www.what2do.co.il

אחוזי נכות בנושאי אף אוזן גרון

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 2.0 מתוך 5

אחוזי נכות בנושאי אף אוזן גרוןמחלות אף, פה, אוזן וגרון
 69. אף
(1) שינויים בצורת האף החיצוני -
א. בצורה קלה ללא הפרעות בנשימה                                         0%
ב. בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף:
     נחיריים לא גלויים                                                                20%
ג. חסר אף כולו או חלקו:
    נחיריים גלויים                                                                      30%                      
(2)  הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינויים בחלל
       האף כולל: sinusitis, allergic & vasomotor
              rhinitis; atrophic rhinitis  
       א.  הפרעה קלה עד בינונית                                                 0%
       ב.  הפרעה ניכרת, חסימה מוחלטת חד-צדדית קבועה         10%
       ג.  חסימה מוחלטת דו-צדדית קבועה                                 20%
(3)   אובדן חוש הריח והטעם
       א.  אובדן חוש הריח או חוש הטעם                                    0%
       ב.  אובדן חוש הריח והטעם                                                5%
70. חך
חך ובית הבליעה
(1) ליקויים בחך הרך
א. בצורה קלה                                                                           10%
ב. בצורה קשה עם ליקויים ניכרים בדיבור                                 20%
(2) חסר בחך הקשה
א.  איבוד  פחות ממחצית                                                          10%
ב.  איבוד מחצית או יותר                                                         20%
(3)  הלוע (pharynx)
א.  דלקת כרונית בצורה בינונית עם גירוי קבוע                         0%
ב.  דלקת כרונית בצורה ניכרת עם קשיים קבועים בבליעה        5%
ג.  הפרעה קשה בבליעה שמחייבת שימוש בזונדה                      20%
71. לארינקס, מיתרי הקול וקנה ((larynk & vocal cords, trachea
(1)   הפרעות בדיבור כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח
של לארינקס ו/או קנה
א.  צרידות לא קבועה (אינטרמיטנטית)                                    0%
ב. צרידות קבועה
     (1)  בצורה קלה עד בינונית, הדיבור ברור                              5%
     (2)  בצורה ניכרת, אין קשיים בקליטת הדיבור                     10%
     (3)  בצורה קשה, הגורמת לקשיים לזולת בהבנת הדיבור
            או קליטתו                                                                    20%
     (4)  איבוד קול (aphonia)                                                                               30%
(2)  הפרעות בנשימה
      א. בצורה קלה, ללא השפעה על תפקודי ריאות                   5%
      ב.  עם השפעה על תפקודי הריאות - דרגת הנכות תיקבע
           בהתאם לחומרת הליקוי התפקודי לפי פרט 5(1)
      ג.   טראכאוסטומיה קבועה (כולל אפוניה)
            (pemanent tracheostomy)                                              50%
 
72. אוזניים
(1) ליקוי שמיעה
אחוזי הנכות בליקוי שמיעה ייקבעו לפי הלוח הבא:
 
לוח אחוזי הנכות לפי מדידה אודיומטרית
 
הפחתת כושר
א    ב    ג     ד    ה    ו     ז     ח    ט    י     יא  יב   יג    יד
השמיעה
15   21  26  31  36  41  46 51 56 61 66 1    76 למע
בדציבלים
20   25  30  35  40  45  50 55 60 65 70 75 80  לה
 
