www.what2do.co.il

קצבת שאירים: כיצד להגיש תביעה לקצבת שאירים?

דרגו את המאמר

קצבת שאירים: כיצד להגיש תביעה לקצבת שאירים?

קצבת שאירים היא קצבה חודשית שמשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לבני משפחתו של אדם שנפטר, והיא נועדה להבטיח להם אמצעי קיום. שיעור הקצבה נקבע על פי גיל האלמן או האלמנה ומספר הילדים, ללא הגבלה במספר הילדים הזכאים.

 

קיימים שלושה תנאים לתשלום קצבת שאירים: האחד, שהנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו. השני, שהנפטר השלים תקופת אכשרה, כלומר השלים את פרק הזמן שבו אדם חייב להיות מבוטח בביטוח הלאומי, והשלישי שדמי ביטוח לאומי שולמו כחוק ללא פיגורים.


מהי תקופת אכשרה של נפטר?

 

תקופת אכשרה של נפטר המזכה בקצבת שאירים, אינה תלויה בעבודה. היא יכולה להיות 12 חודשים טרם הפטירה, או שנתיים רצופות או לא רצופות, בחמש השנים שלפני הפטירה, או חמש שנים רצופות או לא רצופות, בעשר השנים שלפני הפטירה, או 12 שנים רצופות או לא רצופות לפני הפטירה, או 60 חודשים, רצופים או לא רצופים, בתנאי שמאז שהנפטר הפך לתושב ישראל, כאשר מספר החודשים שלא היה מבוטח אינו עולה על מספר החודשים שהיה מבוטח.


מי זכאי לקצבת שאירים?

 

הזכאים לקצבה הם שאיריו של הנפטר, הכוללים את בן זוגו - בעל או אישה וילדיו. במקרים מסוימים שבהם אין זכאות לקצבה, ניתן לאלמן או לאלמנה מענק שאירים חד פעמי. נפטר שהיה מבוטח מעל עשר שנים טרם פטירתו, יזכה את שאיריו בתוספת ותק.

 

אלמנים שנישאו מחדש, או חיים עם בן זוג כידועים בציבור, אינם זכאים לקבל קצבת שאירים, אולם בתנאים מסוימים הם עשויים להיות זכאים להמשך תשלום הקצבה, כמו במקרה של נישואין מחדש ובתוך עשר שנים החלו בהליכי גירושין או התגרשו.

 

המשך קבלת קצבת שאירים לאחר הנישואים מתבצעת אם הכנסת הבעל בחודש שנישא לאלמנה אינה עולה על ההכנסה המרבית, או אם הבעל אינו מסוגל לכלכל את עצמו, או שביום נישואיהם מלאו לבעל 60 שנה.


הגשת תביעה לקצבת שאירים

 

את התביעה לקצבת שאירים יש להגיש לא יאוחר משנה אחת מיום הפטירה, באמצעות טופס תביעה לגמלת שאירים, שאותו יש למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. במקרה שהתביעה הוגשה לאחר שנה ממועד הפטירה, הקצבה תשולם רטרואקטיבית לזכאים עבור תקופה שאינה עולה על 12 חודשים.

 

אל הטופס יש לצרף אישורים על כל מקורות ההכנסה של האלמן או האלמנה ואישורים על לימודים, או אישורים על התנדבות לשירות לאומי של ילדים בני 18 עד 24. אם המוות נגרם עקב תאונה, יש לצרף דוח מהמשטרה. במקרה שהמוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה לקבלת קצבה, ניתן לערער על ההחלטה, ולהגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.


חישוב שיעור הקצבה

 

סכום הקצבה לאלמן נקבע על פי גילו ומספר הילדים. זכאותו של גבר אלמן ללא ילדים מותנית ברמת הכנסותיו. אלמן או אלמנה בגיל 40 עד 50 בלי ילדים, זכאים נכון לשנת 2016, לקצבה חודשית בסך של 1,150 שקלים. אלמן או אלמנה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים זכאים לסך של 1,531 שקלים בחודש ואלמן או אלמנה בגיל 80 ומעלה זכאים לסך של 1,617 שקלים. אלמן או אלמנה עם ילד אחד זכאים לקצבה חודשית בסך של 2,249 שקלים, עם שני ילדים לסך של 2,967 שקלים ועבור כל ילד נוסף תוספת של 718 שקלים בחודש.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?
שלח

מאמרים נוספים בתחום

ביטוח לאומי- תביעות פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.  

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.  

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... 

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.