www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תביעת ביטוח

נפילה בגין רגל רדומה - בית המשפט דחה את תביעת הביטוח

בית המשפט קבע כי אדם אשר היה מבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לא יזכה לתגמולי הביטוח, וזאת משום שהתאונה בה הוא נפגע לא נגרמה בשל "תאונה חיצונית" אלא בשל הירדמות רגלו...


משקלה של בדיקת פוליגרף בתביעת ביטוח

האם יש לייחס משקל רב ומכריע לבדיקת פוליגרף בנוגע לאשם תורם בתביעת ביטוח?


רשלנות רפואית באבחון מחלה על ידי רופאים בחו"ל המומלצים על ידי חברת ביטוח

האם רופאי פוליסת ביטוח נסיעות בחו"ל התרשלו באבחון מחלה? האם המבוטח, אשר הטיפול במחלה בישראל עלה לו כ-22,000 שקלים, זכאי לקבל את הכסף מחברת הביטוח?


חברת הביטוח תשלם לקצב שנפגע בידו בגין אובדן כושר עבודה

לאחר התאונה פנו התובעת וב"כ לחברת הביטוח בדרישה להמציא להם את פוליסות הביטוח של התובעת. חברת הביטוח לא נענתה לדרישה...


הסכמה בין מבוטח למבטחת אשר לא מופיעה בפוליסה - האם חוזה בעל פה?

במסגרת ערעור על דחיית תביעת ביטוח, אשר הונח לפתחו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, נקבע כי מבוטח אשר קיבל את הסכמתה של חברת הביטוח לפצות אותו בחלפי רכב על פי שווים המקורי, יהיה זכאי לתגמול כאמור...


האם ניתן להאריך תקופת התיישנות בתביעת ביטוח משום שהמבוטח לא ידע על הביטוח?

11 שנים לאחר שנפגע בתאונת סקי, הגיש אדם תביעה כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה אותו במועד התאונה. לטענתו, הוא לא ידע כי בתור עמית "חבר" הוא מבוטח בפוליסת תאונות אישיות. חברת הביטוח טענה כי התביעה התיישנה. כיצד יפסוק בית המשפט?


ערך רכב ירד לפני התאונה - האם כיסוי ביטוחי לפי מחיר מחירון?

רכב נפגע בתאונת דרכים קשה ונגרמו לו נזקים בשיעור של אובדן מוחלט. האם בעל הרכב יהיה זכאי לפיצויים בגובה מחיר המחירון, או שמא יש להעריך את תגמולי הביטוח בהתאם לירידת שווי הרכב עובר לתאונה?


ניסיון לעשות שימוש בנתונים מרשת חברתית במסגרת תביעת ביטוח

הרשתות החברתיות הפכו לשם דבר בעולם האינטרנט. בזכות כלים מקוונים אלה, ניתן כיום להעמיד דברים לסדר היום הציבורי ואף לעורר מהפכות של ממש (ראה ערך מהפכת כיכר א-תחריר במצרים)...


מכירת פוליסת ביטוח שלא כדין - האם פיצויים בגין אובדן תגמולי ביטוח לאחר גניבת רכב?

אדם הצטרף למועדון חברים אשר במסגרתו הובטחה לו פוליסת ביטוח רכב. רכבו נגנב וחברת הביטוח, אשר התבררה כחברת ביטוח זרה, סירבה לשלם את תגמולי הביטוח. האם פוליסת הביטוח נמכרה שלא כדין?


רכב נגנב בעת מילוי צמיגים כאשר המנוע עובד - האם הביטוח מכסה?

רכב נגנב כאשר הוא היה מונע והמפתח בתוך מתג ההתנעה. האם מדובר ברכב בלתי מאויש ועל כן בעל הרכב אינו זכאי לכיסוי הביטוחי?


האם יש לאשר עיקול על זכותו של מבוטח לשנות מוטבים בפוליסת ביטוח חיים?

האם ניתן לעקל זכותו של מבוטח להורות על שינוי מוטבים בפוליסת ביטוח חיים ולהמיר את הפוליסה לביטוח מסולק. כמו כן, מהו התוקף אשר יש לתניות הנוגעות למקום בו נמסרות ההודעות על ידי המבוטח והאם הייתה דרישה להסכמה של המבטח לשינוי המוטב...


תביעה לתגמולי סיעוד מחברת ביטוח ללא צירוף חוות דעת רפואית

תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי כאשר תביעה העוסקת בעניינים רפואיים מונחת לפתחו של בית המשפט, על התובע לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית...


שיווק נסיעות לחו"ל שלא כחוק - האם תאושר תביעה ייצוגית?

האם בית המשפט יאשר את הגשתה של תביעה ייצוגית כנגד קופת חולים מכבי, וזאת בגין שיווק שלא כדין של פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל?


חברת הביטוח חילטה כספים בגין טביעת מבוטח אשר סבל מיתר לחץ דם

מהו חיתום בדיעבד? כיצד מתמודדים עימו? האם חברת הביטוח לא תשלם תגמולי ביטוח במלואם לאחר טביעה ובעקבות גילוי כי המבוטח סבל מיתר לחץ דם?


פיצויים מקופת חולים בגין אי מימון בדיקת MRI

בית המשפט קבע כי קופת חולים מאוחדת תשלם פיצויים למבוטחת לאחר דחיית בקשתה לעבור בדיקת MRI בשל חשד לסרטן השד...


העליון ביטל תביעה ייצוגית כנגד חברות ביטוח המשווקות פוליסת ביטוח סיעודי

בית המשפט העליון ביטל את החלטתו של בית המשפט המחוזי לאשר תביעה ייצוגית כנגד חברות ביטוח בגין גביית פוליסות ביטוח סיעודי שלא כדין...


חידוש אוטומטי של ביטוח במהלך תקופת תפר בין פוליסות

המבוטח הינו בעל עסק העוסק בממכר מוצרי אלומיניום. העסק היה מבוטח בין השנים 2004 ו-2005 וכן מתחילת ינואר 2006 ועד לסוף אותה השנה. האם בין תום הפוליסה בשנת 2005, לתחילת הפוליסה בשנת 2006, העסק היה מבוטח?


בעקבות חשש לסחר באיברים - חברת ביטוח לא תשלם החזר כספי להשתלה בחו"ל

התובע עבר ניתוח להשתלת כליה בקוסבו ודרש מחברת הביטוח החזר כספי עבור הוצאות ההשתלה. חברת הביטוח סירבה וזאת בטענה כי קיים חשד של ממש בסחר באיברים...


העליון: לא הופרה חובת הגילוי בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה בתקופת הביניים

רכישת ביטוחים מסוימים כרוכה לא אחת במתן הצהרת בריאות מצידו של המבוטח (לדוגמא, ביטוח חיים, ביטוח אובדן כושר עבודה וכדומה). בית המשפט העליון עסק לאחרונה בסוגיה הנוגעת לחובת הגילוי המוטלת על מבוטח במסגרת רכישת ביטוח זה...


נזק לרכב בגין תדלוק שגוי - האם חברת הביטוח תישא בפיצויים?

האם חברת הביטוח תשלם פיצויים בגין נזקים אשר נגרמו לרכב לאחר מילויו בדלק לא מתאים?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  לעמוד הבא    >>