www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - מושגים רפואיים

הכרה בדלקת מפרקים כמחלת מקצוע
חולי דלקת מפרקים, אשר בעקבות המחלה איבדו את כושרם לעבוד במקצוע שלהם, או לעבוד במשק הבית עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

מהו ייפוי כוח למתן טיפול רפואי?
כל אדם בגיר וצלול בדעתו, רשאי למנות מיופה כוח, כדי שיקבל בשמו החלטת רפואיות שונות, ביום שבו לא יוכל עוד לתת הסכמה מדעת עבור קבלת טיפולים רפואיים, מפאת מצבו הגופני או הנפשי.

בדיקת שקיפות עורפית
בבדיקה זו, שאינה חודרנית, המבוצעת באמצעות מכשיר האולטרסאונד, מודדים את כמות הנוזל האגור באזור העורף של העובר...

בדיקת חלבון עוברי
. בדיקה זו הינה סקר ביוכימי לבחינת הסיכון, שמא העובר סובל מתסמונת דאון או תסמונות אחרות...

קורפוס קולוסום
קורפוס קולוסום (Corpus callosum), איבר הקרוי גם "קורה", מהווה אגד של סיבי עצב המחברים את שתי אונות המוח, וצורתו כשל בננה...

תסמונת Apert
תסמונת זו, שאינה שכיחה וטרם נדונה בפסיקה הישראלית, נתגלתה על ידי רופאה בשם זה, בצרפת בשנת 1906...

עובד אשר נפגע בתאונה כתוצאה מרשלנות יהיה זכאי לפיצויי מהמעביד, האמנם?
במקרים בהם מתרחשת תאונת עבודה אשר גורמת לנזקי גוף לעובד, פתוחה בפני האחרון הדרך גם להגשת תביעה נזיקית כנגד המעסיק בגין רשלנותו...

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח
מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות?

1