www.what2do.co.il

מומחה רפואי מטעם בית המשפט נפטר

דרגו את המאמר

מומחה רפואי מטעם בית המשפט נפטר

תביעות נזיקין אשר עוסקות בנזקי גוף אשר נגרמו לנפגעים דורשות פעמים רבות מבתי המשפט למנות מומחה רפואי. מומחה רפואי זה אמור להיות מומחה ניטראלי המעניק לבית המשפט חוות דעת מקצועית בדבר הנזק ממנו סובל הנפגע והקשר הסיבתי אשר מתקיים או לא מתקיים בין האירוע לבין הנזק.

 

האם במקרים בהם המומחה הרפואי נפטר במהלך הדיונים המשפטיים, וטרם נחקר הוא על חוות דעתו ואו ענה לשאלות בעלי הדין, יש מקום למנות מומחה רפואי חדש? כמו כן, במידה והתשובה לשאלה זו הינה חיובית, האם במקרה זה ניתן יהיה למשוך את חוות דעתו הרפואית של המומחה מהתיק ולבטלה תחת חוות הדעת החדשה?


במקרה שנידון בבית המשפט בעניין תאונת דרכים שארעה לרופא אורטופד, מונה מומחה רפואי מטעם בית הדין על מנת למסור חוות דעתו בעניינו של התובע. התובע היה סבור כי בחוות דעתו הרפואית של המומחה מטעם בית הדין נפלו פגמים מקצועיים רבים. בטרם הספיק התובע להציג בפני המומחה שאלות הבהרה, ועובר לחקירתו הנגדית של המומחה בבית המשפט, הלך המומחה לבית עולמו.

 

לאחר פטירתו של האחרון, הגיש התובע בקשה לבית המשפט כי ימונה מומחה רפואי חדש לבדוק את נזקי הגוף והקשר הסיבתי. כמו כן, התובע הוסיף כי יש לבטל את חוות דעתו הרפואית של המומחה המנוח וזאת משום שלא ניתנה לו הזדמנות לערער על קבילותה, אמינותה, מקצועיותה והשלכותיה.

 

המסגרת המשפטית


הזכות להפנות שאלות הבהרה למומחה רפואי ואו לזמן את המומחה הרפואי לחקירה נגדית על חוות דעתו בהיכל בית המשפט הינה זכות אשר מעוגנות בחוק הפלת"ד בסעיף 6א'(ב)(1), בתקנה 15(ג) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986, וסעיף 26(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א - 1971.

 

      קראו עוד בתחום:

 

משנפטר המומחה, נשללה מהתובע הזכות הקיימת לו על פי דין לשלוח שאלות הבהרה למומחה, ובעיקר להזמין את המומחה להיחקר על חוות דעתו. מניעת זכות בסיסית זו הינה פגיעה ממשית בתובע ובאפשרותו לנהל את תביעתו תוך מיצוי זכויותיו החוקיות. יודגש עוד כי פגיעה כזו בזכויות הדיוניות של התובע הינה פגיעה שהיא גם מהותית באופייה ועל כן היא מצדיקה מינוי מומחה חדש מטעם בית המשפט.


הלכה פסוקה היא כי חוות דעת של מומחה שנפטר אינה יכולה להישאר בתור חוות הדעת הקובעת ממצאים, מסקנות ושעור נכותו של בעל דין. במקרה כזה, צריך בית המשפט למנות מומחה נוסף מטעמו. מדובר במומחה אשר ניתן יהיה לשלוח לו שאלות הבהרה ואף לזמנו לחקירה במידת הצורך.


האם ניתן להעביר למומחה החדש את חוות הדעת של המומחה המנוח?


שאלה נוספת אשר עלתה במסגרת הדיונים הייתה, האם יש להעביר את חוות דעתו של המומחה המנוח למומחה החדש. בעניין זה קיימות מספר גישות שונות בפסיקה.

