www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - רשלנות מקצועית

תביעה נגד עד מומחה אשר מונה מטעם בית המשפט, האמנם?
בית המשפט כי אין לתבוע עדים בנזיקין. בפסק דין זה נכתב כי אין שום הוראה בחוק אשר מאפשרת לתבוע בנזיקין עד בגין עדותו...

עריכת חוזה רשלנית - רשלנות מקצועית של עורך דין
עורך דין ערך חוזה באופן רשלני. האם רשלנות מקצועית ותשלום פיצויים ללקוח הנפגע?

מהי רשלנות מקצועית של עובדת סוציאלית?
מהי רשלנות מקצועית של עובדת סוציאלית? האם ניתן לתבוע את פקידת הסעד באופן ישיר?

רשלנות מקצועית של אדריכל או מהנדס, אימתי?
מהי אחריותו המקצועית של מהנדס או אדריכל? האם ניתן לתבוע איש מקצוע בגין רשלנות מקצועית?

האם רשלנות מקצועית של עו"ד היא עבירה אתית?
האם רשלנות מקצועית של עורך דין עלולה להיות גם עבירה אתית?

מהי רשלנות מקצועית של עורך דין?
כישלון של עורך דין במסגרת ניהול הליך משפטי, אם בגין אי הצגת טיעונים ראויים או אם משום ניתוח שגוי של המקרה, עלול להקים כנגדו עילה לתביעה בגין רשלנות מקצועית...

מהו ביטוח אחריות מקצועית?
ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות ....

פיצויים בגין רשלנות מקצועית של עורך דין בעסקת מקרקעין

הפרת חוזה - האם אפשר להגיש תביעה כנגד עורך הדין?
האם ניתן להגיש תביעה ישירה כנגד עורך דין אשר גרם לצד השני (אותו הוא מייצג) להפר חוזה?

האם חברת ביטוח אשר שכרה עורך דין רשלן תפצה בגין רשלנות מקצועית?
חברת הביטוח שכרה עבור המבוטח עורך דין רשלן אשר הסב למבוטח נזקים. האם ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין רשלנות מקצועית?

האם פיצויים בעקבות רשלנות לכאורה בחקירה משטרתית?
האם אדם אשר נעצר בחשד לביצוע עבירה, וזוכה לאחר מכן בגין התפתחות מפתיעה בחקירה, זכאי לפיצויים ממשטרת ישראל?

רשלנות מקצועית של עורכת דין בעסקת קומבינציה תידון בפני בורר
האם תביעה בגין רשלנות מקצועית של עורכת דין בעסקת מקרקעין, תידון בבית המשפט או בפני בורר?

1