אחוזי נכות בגין ליקויי-ראיה, פציעות ומחלות-עיניים


אחוזי נכות בגין ליקויי-ראיה, פציעות ומחלות-עיניים
פרק ששי (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ו)


ליקויי-ראיה, פציעות ומחלות-עיניים
 52. ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה (תיקון: תשנ"ג)
(1) ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא).
 
לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן - הלוח)
 
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
6/15 6/21 6/30
חדות 6/6 6/9 6/12 6/18 6/24 6/36 06/6 06/3 06/1 NLP
ראיה
(6/6)1 0 0 0 10 10 15 20 25 30 30
(6/9)2 0 0 5 10 10 15 20 25 30 30
(6/12)3 0 5 10 15 15 20 25 30 35 40
(6/15)4
6/18 10 10 15 20 25 30 30 35 40 40
(6/21)5
6/24 10 10 15 25 30 40 40 45 50 55
(6/30)6
6/36 15 15 20 30 40 50 55 60 65 70
(6/60)7 20 20 25 30 40 55 70 75 80 90
(3/60)8 25 25 30 35 45 60 75 90 90 95
(1/60)9 30 30 30 40 50 65 80 90 100 100
(01(NLP 30 30 40 45 55 70 90 95 100 100
 
המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1) עד (10) מציינים את חדות
ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' -
את חדות הראייה של העין השניה. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם
כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.
 
