www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - רשלנות רפואית

ראיות בתביעת רשלנות רפואית - שאלת האחריות
קיימים מספר עקרונות כלליים בדיני הראיות, החלים הן בדין הפלילי והן בדין האזרחי, ואשר

רשלנות רפואית- מהי פגיעה באוטונומיה?
הזכות לאוטונומיה היא הבסיס לתורת ההסכמה מדעת. השופט אור קבע, כי זהו נזק בר פיצוי בדיני הנזיקין וכי פגיעה באוטונומיה מהווה הפרה של חובת הזהירות של הרופא כלפי החולה...

רשלנות רפואית- אבחון התקף לב

רשלנות רפואית - אובדן סיכויי החלמה
הסוגיה נדונה לראשונה בהקשר של תביעות רשלנות רפואית בעניין קופ"ח כללית נ' פאתח שעסק בשיתוק שנגרם למשיב בעצב הפנים הימני כתוצאה מניתוח

המבחן לקיומה של התרשלות בתביעות רשלנות רפואית
המבחן לקיום התרשלות בתביעות נזיקין הוא קנה המידה של האדם הסביר, הבוחן כיצד אדם

מהו משך זמן ניהול תיק רשלנות רפואית?
מהו משך חייו של תיק רשלנות רפואית מפתיחתו עם הגשת התביעה ועד סגירתו בעקבות מתן פסק דין בתיק?

רשלנות רפואית של צוות אחיות במחלקת פגים
המדובר התינוקות אשר בשל משקלה הקט טופלה במחלקת הפגים של בית החולים רמב"ם. בחלוף 8 ימים ביום בעודה באינקובטור בבית החולים נקטע חלק מאצבע הזרת בידה השמאלית של התינוקת...

טיפול שיניים רשלני ותביעת רשלנות רפואית
הנתבע המליץ בפניה על השתלת שתלים בלסת התחתונה, תוך שהוא מבטיח לה כי אין בביצוע הפרוצדורה הרפואית האמורה כל סיכון וההצלחה מובטחת.

רשלנות רפואית: איחור באבחון גידול שפיר
נטען כי התרשל הרופא המטפל משלא השלים את הבירור הרפואי עד לאבחון הגורם לתלונותיה בדבר ירידה בשמיעה, רשלנות אשר הביאה לגילוי המאוחר של הגידול ...

רשלנות רפואית בזמן הפלה מתוכננת
טיפול רפואי רשלני אשר גרם נזק לתובעת בעת הפלה מתוכננת ...

רשלנות רפואית בטיפול במרפאת קופת חולים
במהלך טיפול להוצאת תפרים מגבה , לאחר ניתוח להסרת נקודות חן, נפלה התובעת על משקוף ונחבלה בפניה וכתוצאה מכך נגרם לה חתך עמוק בשפתה העליונה מצד שמאל וניתוק השריר ...

מהי עוולת הפרת חובה חקוקה וחובת הסודיות ביחס לרשלנות רפואית?
אין מחלוקת כי על רופא/עובד במוסד רפואי חלה חובה לשמור על הסודיות הרפואית של מטופליו וחובה זו נועדה לטובתם והגנתם של המטופלים ...

רשלנות רפואית השתלת שיער
מתעורר החשש כי האינטרס של המכון או הרופא לבצע את השתלת השעיר יגבר על הזהירות הנדרשת בבחינת התאמתו של המטופל לביצוע הניתוח ...

רשלנות רפואית, מהי עוולת הרשלנות?
כדי להכריע בשאלה האם קמה לתובעת עילת תביעת בנזיקין בשל רשלנות הנתבעים ו/או מי מטעמם, יש לענות על שלוש שאלות ...

עורכי דין רשלנות רפואית איך לבחור עורך דין?
נפגעת עקב רשלנות רפואית? איך לבחור עורך דין מתאים למקרה רשלנות רפואית?

חוק זכויות החולה
חיפשת את חוק זכויות החולה? רצית לדעת מהן הזכויות שלך? נוסח החוק, פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר

עורך דין, עו"ד רשלנות רפואית
חיפשת עורך דין לרשלנות רפואית? טופס פניה אל עורך דין העוסק ברשלנות רפואית...

רשלנות בהפלה ולידת תינוק בריא לאחר הריון לא רצוי - האם רשלנות רפואית?
האם ניתן להגיש תביעה בגין הריון לא רצוי ורשלנות רפואית בביצוע הפלה? האם לידת ילד בריא יכולה לזכות בפיצויים?

מהו טיפול רפואי רשלני?
רשלנות רפואית- דוגמאות לטיפול רפואי רשלני ופסיקות פיצויים...פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר

רשלנות רפואית- העברת נטל הראיה אל הנתבעים
מתי תובע יכול תטעון כי, כי הנזק נגרם לו כתוצאה מהטיפול הרשלני שהעניקו לה הנתבעים לאחר האירוע, וכי עליהם רובץ הנטל להוכיח כי לא התרשלו...