www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - מושגים רפואיים

תביעה לאחר תאונת דרכים ועקרון הקטנת הנזק בגין סירוב לעבור ניתוח

נפגע תאונת דרכים סירב לעבור ניתוח ארתרוסקופי - האם תהיה לך השלכה על כספי הפיצויים?


חיוב עורך דין בתשלום רישום דירה לאחר רשלנות מקצועית בעסקת מקרקעין

בית המשפט קבע, בסעד חריג, כי עורך דין אשר התרשל בעסקת מקרקעין ישלם את עלות רישום הנכס...


האם גם לאחר קרות מקרה הביטוח, בביטוח סיעודי, ימשיך המבוטח לשאת בפרמיה החודשית?

האם מבוטח אשר מבוטח בביטוח סיעודי, וזקוק לתגמולי הביטוח, ימשיך לשלם את הפרמיה החודשית?


העליון: יש להכיר בקשר בין סוכרת נעורים לבין דחק נפשי בצבא בנסיבות חריגות בלבד

הכרה בקשר בין דחק נפשי בצבא לבין סוכרת נעורים יוכר בנסיבות חריגות בלבד וזאת בגין העדר אסכולה רפואית...


בית המשפט העליון ביטל את הפיצויים לעורך הדין דרור חוטר ישי בגין לשון הרע

בית המשפט העליון קיבל את ערעור ידיעות אחרונות. והעיתון לא ישלם פיצויים לעורך הדין דרור חוטר ישי בגין הוצאת לשון הרע...


ערעור כנגד דחיית תביעה להכיר בחייל שהתאבד לאחר שחרור על סעיף נפשי כנכה צה"ל

האם העירייה תשלם פיצויים בעקבות פציעה במגרש של בית ספר נעול ביום שבת?

האם עיריית קריית מוצקין תשלם פיצויים בגין פציעה של אדם במגרש הכדורגל בבית ספר נעול ביום שבת?


נכה סירב לעבור ועדה רפואית ותגמוליו נשללו - האם ישולמו רטרואקטיבית לאחר הכרה?

האם יש לשלם לנכה צה"ל תגמולים רטרואקטיבים ממשרד הביטחון וזאת לאחר סירובו לעבור ועדה רפואית והתרצותו בהמשך?


שלילת תגמולים מנכה צה"ל בגין סירוב להיבדק בועדה רפואית

האם סירוב של נכה לעמוד בפני ועדה רפואית, לצורך בדיקת מצבו הרפואי המעודכן, מהווה עילה לשלילה או הפחתת תשלום תגמולים?


תביעה להכרה בתאונת עבודה בגין נפילה ליד הבית בעת יציאה מרכב פרטי

התובעת, עובדת מעדנייה, שבה מהעבודה לביתה ובעת שיצאה מהרכב, החליקה ומעדה. בעקבות מעידה זו, נפגעה התובעת בגבה ועל כן הוגשה על ידה תביעה לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי...


1