www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תביעת ביטוח

ביטול סעיפים בכתב הגנה של חברת ביטוח והנחיות המפקח על הביטוח

בית המשפט השלום ניתח, בהחלטה מפורטת ומנומקת, את הוראות המפקח על הביטוח בעניין זה, מ-9.12.1998 ומ-29.5.2002...


האם יש לדחות תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה בשל "הצהרת בריאות כוזבת"?

בית המשפט דחה טענה של חברת הביטוח "הפניקס" וקבע כי הצהרת בריאות של מבוטח בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה לא הייתה כוזבת...


האם תמחקנה טענות חברת ביטוח שהופיעו בכתב הגנה ולא במכתב הדחייה?

האם תמחקנה טענות של חברת ביטוח בכתב הגנה כאשר הן לא הופיעו במכתב הדחייה?


איתרון בוטל והרכב נגנב - האם חברת הביטוח תפצה?

בית משפט השלום דחה תביעת ביטוח לאחר גניבת רכב, וזאת משום שהמבוטח ביטל את האיתורן במכונית למרות שהיה מדובר באחד התנאים לתחולת הפוליסה...


חברת ביטוח הסתירה פוליסה מקבלן

בני משפחתו של צעיר בלוד, אשר נפל למותו בבניין מגוריו בגין הסרת מעקה במהלך שיפוץ, הגישו תביעה נזיקית כנגד שורה של נתבעים וביניהם קבלן...


על פי נתונים של משרד הבריאות - ישראל מובילה ברכישת ביטוחי בריאות פרטיים

משרד הבריאות פרסם ביום רביעי בשבוע שעבר (14.3) נתונים לגבי אחוזי הישראלים הרוכשים ביטוח בריאות פרטיים. על פי הנתונים הללו, היקף רכישת הביטוחים הפרטיים בישראל גבוה באופן משמעותי מההיקף המקביל במדינות ה-OECD...


דחיית טענת התיישנות בתביעת ביטוח המבוססת על פוליסת תאונות אישיות

בית המשפט בחן תביעת ביטוח המבוססת על פוליסת ביטוח תאונות אישיות, וקבע כי התביעה לא התיישנה למרות שהוגשה בשיהוי רב...


האם מתווך יהלומים יכול היה למצוא עיסוק סביר או שמא מדובר באובדן כושר עבודה?

עובדים רבים רוכשים לעצמם פוליסות ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה. לא אחת, פוליסת הביטוח הנ"ל מקפלת בתוכה חריג "בעייתי" בדמות החובה המוטלת על המבוטח להוכיח שאין בידו למצוא "עיסוק סביר" אחר...


רכב נמכר אבל טרם הועברה בעלות - האם פוליסת הביטוח בתוקף?

חרף אי השלמת העברת הבעלות, הרכב הועבר לחזקתו של הרוכש. טרם הושלמה העסקה, וטרם הועברה הבעלות, אירעה לרכב תאונה. האם פוליסת הביטוח תקפה?


האם התאבדות הינה מקרה ביטוח כאשר מדובר בפוליסת תאונות אישיות?

האם בית המשפט יכיר בכך שהתאבדות הינה מקרה ביטוח לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות?


האם התיישנות תביעת קטין שהוגשה מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות?

האם חברת ביטוח יכולה לטעון כי תביעה שהוגשה בגין תאונת תלמיד התיישנה וזאת משום שמרוץ ההתיישנות חלף זה מכבר בעוד היא מנהלת משא ומתן לסילוק התביעה עם התובע ובאת כוחו...


תשלום דמי ביטוח שלא בדרך שנקבעה בפוליסה איננו עילה לביטוח חוזה ביטוח

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 הינו חוק בעל אופי סוציאלי צרכני. מטרתו של החוק הינה להגן ולהסדיר את היחסים המשפטיים בין מבטחים למבוטחים...


האם הוסכם בין מבוטח לחברת ביטוח כי הפיצוי יהיה לפי חלפים מקוריים?

בית המשפט קיבל את הערעור, וקבע כי חברת הביטוח תפצה את המבוטח בשיעור ההפרש בין החלפים המקוריים לבין הפיצוי שניתן בפועל...


בקשה לתביעה ייצוגית נגד חברת ביטוח בגין שיווק פוליסת ביטוח כפולות

האם בית המשפט יקבל בקשה לתביעה ייצוגית כנגד חברת הביטוח הפניקס, וזאת בגין "שיווק פוליסות ביטוח כפולות"?


בנק הפר חובות גילוי ווידוא בעריכת פוליסת ביטוח חיים בצמוד למשכנתא

עולים חדשים נטלו משכנתא אך בנק לאומי למשכנתאות לא יידע אותם כי הבעל לא בוטח בביטוח חיים. אי לכך, בית המשפט השלום בתל אביב קבע כי מדובר בהפרת חובות היידוע והגילוי...


האם אי עמידה בתנאי פוליסה באופן מדויק תמנע הכרה בהתקף לב כמקרה ביטוח?

אדם רכש ביטוח חיים ולאחר זמן מה לקה בהתקף לב. חברת הביטוח, אשר הגדירה את התקף הלב בפוליסה כאירוע העומד בתנאים מצטברים, סירבה לשלם את כספי הביטוח. האם פנייה לבית המשפט תועיל למבוטח?


קנסות על ארבע חברות ביטוח גדולות

קנסות כבדים הוטלו על חברות הביטוח הראל, שרביט, כלל פיננסים, והכשרה חברה לביטוח, על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וזאת בגין הפרות חוק וחוזרים אשר נתגלו במסגרת פיקוח וביקורת על פעולותיהן...


חברת ביטוח הסתירה סעיף בפוליסת ביטוח ותשלם פיצויים

פועל דפוס נפגע במהלך עבודתו בתאונת עבודה ונגרם לו שבר בעמוד השדרה. הרופאים אישרו לעובד חופשת מחלה. לאחר בדיקות נוספות, הרופאים קבעו כי הפועל אינו יכול עוד לבצע עבודה פיזית...


ביטול פוליסת ביטוח באופן חד צדדי בגין אי תשלום, האמנם?

אדם הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח בעקבות תאונת דרכים. חברת ביטוח טענה כי במועד התאונה לא היה לנהג ביטוח בתוקף וזאת משום שפוליסת הביטוח על הרכב בוטלה כדין כחמישה חודשים לפני התאונה...


תיקון גיל בפוליסת ביטוח בהתאם לתיקון חוק גיל פרישה

האם תובע, אשר מקבל תגמולי ביטוח במסגרת פוליסת אובדן כושר עבודה, יהיה זכאי לקבל את התגמולים עד גיל 67, גיל הפרישה המעודכן לאחר התיקון לחוק גיל פרישה...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  לעמוד הבא    >>