www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - נזקי רכוש

דחיית תביעה לפיצויים בגין הצבת עמוד מתח גבוה
התובעת (ביחד עם ילדיה) היא בעלת זכויות החכירה בנכס ביישוב אבן יהודה שאותו רכשה בשנת 1978, ביחד עם בעלה ...

נזקי רכב במוסך, באחריות מי?

מי אחראי לפצות בעל רכב אשר נתן את מכוניתו לתיקון במוסך, ובעקבות שריפה במוסך נפגע הרכב לחלוטין והוגדר כ"טוטל לוסט"?


פיצויים בגין עוגמת נפש בשל ליקויי בניה - פסק דין מכוח סעיף 79א'

צדדים לתביעה בעניין ליקויי בניה הסכימו כי בית המשפט יפסוק בעניינם מכוח סעיף 79א' לחוק בתי המשפט. בשלב מסוים, הצדדים הסכימו על סכום הפיצוי אך נותרו חלוקים בנוגע לזכותם של התובעים בשל "עוגמת הנפש"...


תביעת נזקי רכוש של רכב חברה לאחר תאונת דרכים

בית המשפט נתן פסק דין על דרך הפשרה בתביעה בגין נזקי רכוש אשר נגרמו לרכב חברה בתאונת דרכים...


תביעה לתשלום נזקי פריצה נדחתה

תביעה בגין נזקי פריצה בחנות נעליים נדחתה בבית המשפט. לגבי הביטוח, נטען כי הפוליסה הופרה על ידי בעל החנות בשל העדר אזעקה...


תביעת פיצויים בגין נזקי רטיבות לאחר שאלה תוקנו בעבר

תביעה בגין נזקי רטיבות אשר הוגשה כנגד החברה שתיקנה את הנזקים בעבר...


נזקי אש, דליקה וביטוח - תביעה בין שכנים

נזקי אש עלולים להיות חמורים מאוד ולהקים עילה לפיצוי נזיקי. עם זאת, הרבה פעמים במקרים אלו עולים קשיי הוכחה בנושא מקור האש או דרך התפשטותה...


תביעה בגין ליקויים בבניה ואי התאמת מפרט

פיצויים בגין ליקויי בנייה רבים ואי התאמת הנכס למפרט שניתן בצמוד להסכם המכר...


תביעת ליקויי בניה נגד קבלן בסדר דין מהיר

הכרעת תביעת ליקויי בנייה, בסדר דין מהיר, על סמך חוות דעת מומחה שמונה בהסכמת הצדדים על ידי בית המשפט...


פיצוי בגין הפרשי עלויות והפסדים שנגרמו מאיחור במסירת דירה

חברה קבלנית התקשרה במכרז עם עירייה לבניית 1,750 דירות. לאחר הזכייה במכרז, שינתה הוועדה המקומית באזור את תנאי הבניה. האם החברה הקבלנית זכאית לפיצוי?


נזקי פריצה ותביעת ביטוח

התובעת ביטחה את ביתה בביטוח מקיף אצל הנתבעת (חברת ביטוח). בשנת 2001 נפרץ ביתה של התובעת ונגנבו ממנו תכשיטים, מזומנים ותכולה נוספת. לאחר הפריצה, דרשה התובעת פיצוי מהנתבעת, בהתאם לפוליסה. חברת הביטוח סירבה, ועל כך התביעה...


תביעה בגין נזקי הצפה - הדבר מעיד בעד עצמו ועוולת הרשלנות

תביעה לפיצויי בגין פגיעה בעסק ותכולתו בשל הצפה. בית המשפט עוסק בעוולת הרשלנות וסוגיית הדבר מעיד בעד עצמו...


<<   הקודם  1  2  3