www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תביעת ביטוח

חובת הגילוי המוטלת על מבוטח הרוכש פוליסת ביטוח מבנה

מהו היקף חובת הגילוי אשר מוטלת על מבוטח בעת רכישת פוליסת ביטוח מבנה? האם עליו לעדכן בנוגע לפריצות או שריפות בעבר?


תביעה ביטוח שהוגשה על ידי הכנ"ר בעקבות המעילה בבנק צפון אמריקה

בית המשפט העליון דחה ערעור בנוגע לתביעת הביטוח בשל המעילה בבנק צפון אמריקה...


פרמיה שולמה אך הכספים לא הגיעו לחברת הביטוח - האם קיים כיסוי ביטוחי?

חברת ביטוח טוענת כי לקוח לא שילם פרמיה והלקוח טוען כי מדובר ברשלנות מצד פקיד הבנק...


האם רצח מכוסה בפוליסת ביטוח תאונות אישיות?

בית המשפט קבע כי ילדיה של אישה אשר נרצחה במהלך שוד יהיו זכאים לתגמולי ביטוח מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות שנרכשה מבעוד מועד על ידי המנוחה...


תביעת ביטוח בריאות בעקבות התחמקות מבטחת מכיסוי בגין טיפול שיניים

מדובר באדם אשר היה זקוק לניתוח השתלת שורשי שיניים בחניכיו שיבוצע על ידי מומחה פה ולסת. אי לכך, הוא פנה לחברת הביטוח ביטחה אותו בפוליסת ביטוח בריאות פרטית...


אישור תביעה ייצוגית כנגד חברת ביטוח שהפרה פוליסת בריאות פרטית

בית המשפט המחוזי אישר הליך של תביעה ייצוגית כנגד חברת הביטוח "מנורה", וזאת בשל הפרה לכאורה של פוליסת ביטוח בריאות פרטית...


ביטוח איננו חל כאשר האימובילייזר לא תקין - דוגמא לפסק דין

בעל רכב אשר מכוניתו נגנבה מחניון קניון איילון בנובמבר 2011 הגיש תביעת ביטוח כנגד החברה אשר ביטחה את הרכב במועד המדובר. חברת הביטוח הכחישה את חבותה וזאת בשל "הפרת פוליסת הביטוח על ידי המבוטח"...


אובדן כושר עבודה זמני ותגמולי ביטוח בגין ביטוח מחלות

סעיף 1 לפרק "ביטוח מחלות" של הפוליסה הגדיר מקרה ביטוח באופן הבא - מחלה אשר המבוטח חלה בה במהלך תקופת הביטוח ואשר גרמה לו לאי כושר זמני או מוחלט לעבוד בעבודה כלשהי תוך שהוא מרותק לביתו, לבית חולים, או לבתי מרפא...


קיזוז גמלה ששולמה על ידי ביטוח לאומי מתביעת פנסיית נכות

פנסיית נכות הינה בעלת מטרה אחת - לפצות את החבר אשר כושרו לעבוד נפגע, ולהוות עבור האחרון תחליף למשכורתו עובר לפציעתו...


ריבית מיוחדת הוטלה על חברת ביטוח בגין אי תשלום תגמולים בחוסר תום לב

סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח קובע כי במידה ותגמולי ביטוח שלא היו במחלוקת לא שולמו על ידי מבטח בביטוחים אישיים במועד, וזאת בחוסר תום לב, יהיה ניתן לחייבו בריבית מיוחדת בשיעור של עד פי שלושה מהריבית הרגילה...


מאגרי מידע בחברת ביטוח ושימוש שנעשה בהם תוך כדי פגיעה בפרטיות

בית המשפט המחוזי בתל אביב, בפסק דין אשר ניתן על ידי השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן, קבע כי גופים פיננסיים אינם רשאים לעשות שימוש לצורכיהם האישיים במידע על חייבים שהתקבל במסגרת צו עיקול שהועבר לידם...


נזקי רכוש לרכב בתאונת דרכים ודחיית תביעת ביטוח בגין כוונת מרמה

האם בית המשפט ידחה תביעת ביטוח שהוגשה בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב, וזאת לאחר הוכחת כוונת מרמה בלבד?


מחלה קשה אשר גרמה לאובדן כושר עבודה - תביעת ביטוח

המבוטח לקה במחלה קשה (התקף לב) אשר גרמה לאובדן כושר עבודה. האם הוא היה זכאי לתגמול כפול?


פגיעת בפרטיות על ידי חוקר פרטי ופסילת ראיה בתביעת ביטוח

החוקר העריף על התובעת מחמאות כאלה ואחרות וניצל את היותה רווקה ודתייה. הוא יצר בפניה מצג שווא כאילו הוא מבקש להכיר אותה על רקע רומנטי והקליט אותה בסתר...


תביעה לתגמולי ביטוח אשר הוגשה על ידי גמלאי שירות קבע

גמלאי של שירות הקבע בצה"ל, חבר בארגון "חבר", נפגע בשנת 2000 בתאונת סקי. בחלוף כמעט תשע שנים הוא הגיש כנגד חברת הביטוח שירביט תביעה מכוח פוליסת תאונות אישיות...


גניבת משאית או הונאה? דוגמא לתביעת ביטוח

בעל משאית הגיש תביעה בעקבות גניבת הרכב. האם חברת הביטוח תצליח להוכיח כי מדובר בהונאה?


נהג בן 29 רכש ביטוח בטענה שהוא בן 30 - האם יש לכך משמעות מבחינת הפוליסה?

אדם בן 29 רכש פוליסת ביטוח כאשר הוא טוען שהוא בן 30. האם יש לכך משמעות מבחינת קבילותה של הפוליסה?


האם הקלטת מבוטח על ידי חוקר פרטי מתאמן שהציג עצמו כסוכן ביטוח היא ראיה קבילה?

מבוטח אשר הגיש תביעה כנגד חברת ביטוח טען כי יש לפסול את אחת הראיות שהוצגו על ידי הנתבעת וזאת משום שראיה זו הושגה תוך כדי הפרה של חוק החוקרים הפרטיים...


תביעת ביטוח דירה התיישנה בעקבות הגשתה באיחור

חברת הביטוח טענה כי על פי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, התביעה התיישנה לכל המאוחר במרץ 2006 (שלוש שנים לאחר הפריצה). אי לכך, נטען כי היות והתביעה והוגשה רק בשנת 2008, דינה להידחות מחמת התיישנות...


תאונה התרחשה לפני הרחבת פוליסת ביטוח לנהג צעיר, האם חברת הביטוח תשלם?

במקרים רבים, הורים אינם מבטחים את רכביהם באופן שוטף עבור ילדיהם וזאת משום שהאחרונים אינם עושים שימוש תדיר ברכב. דוגמא "קלאסית" לכך הינה חיילים המשתמשים ברכב בסופי שבוע ובמהלך חופשות מהצבא...


<<    הקודם   1  2  3  4  5  6  7  לעמוד הבא    >>