www.what2do.co.il

שכר טרחת עורכי דין המייצגים תובעים בתביעות נזיקין

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 1.0 מתוך 5

שכר טרחת עורכי דין המייצגים תובעים בתביעות נזיקין

ככלל, קביעת שיעור שכר הטרחה מסור למשא ומתן בין הלקוח לבין עורך הדין. עם זאת, במספר מקרים מצא המחוקק לנכון להתערב בחופש החוזים של הצדדים.

 

חוק לשכת עורכי הדין מסמיך את המועצה הארצית של הלשכה לקבוע, באישור שר המשפטים, תעריף מינימלי לשכר טרחה בעד שירותי עורכי דין, שיהיה בבחינת המלצה לחברי הלשכה, אך לא יחייבם.

 

החוק אף מסמיך את שר המשפטים לקבוע בתקנות סוגי שירותים מסוימים שיש לקבוע עבורם תעריף מכסימלי לשכר טרחה, ואם עשה כן, תקבע המועצה הארצית של הלשכה את התעריף, באישור שר
המשפטים. החוק מוסיף וקובע, כי משנקבע בתעריף שכר מכסימלי לשירות מסוים, לא יתנה ולא יקבל עורך דין שכר גבוה ממנו, אלא ברשות שניתנה על ידי הועד המחוזי לעניין מסוים.

אחד התחומים שבהם הפעילה הלשכה את סמכותה לפי החוק, וקבעה תעריף מינימלי מומלץ הוא
תביעות נזיקין. תעריף זה חל ביחס לכל סוגי תביעות הנזיקין, למעט בתביעות לפי חוק הפיצויים, אשר ביחס אליהן קובע חוק הפיצויים הסדר מיוחד, כפי שיתואר בהמשך.


על פי התעריף המינימלי המומלץ בתביעות בבתי משפט השלום ובבתי המשפט המחוזיים, קיים יחס הפוך בין סכום התביעה לבין שיעור שכר הטרחה: ככל שסכום התביעה גבוה יותר, כך השיעור שייגזר מן הסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלאות המל"ל נמוך יותר (מ- 15% בתביעות שסכומיהן נמוכים, ועד ל- 10% בתביעות בסכומים גבוהים).

 

בנוסף, קיים תעריף מומלץ עבור כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות בתיק. התעריף בבית המשפט העליון שונה - 50% מהתעריף בערכאה הראשונה, אך לא פחות מסכום מסוים, שמתעדכן מעת לעת. זהו כאמור תעריף מומלץ, ולפיכך הוא אינו מחייב את חברי הלשכה. בפועל, שיעור שכר הטרחה נשאר פתוח למשא ומתן בין הצדדים.

 

בית המשפט נוהג לפסוק שכר טרחה על פי מפתח אחר:


20% מן הסכום שנפסק לאחר ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי, אם הסתיים התיק בפסק דין; 17.5% אם התיק נסתיים בפשרה; 15% אם התיק הסתיים מבלי שהתקיימו בו ישיבות. מפתח זה מקובל בכל תביעות הנזיקין, ובכלל זה גם בתביעות רשלנות רפואית.


בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, קיים הסדר מיוחד לעניין שכר הטרחה. חוק הפיצויים מטיל על המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין חובה לקבוע תעריף מקסימלי בעד הטיפול לפי החוק, ובלבד ששכר טרחה שנקבע לפי תוצאות הטיפול לא יעלה על 8% מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע, ואם היו הליכים משפטיים - על 13% מהסכום שנפסק; כמו כן קובע החוק, כי מי ששילם שכר טרחה העולה על התעריף המכסימלי, זכאי להחזר העודף.


המועצה קבעה בכללים, כי שכר טרחה בעד הטיפול בתביעה לפי החוק שהוגשה לבית המשפט, לא
יעלה על 13% מהסכום שנפסק. המועצה הוסיפה מדרגה לחוק הפיצויים וקבעה, כי אם נסתיים התיק בפשרה בבית המשפט, לא יעלה שכר הטרחה על 11% מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע על פי פשרה.

 

כמו כן נקבע, כי שכר טרחה בעד הטיפול בתביעה לפי החוק, שהסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט, לא יעלה על 8% מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תאונת דרכים את מי תובעים?

נפגעת בתאונת דרכים? נגרמו לך נזקי גוף? את מי תובעים לאחר תאונת דרכים? 

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

רשלנות רפואית, מהי עוולת הרשלנות?

כדי להכריע בשאלה האם קמה לתובעת עילת תביעת בנזיקין בשל רשלנות הנתבעים ו/או מי מטעמם, יש לענות על שלוש שאלות ... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

תאונות אופניים

נפגעתם בתאונת אופניים? שוקלים הגשת תביעה בגין תאונת אופניים? האם תאונת אופניים הינה תאונת דרכים? ממי ניתן לתבוע פיצויים? 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר 

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פגיעות במתקני ספורט, שעשועים

ילדך נפגע תוך משחק במתקן שעשוע? בחצר המשחקים? בבריכה? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

תאונות בחו"ל - איך לתבוע פיצויים

נפגעת בתאונה במדינה זרה? נגרמו לך נזקים? איך לתבוע פיצויים ועצות נוספות.... 

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.