www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רשלנות מקצועית

רשלנות מקצועית של עורך דין בתביעה נגד קרנית, האמנם?
בית המשפט נדרש לדון בתביעה אשר הוגשה על ידי אישה כנגד עורך דין שייצג אותה בהליך נזיקי...

רשלנות מקצועית של מזכירות בית המשפט לענייני משפחה
גבר אשר אשתו לשעבר ברחה עם בנם המשותף מהארץ, למרות צו עיכוב יציאה מן הארץ שעמד כנגד הקטין, תובע מהמדינה פיצויים על סך שלושה מיליון שקלים בגין רשלנות מקצועית של מזכירות בית המשפט...

רשלנות מקצועית של עורך דין, פסיקה של בית המשפט העליון
שופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין, הגדיר את גבולות הפסיקה לבחינת סוגיית הרשלנות המקצועית של עורכי הדין...

פיצויי בגין רשלנות מקצועית של שופט
עורך דין אשר הגיש תביעה בשנת 1991 כנגד לקוח, בגין אי תשלום שכר טרחה, יזכה לפיצויים מקופת המדינה בגין העיכוב החמור במתן פסק הדין בעניינו...

חשיפת מסמכים במסגרת תביעה בגין רשלנות מקצועית של עורך דין
במסגרת תביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי, טענו התובעים כי הנתבעים קשרו קשר לבצע עסקאות נדל"ן פיקטיביות ובכך נטלו מהם כספים במרמה...

האם הנויטרון התנהל ברשלנות?
תביעה על סך 2 מיליון שקלים הוגשה כנגד עורך דין אשר פעל, לכאורה, ברשלנות מקצועית בעודו נויטרון...

רשלנות מקצועית של מתכנת
התובע, מפעיל ומנהל של עסק להקמת אתרי אינטרנט, פנה אל הנתבע, מתכנת בהכשרתו, כדי שישמש כקבלן משנה בביצוע הפרויקט...

האם רשלנות מקצועית של רואי חשבון של בנק דיסקונט
תביעה בגין רשלנות מקצועית של משרד רואי חשבון מוביל, על סך 26 מיליון שקלים, הוגשה על ידי בנק דיסקונט...

עורך דין אברהם מיכאלי, חבר הכנסת מטעם ש"ס, מואשם ברשלנות מקצועית
ועד מחוז ת"א בלשכת עורכי הדין מעוניין להגיש קובלנה משמעתית כנגד עו"ד אברהם מיכאלי, חבר כנסת מטעם תנועת ש"ס, בגין רשלנות מקצועית לפני כשבע שנים...

רשלנות מקצועית של עורכת דין בעסקת קומבינציה תידון בפני בורר

בית המשפט נדרש לבחון האם תביעה בגין רשלנות מקצועית של עורכת דין כלפי מושב בצפון הארץ, תתקיים מול בורר או מול בית המשפט...


הלכת השנים האבודות - עורכת הדין לא צפתה את שינוי ההלכה
עורכת הדין הגיעה, בהסכמת המשפחה כמובן, להסכם פשרה עם חברת הביטוח. עם זאת, לאחר החתימה על ההסכם, התקבלה בבית המשפט העליון "הלכת אטינגר", הידועה גם בכינוייה – הלכת השנים האבודות...

<<   הקודם  1  2  3  4  5