www.what2do.co.il

נזקי רוכש: אחריות מעביד למעשה עובדו

דרגו את המאמר

נזקי רוכש: אחריות מעביד למעשה עובדו

רמי עובד כנהג בחברה ישראל. רמי נהג ברכב וגרם לתאונה באשמתו בה נגרם נזק לרכוש. האם מעבידו של רמי אחראי על הנזק שנגרם?

 

מהי חבות מעביד לפי פקודת הנזיקין?

חבות זו מבוססת על סעיף 13 לפקודת הנזיקין, שכותרתו: "חבות מעביד" שם נקבע, בין היתר:

 

לענין פקודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו –

 

  • אם הרשה או אישרר את המעשה;
  • אם העובד עשה את המעשה תוך כדי עבודתו...

 

רואים מעשה כאילו נעשה תוך כדי עבודתו של עובד, אם עשהו כעובד וכשהוא מבצע את התפקידים הרגילים של עבודתו והכרוכים בה אף על פי שמעשהו של העובד היה ביצוע לא נאות של מעשה שהרשה המעביד; אולם לא יראו כן מעשה שעשה העובד למטרות של עצמו ולא לענין המעביד. 

קיימים שלושה תנאים לקיומה של חבות מצד המעביד ואלו הם:

 

  • קיומם של יחסי עובד מעביד.
  • ביצוע העוולה על ידי העובד.
  • ביצוע העוולה תוך כדי העבודה - למען המעביד.


על פי סעיף 13 לפקודה, חלה אחריות על מעביד למעשה עובדו, שנעשה תוך כדי עבודתו, כך שלתובע שניזוק, מובטחת האפשרות לתבוע גם את המעביד, המהווה ברוב המקרים "כיס עמוק" יותר מהעובד.

המחוקק אימץ את "מבחן הביצוע" במסגרת הסייג בסעיף 13(ב) על פיו, רק אם הפעולה בוצעה "תוך כדי עבודתו של העובד", ישא המעביד באחריות.

על פי סעיף 16 לפקודה, קביעת אחריותו השילוחית של המעביד אינה פוטרת את אחריותו הישירה של העובד לתאונה, אלא מתווספת אליה. ככלל, כאשר מעשה עובד תוך כדי עבודתו, גרם נזק לצד ג’, המעביד הוא שישא במלוא הנזק. הטעם לכך הוא שהעובד מבצע עבודתו לטובת מעבידו הנהנה ממנה, לכן ראוי שהמעביד ישא בנזקים שהעובד גורם להם בעת שליחות מטעמו.

לדוגמא בהחלטה שניתנה בפרשתפניקס הישראלי בע"מ - חברה לבטוח נ’ בן דוד בן מוחה,הכיר ביהמ"ש באחריותו של המעביד לנזקי הרכוש שנגרמו לרכב האחר, גם במקרה שבו רכב המעביד נלקח ע"י העובד, ללא רשות, ובניגוד להוראות המעביד, לצורך קניית סיגריות.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בדיקת פוליגרף

מכשיר הפוליגרף המכונה " מכונת אמת " הנו מכשיר מכני שמטרתו להעריך את אמיתות דברי הנבדק 

חוקרי הביטוח

כיצד מומלץ לנהוג במקרה ונתקלת בחוקר חברת הביטוח? מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

תביעת קבלן - ליקויי בניה

מידע משפטי אודות ליקויי בניה ותביעה נגד קבלנים ... פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתביעות בגין ליקויי בניה 

מהו ביטוח רכוש, ביטוח מבנים ודירות?

ביטוח מבנים נעשה כאשר המבטח משלם לבעל הפוליסה פיצוי מוסכם, במקרה של נזק או תאונה בלתי צפויה למבנה, תמורת תשלום פרמיה מוסכמת, על פי תעריף מבנה  

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

תביעות קטנות - רשמים ועצות

עצות לעומדים בבית המשפט לתביעות קטנות במקרה של תביעות פח - נזקי רכוש ... 

חלפים - מקוריים, משומשים או תחליפיים

המבטחות והשמאים מטעמם כופים על המוסכים והמבוטחים שימוש בחלפים כאלה ואחרים מטעמים של אינטרס כלכלי מובהק ובפרק זה אשתדל לפזר את הערפל הקיים בדבר זכויות הצרכן (בעל הרכב) ובדבר סוגי החלפים הקיימים בשוק למען יבין הקורא על מה בעצם מדובר 

חוק חוזה הביטוח

חוק חוזה הביטוח ... נוסח החוק, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הביטוח 

טעויות נפוצות תביעות רכב

טעויות נפוצות בסילוק תביעות רכב כנגד מבטחת אשר מנסיוני קורות לעיתים .... 

ביטוח עסק ומשרד - נזקי טבע, טרור, רכוש, מאגרי מידע

ביטוח עסק מכסה נזקים אשר נגרמו לתכולת ומבנה העסק ... פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בדיני ביטוח המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.