 

הגישה המקלה - חוות הדעת קבילה

 

גישה אחת גורסת כי חוות דעתו של מומחה רפואי אשר מונה מטעם בית המשפט אינה יכולה להתבטל בהינף יד. על פי גישה זו, חוות דעת רפואית אשר ניתנה לפני שהמומחה הרפואי נפטר הינה קבילה כל אימת שלא הוכח כי המומחה הרפואי נכשל במילוי תפקידו או מדובר בחוות דעת רפואית אשר נפל בה פגם היורד לשורשה.

 

זאת ועוד, בדיקות אשר נערכו לנבדק על ידי מומחה שנפטר, יכולות בהחלט לשמש את המומחה החדש בבואו לבחון את הנושא העומד לפניו. במקרה מעט זהה נקבע כי יש להעניק אמיתות לכאורית לרישומים של רופאה בתיק רפואי כאשר זו ירדה מן הארץ ולא ניתן להביאה בפני בית המשפט.

 

הגישה המשלבת - הממצאים העובדתיים קבילים, גרסת המומחה המנוח לא

גישה אחרת בבתי המשפט גורסת כי חוות דעת רפואית של מומחה שנפטר הינה הוות דעתו של מומחה רפואי אשר נתנה מכוח בית המשפט ומכוחן יש לחייבו להגיש חוות דעתו לבית המשפט. על פי גישה זו, חוות דעת רפואית מקיימת את כל חמשת התנאים לקבילות אמרה במילוי תפקיד, שהינה חריג לכלל האוסר על קבלת עדות שמיעה.

 

במילים אחרות, גישה זו גורסת כי יש להמציא עבור המומחה החדש את חוות הדעת הישנה רק בחלקה העובדתי (ואילו החלק של חוות הדעת שהוא בגדר סברתו של המומחה המנוח לא ישמש בתור ראיה). עם זאת, גישה זו נוגעת בעיקר לתביעות בתחום תאונות הדרכים אשר דיני הנזיקין העוסקים בהם מעט שונים.

 

הגישה המחמירה - כל חוות הדעת הרפואית אינה שלמה אם לא נחקרה על ידי בעל הדין לפני זכותו

ישנה גישה אחרונה אשר קובעת שיש לבטל חוות דעת רפואית במקרה בו לא ניתן לחקור את המומחה הרפואי לגבי חוות דעתו. גישה זה התקבלה בבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת פסילת חוות דעתו של מומחה מתחום ההנדסה אשר נפטר בטרם נחקר בבית המשפט. במקרה זה קבע השופט – "הדעה הרווחת היא, כי בית המשפט אינו רשאי לקבל כראיה חוות דעת של מומחה שלא הייתה אפשרות לבחון אותה בדרך של חקירה נגדית".

 

בפסק הדין הנ"ל - מינוי המומחה החדש והמצאת העובדות מחוות הדעת הקודמת


במקרה דנן קבע השופט כי הגישה השנייה היא המועדפת עליו ועל כן תומצא למומחה החדש חוות הדעת הרפואית הקודמת בהעדר סברותיו של המנוח. המומחה החדש יקבל את הנתונים והממצאים העובדתיים אשר עלו במסגרת בדיקותיו של המומחה הראשון.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תאונת דרכים את מי תובעים?

נפגעת בתאונת דרכים? נגרמו לך נזקי גוף? את מי תובעים לאחר תאונת דרכים? 

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

רשלנות רפואית, מהי עוולת הרשלנות?

כדי להכריע בשאלה האם קמה לתובעת עילת תביעת בנזיקין בשל רשלנות הנתבעים ו/או מי מטעמם, יש לענות על שלוש שאלות ... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

תאונות אופניים

נפגעתם בתאונת אופניים? שוקלים הגשת תביעה בגין תאונת אופניים? האם תאונת אופניים הינה תאונת דרכים? ממי ניתן לתבוע פיצויים? 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר 

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פגיעות במתקני ספורט, שעשועים

ילדך נפגע תוך משחק במתקן שעשוע? בחצר המשחקים? בבריכה? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

תאונות בחו"ל - איך לתבוע פיצויים

נפגעת בתאונה במדינה זרה? נגרמו לך נזקים? איך לתבוע פיצויים ועצות נוספות.... 

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.