטרתית שנתיים לאחר סיום העבודה - האם תאונת עבודה?

תאונה בדרך הביתה - האם סטייה לבית הכנסת מנתקת את הקשר בין העבודה לתאונה?
סעיף 80 לחוק מרחיב הגדרה זו וקובע כי תאונת עבודה הינה גם תאונה המתרחשת כאשר העובד בדרך לביתו או מביתו. מהו משקלה של עצירה בבית כנסת?

משקלה הנמוך של חוות דעת רפואית אשר התבססה על קביעות רופא אחר
המומחה הסתמך על ממצאי בדיקות של רופא אחר אשר בדק את התובע. האם משקלה של חוות דעת זו הינו נמוך מהרגיל?

אחריות מעביד בגין תאונה בחצרי צד שלישי
נהג משאית נפגע בתאונת עבודה כאשר סייע בפריקת ציוד במפעל. האם מעבידו הישיר, אשר לא היה בעל המפעל, אחראי לפצות אותו? מהו היקף אחריותו של המעביד בחצרי צד שלישי?

ניכוי רעיוני של תגמולי מל"ל בעקבות תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה
עובד אשר נפגע בתאונת דרכים ברכב מעבידו פנה לקבלת תגמולי מהמוסד לביטוח לאומי במסגרת קצבת נכות כללית. חברת הביטוח טוענת כי היה עליו לפנות לענף של נפגעי עבודה. האם ניכוי רעיוני?

מבוטחת לא הייתה בדרך לבית לאחר העבודה - האם תאונה בדרך הינה תאונת עבודה?
עובד יצא מעבודתו ולא התכוון ללכת הביתה. האם תאונה בדרך היא תאונת עבודה?

תביעה על בסיס תורת המיקרוטראומה - דלקת במרפק
האם יש להכיר בדלקת במרפק, אשר נגרמה לאדם המפעיל כוח פיסי במהלך עבודתו, כפגיעה בעבודה על בסיס תורת המיקרוטראומה?

אשם תורם של עובד ותיק בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונת עבודה
עובד ותיק נפל מסולם וכתוצאה מכך נגרמו לו נזקי גוף קשים. האם ניתן להטיל על העובד אשם תורם בתביעתו לפיצויים בגין תאונת העבודה?

סייר ביטחון אשר נפגע מפליטת כדור לא יוכר כנפגע עבודה
האם המוסד לביטוח לאומי יכיר בסייר ביטחון אשר נפגע במהלך הפסקה בעבודתו מפליטת כדור כנפגע עבודה?

התיישנות תביעה בגין ליקוי שמיעה בעבודה לאחר התיקון לחוק, האמנם?
מבוטחים אשר סובלים מליקויי שמיעה בעקבות תנאי עבודתם יכולים להגיש תביעה להכרה כנגד המוסד לביטוח לאומי. האם תביעתו של המבוטח דכאן התיישנה בעקבות התיקון לחוק שנכנס לתוקפו בשנת 2005?

תאונת עבודה בדרך הביתה - האם עצירה במסעדה היא סטייה מהדרך?
האם עצירה במסעדה בדרך הביתה היא סטייה מהדרך - האם נפילה לאחר מכן היא תאונת עבודה?

האם מעביד אחראי לפיצוי בגין פגיעה בעת סידור סחורה על מדף
עובדת נפגעה במהלך סידור סחורה על מדף. הביטוח הלאומי הכיר באירוע כתאונת עבודה. האם ניתן לתבוע גם את המעסיק בעילת רשלנות?

אחריות מעביד בגין התקף לב בו לקה עובד, האמנם?
האם המרכז הרפואי אסותא אחראי כלפי עובד אשר לקה בהתקף לב לאחר עימות עם חבריו לעבודה? מהו היקף אחריותו של המעביד במקרים כגון המקרה הנ"ל...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  לעמוד הבא   >>