www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - נזקי גוף - פגיעות אחרות

סיעוד ועזרה בתביעת פיצויים - דוגמאות מהפסיקה
פסק הדין המנחה בעניין זה ניתן בשנת 2000 בע"א 3375/99 אקסלרד נ' צור שמיר חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נד(4) 450 (2000). בפשרת אקסלרד נקבען "סכום מוצא" מובנה, על סך של 12,000 ₪ לחודש...

תביעה נגד מכון כושר
להלן מדריך תביעות נזקי גוף בגין פגיעה במכון כושר? האם האישור הרפואי מגן על חדר הכושר? מהי רשלנות חדר כושר? מהי חובת האחריות המוטלת על מדריכי מכון הכושר?

נכות פלסטית בתור נכות תפקודית, אימתי?
האם ניתן לתבוע פיצויים בגין נכות פלסטית אשר מהווה גם נכות תפקודית? אימתי יקבע בית המשפט כי נכות פלסטית פגעה ביכולת ההשתכרות של הנפגע?

כאב וסבל לאחר תקיפה - דוגמאות מהפסיקה
לאחר מקרה של תקיפה, ייתכן והנפגע סובל מנזקי גוף שונים. כיצד מחשבים עבור נפגע זה פיצויים בגין הכאב והסבל?

עיקרון ריחוק הנזק
עיקרון ריחוק הנזק קובע כי מזיק אינו חייב לשלם פיצויים לנפגע בגין נזקים מאוחרים אשר אירעו לו כאשר אין קשר סיבתי בין הנזקים המאוחרים לבין הנזקים שנגרמו התנהגותו העוולתית...

שיפוי בגין רשלנות משטרה - סעיף 80 לחוק העונשין
המדינה יכולה להיות חבה בנזיקין בגין מחדלים או מעשים של המשטרה – הן בשל אי ביצוע חובות, והן בגין ביצוע חובות באופן רשלני...

השריפה בכרמל - פיצויים בגין נזקי גוף ונזקי רכוש
כיצד אפשר להתמודד עם תוצאות השריפה בכרמל מבחינת נזקי גוף ונזקי רכוש? האם ניתן להגיש תביעה נזיקית נגד המדינה?

שירותי ליווי - האם ראש נזק במסגרת תביעת פיצויים נזיקית?
האם שירותי ליווי מהווים ראש נזק קביל מבחינהאם קטין אשר הרים זיקוק בוער יחוייב באשם תורם? ה משפטית כאשר מוגשת תביעה אזרחית מתחום הנזיקין?

שיקולי ערכאת ערעור במסגרת ערעור על חישוב פיצויים בתביעת נזיקין
מהם השיקולים העומדים בפני ערכאת ערעור אשר נדרשת לבחון ערעור על אופן חישוב פיצויים במסגרת תביעת נזיקין?

מומחה רפואי מטעם בית המשפט נפטר
הזכות להפנות שאלות הבהרה למומחה רפואי ו\או לזמן את המומחה הרפואי לחקירה נגדית על חוות דעתו בהיכל בית המשפט הינה זכות...

אובדן עין - חישוב פיצויים
כיצד יש לחשב את הפיצויים עבור אדם אשר נפגע בעינו ואיבד את הראיה באחת מעיניו? מה בין הנכות הרפואית לבין הנכות התפקודית? מאמר זה מביא סקירה של הפסיקה בנושא...

אחריות רשות הטבע והגנים בנזיקין
ההלכה הפסוקה קבעה כי יש לאזן בין אחריות רשות הטבע והגנים, לבין מניעת כניסת מטיילים לשטחים פתוחים...

אחריות הורים בנזיקין
מהי היקף האחריות של ההורים בנזיקין כלפי ילדיהם? מתי ניתן לטעון לרשלנות תורמת מצד ההורים ומהי פעילות סבירה ומידתית מצידם?

היחס בין נכות תפקודית לנכות רפואית במסגרת תביעה
מה היחס בין נכות תפקודית לנכות רפואית והאם יש ביניהן קורולציה בבית המשפט? כיצד נקבעים פיצויים במסגרת שתי הנכויות? מה נתון לרופאים, מה מונח בידי בית המשפט?

מטרד ליחיד, מהו?
האם ניתן לתבוע שכן שבנה מחסן מול ביתך בעילת "מטרד ליחיד"? מהי העילה ומתי ניתן להגיש תביעה?

מטפלת או מוסד סיעודי אחרי תביעה נזיקית?
האם נפגע אשר נגרמו לו נזקי גוף בלתי הפיכים, רשאי לתבוע מהמזיק לממן בעבורו מטפלת צמודה?

הסוגיה המשפטית - אשם תורם וקטינים
מהי מידת הרשלנות התורמת אשר יש להטיל על קטין בתביעה נזיקית, במקרים בהם התנהגותו של הילד גרמה לנזק באופן ישיר?

פיצויים בסך של 56,000 ש"ח עקב הפליה בכניסה למועדון
התובעים טענו, כי כניסתם למועדון נמנעה בשל חזותם ובשל לאומם הערבי וכי התנהגות זו מהווה עוולה לפי החוק ועתרו לחייב את הנתבעים בפיצוי ...

פיצויים בגין אפליה ועוגמת נפש על רקע נכות
פיצוי לתובעת הלוקה בשיתוק מוחין בגין אי קבלתה למכללה האקדמית תל חי אך ורק בגלל נכותה ...

נפגעי חרדה עקב מלחמה
בעת נפילת רקטה, אנשים רבים חווים סכנה מיידית לעצמם או לקרוביהם, חלקם נכנסים למצב חרדה. במדריך זה תמצאו מידע אודות מהי חרדה, דרכים לטיפול ומה הזכויות של נפגעי חרדה בעת מלחמה ...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>