www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רשלנות מקצועית

מוביל רשלן ישלם פיצויים בגין נזק שנגרם לריהוט

רבים מאיתנו נעזרים במובילים כאשר אנו מעבירים דירה או משרד ממקום למקום. אחד החששות העיקריים בעת ההובלה הוא כי ציוד יקר ערך ייפגע במהלך המעבר...


בית המשפט דחה תביעה כנגד וטרינר בגין רשלנות מקצועית

בעל כלבה הגיש תביעה כנגד ספרית בעלי חיים וווטרינר אשר הפעיל מספרה בתוך מרפאתו, וזאת בעקבות פציעתה של כלבתו במהלך תספורת במקום...


דחיית תביעה בגין רשלנות עורך דין בייצוג לאחר תאונת דרכים

הלקוח במקרה דנן הגיש תביעה כנגד עורך דינו לשעבר בגין רשלנות מקצועית בתביעת פיצויים. התובע טען כי עורך דינו צריך לפצותו בלא פחות מ-10 מיליון שקלים...


עורך דין אשר לא דאג לבטוחות בעסקת מקרקעין ישלם פיצויים בגין רשלנות

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי משרד עורכי דין ישלם פיצויים בסך 5 מיליון שקלים עבור חברה בגין רשלנות בעסקת מקרקעין...


רשלנות בייצוג בבית הדין לעבודה - רשלנות בעמידה בסדרי דין

בית המשפט המחוזי קבע כי עורך דין אשר התרשל כלפי מרשו בייצוגו בבית הדין לעבודה ישלם פיצויים בסך כ-75,000 שקלים...


שורה של מחדלים בבית מהשפט ופסיקת הוצאות אישיות על עורך דין

בית המשפט פסק הוצאות אישיות על עורך דין בגין שורה של מחדלים אשר גרמו לטענתו לפגיעה של ממש בהליך...


רשלנות מקצועית של טכנאי אמישרגז - מוות בגין דליפת גז

בית המשפט בתל אביב קבע כי ספקית הגז "אמישרגז" תשלם פיצויים בסך כ-360,000 שקלים לבני משפחתה של אישה אשר נפטרה בשל דליפת גז כתוצאה מפיצוץ בצינור...


פיצויים בסך שלושה מיליון שקלים בגין רשלנות משטרה בטיפול בהעדרות

המדינה תשלם פיצויים בסך למעלה משלושה מיליון שקלים לקרובי משפחתה של ענבל עמרם, אשר נרצחה על ידי פלשתינאי לפני כחמש שנים וחצי...


עורך דין ידווח מיוזמתו לחברת הביטוח על השעייתו מלשכת עורכי הדין

סעיף 6(ג) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, קובע כי במידה ומבוטח מסתיר עניין מהותי אשר נמצא בידיעתו, בכוונת מרמה, מהמבטח, אזי פוליסת הביטוח תפקע ועימה חובתה של חברת הביטוח לפצות המבוטח על פי תנאיה. האם הדברים אמורים גם כאשר מדובר בעורך דין שהושעה מלשכת עורכי הדין?


סיכויי תביעה נמוכים - האם תתקבל תביעה בגין רשלנות מקצועית של עו"ד?

בית המשפט בחן את הראיות וקבע כי לו התביעה הייתה מוגשת בפניו, דינה היה להידחות. בפסק הדין נכתב כי התובעת לא הוכיחה שהנתבעים (האולם ומפעיליו) אשמים כלפיה בעוולת הרשלנות...


האם התקיימו בין הצדדים יחסי עורך דין לקוח?

בית המשפט קבע כי עורך דין יפצה לוקח בסך של 15,000 שקלים בגין רשלנות מקצועית. מדובר בתביעה אשר הוגשה על ידי אדם שהתקשר עם הנתבע על מנת שהאחרון ייצג אותו בהליכים משפטיים בין חברת מירס לבינו...


פיצויים בגין רשלנות מקצועית של עורך דין בעסקת מקרקעין

בית משפט השלום בחיפה קבע כי עורכי דין יפוצו את לקוחותיהם בגין רשלנות מקצועית מצידם בעסקת מקרקעין...


הפרת חוזה - האם אפשר להגיש תביעה כנגד עורך הדין?

עורכת דין גרמה למרשתה להפר חוזה, בידיעה ברורה כי מדובר בפגיעה משמעותית בצד השני. האם הצד השני רשאי להגיש תביעה כנגד עורכת הדין באופן אישי?


האם חברת ביטוח אשר שכרה עורך דין רשלן תפצה בגין רשלנות מקצועית?

אדם היה מכוסה בפוליסת אחריות מקצועית. לאחר שהוגשה כנגדו תביעה, פנה המבוטח להפעיל את הפוליסה. חברת הביטוח שכרה עבור המבוטח עורך דין רשלן אשר הסב לו נזקים. האם ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין רשלנות מקצועית?


פיצויים בעקבות אי שמירת מטען דגים בקירור בנמל חיפה

חברת ריסורסס ייבאה משלוחי דגי ברמונדי קפואים מסין. מדובר בדגים אשר זקוקים לתנאי אחסון בטמפ' קבועה של מינוס 18 מעלות צלזיוס...


תביעת רשלנות מקצועית כנגד פירמת רואי חשבון

חנניה גיבשטיין, ראש עיריית ראשון לציון לשעבר, הגיש תביעת רשלנות מקצועית כנגד פירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן...


רשלנות מקצועית בגין קבלת שירות על ידי אדריכל לא מוסמך, האמנם?

התובעת קיבלו שירות הנתבעים אשר אחד מהם (שעשה את מרבית העבודה) איננו מוסמך. האם מדובר בהכרח ברשלנות מקצועית?


חברת ניקיון ניקתה רצפה בשעה בלתי סבירה - האם פיצויים?

האם חברת ניקיון, אשר עובדת מטעמה ניקתה רצפה בשעה בלתי סבירה וללא שילוט מתאים, תשלם פיצויים בגין החלקת עובדת המקום?


כמיליון שקלים פיצויים בגין התאבדות עציר

רשלנות מקצועית מצד המדינה, בפיקוח על עציר בעל נטיות אובדניות, תביא לפיצויים למשפחה בסך כמיליון שקלים...


פסק דין לא בוצע וקטינות נותרו במשמרתו של אב אלים

בעקבות רשלנות מקצועית מצד גורמי רווחה, ואי ביצוע פסק דין של בית המשפט, נגרמו לקטינות שנותרו עם אביהם האלים נזקים נפשיים ופיסיים קשים ביותר...


<<    הקודם   1  2  3  4  5  לעמוד הבא    >>