www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - נזקי גוף - פגיעות אחרות

פגיעה בפרטיות עקב האזנות סתר, מתי תוגש תביעה לפיצויים?
חוק הגנת הפרטיות אוסר על מעקבים והאזנות סתר ואף אוסר על פרסום של מידע שהגיע באמצעות האזנות סתר ושימושו כראיה בבית משפט.

עדות יחידה במשפט אזרחי, באילו מקרים?
במסגרת תביעת פיצויים בהליך האזרחי, במקרים מסוימים מסתפק בית המשפט בעדות יחידה על פי סעיף 54 לפקודת הראיות, כאשר העדות היחידה אינה נתמכת בראיות או בעדויות נוספות לאירוע.

נזקי גוף עקב רשלנות באש, כיצד להגיש תביעת פיצויים?
בחובת הראיה ברשלנות באש, כמו במקרה של שריפה, הצתה או שאיפת עשן, נטל ההוכחה לעניין יסוד ההתרשלות מועבר אל הנתבע, שהוא בעל השטח או הרכוש שמהם פרצה האש, ועליו להוכיח שלא התרשל.

תביעה נגד עירייה עקב נפילה ברחוב, כיצד לקבל פיצויים?
העירייה או הרשות המקומית חייבות לדאוג לביטחון הציבור ולתקן כל מפגע המסכן את הציבור הנמצא בשטחן, ועליהן לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע או לצמצם את הסיכון לתאונות ברחוב.

נפילה בבית, איך ניתן לקבל פיצויים?
אדם שנפל בבית וכתוצאה מהנפילה איבד את כושר תפקודו, יכול בהתקיים תנאים מסוימים לקבל דמי תאונה מהמוסד לביטוח לאומי, בתנאי שאין מדובר בתאונת עבודה או בתאונת דרכים.

מהי נכות תפקודית וכיצד מחשבים אותה?
הנכות התפקודית בוחנת את אי כושר השתכרותו של הנפגע עקב פציעתו או פגיעתו. ועדה רפואית בוחנת את פגיעתו הפיזית והנפשית של אדם ובהתאם למבחנים קבועים מראש קובעת את סוג הפגיעה ורמת אחוזי הנכות.

תביעה נזיקית בעקבות מותו של אדם - תביעת תלויים או תביעת עיזבון?
אדם נפטר בעקבות רשלנות, מחדל או מעשה. מה ההבדל בין תביעת תלויים לתביעת עיזבון?

הגנה עצמית כטענה משפטית במסגרת תביעה בגין תקיפה לפי פקודת הנזיקין
אדם אשר נגרמו לו נזקי גוף בגין תקיפתו הגיש תביעה כנגד התוקף. האם התוקף יוכל להעלות טענת הגנה עצמית בתביעה נזיקית?

כלב נובח חתול מיילל - מטרד לציבור ומטרד ליחיד
האם בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים לאדם אשר סובל בעקבות בעל חיים הנמצא בבעלות שכנו?

עיקרון הקטנת הנזק
מהו עיקרון הקטנת הנזק? האם ניתן לדרוש מהנפגע לחזור לעבודה? האם יש לצפות מנפגע לעבור ניתוח פלסטי?

תשלום עיתי לאחר תאונה במסגרת השנים האבודות
פסיקת פיצויים לאחר תאונה בגין השנים האבודות הינה נפוצה בתביעות בהן נגרמו נזקי גוף קשים ומוות. כיצד יש לאזן בין פסיקה זו לבין תשלום עיתי?

סיעוד ועזרה בתביעת פיצויים - דוגמאות מהפסיקה
פסק הדין המנחה בעניין זה ניתן בשנת 2000 בע"א 3375/99 אקסלרד נ' צור שמיר חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נד(4) 450 (2000). בפשרת אקסלרד נקבען "סכום מוצא" מובנה, על סך של 12,000 ₪ לחודש...

תביעה נגד מכון כושר
להלן מדריך תביעות נזקי גוף בגין פגיעה במכון כושר? האם האישור הרפואי מגן על חדר הכושר? מהי רשלנות חדר כושר? מהי חובת האחריות המוטלת על מדריכי מכון הכושר?

נכות פלסטית בתור נכות תפקודית, אימתי?
האם ניתן לתבוע פיצויים בגין נכות פלסטית אשר מהווה גם נכות תפקודית? אימתי יקבע בית המשפט כי נכות פלסטית פגעה ביכולת ההשתכרות של הנפגע?

כאב וסבל לאחר תקיפה - דוגמאות מהפסיקה
לאחר מקרה של תקיפה, ייתכן והנפגע סובל מנזקי גוף שונים. כיצד מחשבים עבור נפגע זה פיצויים בגין הכאב והסבל?

עיקרון ריחוק הנזק
עיקרון ריחוק הנזק קובע כי מזיק אינו חייב לשלם פיצויים לנפגע בגין נזקים מאוחרים אשר אירעו לו כאשר אין קשר סיבתי בין הנזקים המאוחרים לבין הנזקים שנגרמו התנהגותו העוולתית...

שיפוי בגין רשלנות משטרה - סעיף 80 לחוק העונשין
המדינה יכולה להיות חבה בנזיקין בגין מחדלים או מעשים של המשטרה – הן בשל אי ביצוע חובות, והן בגין ביצוע חובות באופן רשלני...

השריפה בכרמל - פיצויים בגין נזקי גוף ונזקי רכוש
כיצד אפשר להתמודד עם תוצאות השריפה בכרמל מבחינת נזקי גוף ונזקי רכוש? האם ניתן להגיש תביעה נזיקית נגד המדינה?

שירותי ליווי - האם ראש נזק במסגרת תביעת פיצויים נזיקית?
האם שירותי ליווי מהווים ראש נזק קביל מבחינהאם קטין אשר הרים זיקוק בוער יחוייב באשם תורם? ה משפטית כאשר מוגשת תביעה אזרחית מתחום הנזיקין?

שיקולי ערכאת ערעור במסגרת ערעור על חישוב פיצויים בתביעת נזיקין
מהם השיקולים העומדים בפני ערכאת ערעור אשר נדרשת לבחון ערעור על אופן חישוב פיצויים במסגרת תביעת נזיקין?

1  2  3  4  לעמוד הבא   >>