                                                                            מ- 80
(1) 20-15
0     0    0    0    5    5    5    5    5    5    10  10  10  10
(2) 25-21
0     5    5    5    5    10  10  10  10  10  10  10  15  15
(3) 30-26
0     5    10  10  10  10  10  15  15  15  15  15  15  20
(4) 35-31
0     5    10  15  15  15  15  15  15  20  20  20  20  20
(5) 40-36
5     5    10  15  20  20  20  20  20  20  25  25  25  25
(6) 45-41
5     10  10  5    20  25  25  25  25  25  25  25  30  30
(7) 50-46
5     10  10  15  20  25  25  30  30  30  30  30  30  30
(8) 55-51
5     10  15  15  20  25  30  30  30  35  35  35  35  35
(9) 60-56
5     10  15  15  20  25  30  30  35  35  40  40  40  40
(10) 65-61
5     0    15  20  20  25  30  35  35  40  40  40  45  45
(11) 70-66
10   10  15  20  25  25  30  35  40  40  45  5    45  50
(12) 75-71
10   10  15  20  25  25  30  35  40  40  45  50  50  50
(13) 80-76
10   5    5    20  25  30  30  35  40  45  45  50  55  55
(14) למעלה מ- 80
10   5    20  20  25  30  30  35  40  5    50  50  55  60
 
המספרים שבשורות המאוזנות המסומנות במספרים 14-1 מציינים את הפחתת כושר השמיעה בדציבלים באוזן אחת והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות א'-י"ד באוזן השניה. האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה. בקביעת אחוזי הנכות עבור הפחתת השמיעה יש לקחת בחשבון ירידת כושר השמיעה הממוצע בתדירויות הדיבור של 2000-1000-500 מחזורים בשניה.
 
(2) אוזן חיצונית
א. חוסר אפרכסת אחת                                                             10%
ב. חוסר שתי האפרכסות                                                           20%
ג. דלקת האוזן החיצונית
I. ישנן החמרות נדירות והפרשה                                                5%
II. ישנן החמרות תכופות וקשות עם הפרשה
מרובה או היצרות תעלת האוזן החיצונית                                 10%
(3) אוזן תיכונה
א. צלקת ושקע בעור התוף או מצב שלאחר ניתוח
ב Processus Mastoideus- - אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם לליקוי השמיעה.
ב. מצב לאחר ניתוח רדיקלי
I. החלל יבש                                                                               0%
II. קיימת הפרשה קבועה                                                           10%
ג. דלקת כרונית של האוזן התיכונה עם
הפרשה מוגלתית ללא פגיעה בעצם
I. חד-צדדית                                                                               10%
II. דו-צדדית                                                                              15%
ד. המצב כמו בסעיף-קטן (3) ג, קיימת פגיעה בעצם
I. חד-צדדית                                                                               20%
II. דו-צדדית                                                                              25%
לאחוזי הנכות שנקבעו בהתאם לסעיף-קטן
(3) ב,ג,ד, יש להוסיף את אחוזי הנכות שייקבעו עבור
ליקויי שמיעה.
(4) אוזן פנימית
א. פגיעה בחלק הקוכלארי
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקויי השמיעה
ב. פגיעה בחלק הוסטיבולרי
I. בצורה קלה (קיימת סחרחורת, בחילה)                                   10%
II. בצורה בינונית - ישנם סימנים אובייקטיביים,
כגון ניסטגמוס רפלקסים פתלוגיים                                           20%
III. בצורה קשה - ישנם סימנים וסטיבולריים
אובייקטיביים ספונטניים                                                                                 40%
IV. בצורה חמורה - הדורשת ריתוק למיטה                               100%
ג. מחלת Meniere
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לנזק בחלק
הוסטיבולרי והקוכלארי על-ידי צירוף
של אחוזי הנכות לפגימות אלה.
ד. חבלה אקוסטית (עם עקומת שמיעה אופיינית)
I. ללא רעש ובלי הפחתת השמיעה בתדירויות הדיבור               0%
II. עם רעש תמידי באוזניים בלי הפחתת שמיעה
בתדירויות הדיבור                                                                    10%
III. כשקיימת הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור,
יש להוסיף את אחוזי הנכות שנקבעו לליקויי השמיעה
בהתאם לתקנה 12 לתקנות אלו.
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?
שלח

מאמרים נוספים בתחום

ביטוח לאומי- תביעות פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.  

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.  

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... 

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.