(2) הגבלת שדה הראיה
I. הצטמצמות מרוכזת
 
קוטר ממוצע בעין בשתי
של שדה ראייה אחת העיניים
(1) עד ^O^ 60 0% 10%
(2) ^O^ 60 עד ^O^ 40 0% 20%
(3) ^O^ 40 עד ^O^ 20 10% 40%
(4) פחות מ-^O^ 20 30% 100%
II. אובדן החצי הפנימי של שדה הראייה 0% 10%
III. אובדן החצי החיצוני של שדה הראייה 15% 60%
IV. HEMIANOPSIA HOMONYMOUS ימנית או שמאלית -
א. אובדן השדות העליונים בלבד 10%
ב. אובדן השדות הימניים או השמאליים
בשלמותם או רק בחלקם התחתון 40%
V. הצטמצמות אחרת של שדה הראייה -
בעין בשתי
אחת העיניים
א. אובדן של פחות מרבע שדה הראייה 0% 0%
ב. אובדן הרבע החיצוני העליון 5% 10%
ג. אובדן המחצית העליונה 10% 15%
ד. אובד הרבע החיצוני התחתון 10% 30%
ה. אובדן המחצית התחתונה 20% 65%
53. עקירת עין
(1) מצב אחרי עקירת עין אחת ((Phtisis
בחישוב אריטמטי בנוסף לאחוזי נכות לפי הלוח     5%         
(2) מצב אחרי עקירת שתי העיניים                          100%
(3) Exophthalmus או Lagophthalmus ניכרים           10%
(4) Enophthalmus (כולל (Pseudoptosis ניכר             10%
54. מצב אחרי הוצאת גוף זר או פציעה חודרת
מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין,
אחרי פציעה חודרת בעין, בנוסף לליקוי ראייה
לפי הלוח                                                                 5%         
55. צניחת העין  Ptosis
א. חלקית -
(1) חד צדדית או דו צדדית שאינה מפריעה לראייה 10%       
(2) המפריעה לראייה
(א) חד צדדית                                                          15%       
(ב) דו צדדית                                                            20%       
ב. מלאה -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח;
חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כראייה
של 3/60
56. דרכי הדמעות, חוסר דמעות (תיקון: תשנ"ג)
                                                                               בעין         בשתי
                                                                               אחת        העיניים
(1) היצרות קלה של דרכי הדמעות,
הפרעות בלתי ניכרות                                              0%
(2) סגירה כללית של דרכי הדמעות                          10%        15%
(3) חוסר דמעות בצורה קלה                                    0%          0%
(4) חוסר דמעות ניכר או מוחלט                              10%        15%
57. פזילה ואיבוד אקומודציה Strabismus
and Loss of Accommodation
(1) Heterophoria או חולשת
קונברגנציה הגורמים להפרעות                                10%       
(2) Heterotropia  ללא דיפלופיה או עם
דיפלופיה במבט להיקף שדה הראייה                      15%       
(3) Heterotropia עם דיפלופיה במבט
פרימרי המחייבת כיסוי קבוע של עין אחת              25%       
(4) איבוד אקומודציה (למעט פרסביאופיה)
בעין אחת או בשתי העיניים                                    5%         
58. ברקית Glaucoma
(א) Glaucoma, דרגת הנכות תיקבע בנוסף
לליקוי בכושר הראייה או לליקוי בשדה הראייה     10%       
(ב) מצב לאחר ניתוח פילטרציה ללא צורך
בהמשך טיפול                                                         5%         
(ג) מצב לאחר אירידקטומיה בניתוח או בלייזר,
ללא צורך בהמשך טיפול (קולובומה - ראה
סעיף 64)                                                                 0%
(ד) יתר לחץ תוך עיני tension Occular Hyper-
28-22 מ"מ כספית ללא פגם בשדה
הראייה וללא פגיעה בעצב הראייה (לחץ מעל 28
מ"מ ייחשב לפי סעיף קטן (א))                                5%         
59. דלקת הלחמית והעפעפיים
דלקת הלחמית והעפעפיים בצורה כרונית -
(א) מצב קל                                                             0%
(ב) מצב בינוני                                                          5%         
(ג) מצב קשה                                                            10%       
60. גרענת Trachoma
גרענת - דרגת נכות תיקבע לפי סעיף 59.
61. קרנית Corneal Opacities (תיקון: תשנ"ג)
כתמי קרנית - בנוסף לליקוי בחדות
הראייה הנובע מהם -
(א) באזור מרכזי 4 מ"מ או יותר                             5%         
(ב) שלא באזור המרכזי או פחות מ- 4 מ"מ             0%
62. עדשה Aphakia Dislocated Lens (תיקון: תשנ"ג)
                                                                               בעין         בשתי
                                                                               אחת        העיניים
חוסר עדשה או שינוי מקומה -
(1) חוסר עדשה או דיסלוקציה של עדשה                 10%        15%
(2) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית
((Pseudoaphakia בנוסף לליקוי בחדות הראייה        5%          10
63. אישון: Mydriasis Traumatic
הרחבת אישון חבלתית - בנוסף לליקוי
בחדות הראייה -
(א) קוטר האישון עד 5 מ"מ                                    0%
(ב) קוטר האישון למעלה מ- 5 מ"מ                         5%
64. קולובומה of  Iris Coloboma                         
קולובומה של קשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -
(א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון           0%
(ב) גדולה או לא מוסתרת                                        5%         
65. ענבית: דלקת הענבית Uveitis
דלקת הענבית או מצב אחריה -
(א) מצב שנה לפחות אחרי הדלקת ללא התקפים
חוזרים                                                                    0%
(ב) מצב עד שנה לאחר הדלקת הראשונה או
יותר משנה עם התקפים חוזרים נדירים                  20%       
(ג) דלקות חוזרות, התקפים חריפים תכופים           30%       
66. זגוגית: Corpus Vitreum Opacities
עכירות בזגוגית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -
(1) בצורה קלה                                                         0%
(2) בצורה בינונית או קשה                                       5%         
(3) מצב לאחר הוצאת הזגוגית - Vitrectomy           5%         
67. עדשה: ירוד Cataract
ירוד Cataract בנוסף לליקוי בחדות הראייה            5%         
68. רשתית:
(א) היפרדות רשתית - בנוסף לליקוי בחדות
הראייה או בשדה הראייה                                       5%         
(ב) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית -
בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה      0%
(ג) דלקת רשתית ((Chorioretinitis בנוסף
לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה                5%         

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
ביטוח לאומי - תביעות פיצויים נפגעי תאונות עבודה

נפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.

