www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - נזקי גוף - פגיעות אחרות

דחיית בקשת רון קופמן להגשת תביעה ייצוגית כנגד מפעל הפיס

בקשת רון קופמן לתביעה ייצוגית נגד מפעל הפיס בעקבות כרטיסי הגירוד "חיש-גד" נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי...


תביעה נגד הילטון טאבה בסיני בעקבות הפיגוע בשנת 2004 - האם תתקבל?

בית המשפט המחוזי דחה תביעת פיצויים שהוגשה כנגד רשת המלונות הבינלאומית "הילטון" בגין הפיגוע בהילטון טאבה בסיני בשנת 2004...


כוויה מגחלים לוחשות ביום העצמאות בחוף ים - תביעה נגד העירייה

אישה אשר דרכה על גחלים לוחשות בחוף ים ביום העצמאות בהרצליה הגישה כנגד העירייה תביעת פיצויים...


נפילה לבור בכניסה למערה בפארק עדולם ופיצויים מהקרן הקיימת לישראל

בית המשפט קבע כי הקרן הקיימת לישראל תשלם פיצויים בסך כ-95,000 שקלים לעובדת קק"ל שנפלה במערה בפארק עדולם...


המשטרה לא תשלם פיצויים לאוהדת מכבי חיפה שהותקפה על ידי אוהדי בית"ר

הלהט בקרב אוהדי כדורגל, והיריבויות עתיקות היומין בין מועדונים, גורמים לא אחת להתנגשויות אלימות. האם המשטרה חייבת בפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לאישה בשל תקיפת אוהדים?


אחריות עירייה לפצות תושב שנפצע במשחק כדורגל במגרש עירוני

האם אדם שנפגע במגרש כדורגל עירוני זכאי לפיצוי מהעירייה? כאשר מוגשת תביעה מסוג זה, בית המשפט עומד על קיומן של חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית...


האם אחות בבית חולים הותקפה בשל העדר אבטחה במוסד הרפואי?

תביעה של אחות בבית חולים, כנגד המוסד הרפואי, בשל העדר אבטחה מפני תקיפה של בני משפחת מטופל...


האם ישולמו פיצויים לנאשם שזוכה בדין פלילי על ידי המתלונן?

זיכוי מחמת הספק מכתב אישום פלילי איננו עילה להגשת תביעת פיצויים כנגד המתלונן...


סוס דרס נופשת בחוף ים מוכרז - האם העירייה תשלם פיצויים?

מדובר בתביעה אשר הוגשה על ידי אישה שנפגעה בחוף רחצה בהרצליה בגין דהרת סוס...


תאונת אופנוע ים ותביעת פיצויים - האם הסתכנות מרצון?

האם תתקבל תביעה בגין נפילה מאופנוע ים בזמן ביצוע פעלולים, והאם מדובר בהסתכנות מרצון?


סירת מרוץ פגעה בשחיין בכנרת וגרמה למותו - פיצויים לבני המשפחה

האם בני משפחתו של אדם אשר טבע בכנרת יוכיחו שמותו נגרם בעקבות תאונה עם סירת מרוץ? האם נהג סירת המרוץ ישלם פיצויים למשפחת המנוח?


טביעה בכנרת בחוף מוכרז ללא מציל ופיצויים בסך מיליון שקלים

בית המשפט פסק פיצויים בסך כמיליון שקלים להורי ילדים אשר טבעו בכנרת בחוף מוכרז ללא מציל...


אלימות מאבטחים במעבר גבול ישראל ירדן ופיצויים לתיירים אמריקאים

בית המשפט פסק פיצויים בסך כ-170,000 שקלים לשני תיירים אמריקאים אשר נפגעו בגבול ישראל ירדן מאלימות מאבטחים כתוצאה מאי הבנה...


תביעת פיצויים והתרת חיסיון רפואי על טיפול פסיכולוגי

אין ספק כי חשיפתם של מסמכי טיפול פסיכולוגי ברבים עלולה לגרום לפגיעה בפרטיותו של המטופל. ראיות בנוגע לטיפול פסיכולוגי נהנות מחיסיון מכוח סעיף 50 לפקודת הראיות...


מכון כושר אשר ארגן תחרות הורדת ידיים ישלם פיצויים בגין נזקי גוף

מועדון כושר תל אביבי ארגן תחרות הורדת ידיים בין המתאמנים. מספר מתנדבים הצטרפו לתחרות אשר במקום להיות אירוע קליל ומשמח, הסתיימה באמבולנס ובניתוח...


עדות קטין במסגרת תביעה נזיקית ומשקלה בעיני בית המשפט

האם יש להעניק משקל משמעותי לעדות קטין במסגרת תביעה אזרחית לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לילד בעת שנפל בקניון?


תביעת בני משפחות אסון "אייר סיביר" בגין רשלנות מצד המדינה

בשנת 2001, אירע בשמי אוקראינה אסון תעופה כבד ביותר. טיל קרקע אוויר אשר שוגר - ככל הנראה - על ידי צבא אוקראינה, פגע במטוס נוסעים של חברת "אייר סיביר"...


לקוחה אשר נתקלה באחד העובדים בחנות תקבל פיצויים מבעל העסק

אישה מבוגרת, אשר ביקשה לרכוש ירקות בחנות, נפגעה בעינה כתוצאה מהתנגשות במרפקו של אחד העובדים במקום...


תביעה נגד מרכז פרס לשלום בעקבות טביעה של קטין פלשתינאי בחוף באשקלון

ביוני 2008, קבוצת ילדים פלשתינאים ובני משפחותיהם התאספה לטיול מאורגן מטעם מרכז פרס לשלום...


תינוק נפל ממיטת נוער והוריו הגישו תביעה בגין רשלנות כנגד יצרנית הרהיט

נפילה של תינוק ממיטת נוער ותביעה של הוריו כנגד חברת הרהיטים אשר יצרה את המיטה. האם מדובר ברשלנות מקצועית?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  לעמוד הבא    >>