www.what2do.co.il

תאונת דרכים, חוות דעת מומחה רפואי ונכות

דרגו את המאמר

תאונת דרכים, חוות דעת מומחה רפואי ונכות
תאונת דרכים- מומחה רפואי וקביעת דרגות נכות
 
סעיף 6א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים קובע כי עניינים רפואיים יש להוכיח באמצעות מומחה רפואי המתמנה על-ידי בית-המשפט. תפקידו של מומחה רפואי הוא לבדוק את הנפגע, טענותיו ואת הממצאים הקיימים לרבות תוצאות בדיקות וכו' ולהמליץ לבית המשפט על אחוזי נכות בגין התאונה.
 
מיהו מומחה רפואי?
 
רופא או מי שעוסק כמומחה בנושא רפואי, לרבות בנושא דרכי שיקומו של נפגע.
 
מי מגיש את הבקשה למינוי מומחה ובאיזה שלב?
 
תובע – נפגע תאונת דרכים יצרף לכתב התביעה בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחומים בהם נפגע התובע. על התובע להוכיח ראשית ראיה, התובע נדרש להוכיח כי ייתכן וקיימת נכות בגין הפגיעה. כל מסמך רפואי הקשור בתאונה יכול לסייע. מומלץ לפנות אל עורך דין העוסק בתחום דיני הנזיקין מוקדם ככל האפשר לבחינת מסמכים הקיימים ולהערכת סיכויי מינוי מומחים בתיק.
 
מי משלם עבור המומחה הרפואי?
 
הכלל הוא כי תובע, המבקש מינוי מומחה רפואי, יפקיד בבית המשפט פקדון, בסכום שיקבע בית המשפט או הרשם, להבטחת שכרו של המומחה שהוא מבקש למנות. כך נקבע בתקנה 7(ב) לתקנות המומחים. אולם, בד"כ במקרה ואין מדובר בתאונת עבודה עלות שכרו של המומחה הרפואי משולמת ע"י חברת הביטוח.
 
באלו תנאים ניתן למנות מומחה רפואי מספר מומחים?
 
הגישה אשר התגבשה בנושא מינוי מומחים רפואיים בתביעות בגין תאונות דרכים, מצאה את ביטויה פסיקה לדוגמא: השופט אור קבע בפסק דין קו מנחה על פיו יש ללכת בקביעת מינוי מומחה רפואי ככלל ובקביעת מינוי מומחה רפואי נוסף בפרט:
 
העקרון שנקבע ,והעומד מאחורי קו מנחה זה, מושתת על העובדה ,כי בתביעות על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תובע אינו יכול להביא חוות דעת רפואיות או עדויות רפואיות מטעמו להוכחת עניינים שברפואה, אלא הדרך להוכחת עניין שברפואה היא באמצעות חוות דעת של מומחה רפואי אשר ימונה על ידי בית המשפט. לפיכך, אי מינוי של מומחה רפואי על ידי בית המשפט יסגור בפני התובע את הדרך להוכחת כל עניין רפואי החשוב לתביעתו. בשל חשש כבד זה והעוול העלול להיגרם לתובע בעקבות סירוב למנות מומחה רפואי ,נקבע העקרון לפיו די בראשית ראיה בדבר קיום נכות רפואית בתחום מסוים כדי להצדיק מינויו של מומחה רפואי באותו תחום.
 
אלו מסמכים יש להגיש למומחה רפואי?
 
על נפגע להגיש למומחה תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע לנפגע על מינויו של מומחה,  את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול הנוגעים לעניין, למעט חוות דעת רפואית אם קיימת.
 
המומחה רשאי לדרוש מהנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לנפגע לשם עיון והעתקה. המומחה יעיין בכל המסמכים שהוגשו לו ורשאי הוא לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו והדרושים לצורך מילוי תפקידו על פי ההחלטה שלפיה התמנה, ובלבד שלא ידרוש ולא יקבל מהם חוות דעת רפואיות.
 
האם החלטתו של המומחה היא סופית?
 
חשוב לציין כי מומחה רפואי מטעם בית המשפט נותן חוות דעת בדבר נכותו הרפואית, נכות צמיתה, דרכי שיקום של הנפגע. הקביעה הסופית בדבר מצבו הרפואי של התובע כתוצאה מהתאונה היא  בידי בית המשפט.
 
בכל מקרה בעלי דין יהיו רשאים להזמין את המומחה לבית-המשפט לחקירה, ויהיו רשאים להפנות אל המומחה, בכתב, שאלות הבהרה לחוות הדעת שנתן.
 
האם ניתן לפסול חוות דעתו של מומחה רפואי?
 
במקרה ויש בפרטי המקרה כדי להקים חשש ממשי לפגיעה בעצמאות שיקול הדעת של המומחה מטעם בית-המשפט ייתכן ותיפסל חוות הדעת. בפסק דין בערעור שניתן בבית המשפט העליון בוטלה חוות דעת רפואית מהסיבה שהרופא נחשף לחוות דעת רפואית אחרת וזאת בניגוד לתקנות.
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מהי תאונת דרכים ?

מהי תאונת דרכים לאור חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...הסברים ועצות משפטיות 

תאונת דרכים את מי תובעים?

נפגעת בתאונת דרכים? נגרמו לך נזקי גוף? את מי תובעים לאחר תאונת דרכים? 

מי זכאי לפיצויים?

עברת תאונת דרכים? נפגעת? מי זכאי לפיצויים לאחר תאונת דרכים...הסברים, מאמרים ועוד... 

חישוב פיצויים בתאונת דרכים

נפגעת בתאונת דרכים? איך תדע מה מגיע לך...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין ללא התחייבות 

עצות לנפגעים בתאונות דרכים

נפגעת בתאונה? נגרמו לך נזקי גוף? לרשותך עצות משפטיות, פסקי דין מאמרים ופניה אל עורך דין באתר... 

תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים

מהו תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים? למי מגיע תשלום תכוף ומתי? להלן מאמר מקיף העוסק בסוגיה זו... 

תאונת דרכים עם חבלות קלות

לתשומת לבך, אם נפגעת בתאונה, אם נגרם לך נזק קטן לכאורה ייתכן ומגיע לך פיצוי... 

עבר רפואי ותאונת דרכים

מה הקשר בין עבר רפואי של נפגע בתאונה ופיצויים עתידיים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

הקשר בין אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית ותיפקודית

תאונות דרכים - אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית, נכות תיפקודית...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין באתר 

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

את מי תובעים לאחר תאונה תוך רכיבה על קטנוע או אופנוע כבד? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.