 

ועדה רפואית - אחוזי נכות

את הליך זה עוברים חלק מנפגעי תאונות עבודה או תאונות דרכים, ומטרתו היא קביעת אחוזי נכות לנפגע

 

ועדות רפואיות

יש לדאוג כי ברשותך קיימים כל המסמכים הרפואיים או עותקים מהם בטרם כניסתך אל הועדה הרפואית. רצוי לקחת מלווה שיכנס עם הנפגע בזמן הבדיקה... 

זכויות נכים בביטוח לאומי

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.

 

תביעת ביטוח בגין נכות מתאונה ומחלוקת בנוגע לפרשנות חישוב הפיצוי

אחד הסעיפים הביטוחיים אשר נלווים לעיתים לפוליסת ביטוח חיים הינו "נכות מתאונה". ביטוח בגין "נכות מתאונה" יכול להיות גם חלק מביטוח תאונות אישיות. כמו כן, הוא יכול להיות גם כביטוח נוסף במסגרת מכלול ביטוחים (למשל, ביטוחים קולקטיביים במקום העבודה)...

 

תאונות עבודה או נכות כללית מה עדיף?

לא אחת, בעקבות תאונה בה נפגע עובד, עומדות בפני העובד שתי אפשרויות: האחת האם לבחור במסלול של קביעת אחוזי נכות במסגרת נכות נפגעי עבודה והשניה במסגרת נכות כללית.
 

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"...

 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

במקרים של פגיעות עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי באזור מגורי הנפגע...

 

מיקרוטראומה מיקרוטראומה

מחלה הנגרמת עקב סדרה של פגיעות זעירות חוזרות ונשנות שכל אחת מהן תורמת נזק זעיר משלה עד שמתהווה במצטבר נזק רבתי שהיא המחלה עצמה...

 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? אימתי תוכר מחלת מקצוע כתאונת עבודה? איך מוכיחים קשר בין מחלת המקצוע לבין תנאי העבודה? האם יש הכרח להוכיח קשר כאמור?

 

תאונת עבודה - אחריות מעביד

האם המעביד עלול להיות אחראי לתאונת עבודה? מהו היקף אחריותו של המעסיק בסוגיות כגון תאונות עבודה?

 

אובדן כושר עבודה

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה נועדה לאפשר לאדם אשר נפגעה יכולתו להמשיך ולעבוד במקצוע בו עסק, לקבל תגמולים מחברת הביטוח...

 

עצות להכנת תביעת פיצויים כולל טיפול רפואי, עורך דין

כמה טיפים להכנת תביעת פיצויים... 

בדיקת פוליגרף

מכשיר הפוליגרף המכונה "מכונת אמת" הנו מכשיר מכני שמטרתו להעריך את אמיתות דברי הנבדק...

 

חוקרי הביטוח

להלן מס’ המלצות לנפגעים לאחר תאונה, הרשימה חלקית ניתן לפנות אל עורכי הדין באתר לקבלת מידע נוסף: מומלץ לא למסור פרטים או לנדב מידע אודות התאונה ואופי הפגיעות אשר מהן הנפגע סובל...  

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

מומחה רפואי - מה תפקידו ?

רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין... 

שאלות ותשובות - נזקי גוף

שאלות נפוצות בנושאי תאונות דרכים, תאונות עבודה ופיצויים אשר נשאלו ע"י גולשים באתר ...  

פורום אורטופדיה וכירורגיה

פורום בניהולו של ד"ר ליאור מרום רופא בכיר ביחידה לניתוחי עמוד שדרה בקריה הרפואית רמב"ם. הנך מוזמן לשאול שאלות בנושאי אחוזי נכות, פגיעות גוף - אורטופדיה, שיטות טיפול, קבלת חוות דעת מומחה ועוד. ניתן לפנות אל ד"ר מרום לתיאום פגישת ייעוץ רפואי או קבלת חוות דעת לחץ/י כאן המידע הרפואי המוצג בפורום זה נועד למטרות לימוד והשכלה בלבד, ואין לראות בו בדרך כלשהי ייעוץ רפואי.
 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.