תביעה לביטול חוב במוסד לביטוח לאומי התיישנה


תביעה לביטול חוב במוסד לביטוח לאומי התיישנה

התיישנות תביעה לביטול חוב למוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי לא הגיב למכתב אשר ביקש להעביר תביעת חוב לועדה לביטול דו"חות. האם מדובר בדחיית הבקשה ללא נימוקים או שמא עסקינן בהודעה שבשתיקה על ביטול החוב? כמו כן, במידה והמוסד לביטוח לאומי מבקש את החוב לאחר שנים, האם ניתן להגיש תביעה לביטולו חרף הזמן שעבר ולמרות תקופת ההתיישנות? סוגיה זו נדונה בבית הדין לעבודה. על פי חוק הביטוח הלאומי, הגשת ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע להחלטתו מוגבלת בזמן. האם המשך התדיינות עם הביטוח הלאומי, אשר איננה הגשת ערעור, עוצרת את מרוץ ההתיישנות בעניין זה?


מדובר באדם אשר קיבל במשך כשמונה שנים קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי. באפריל 2003 הודיע המוסד לביטוח לאומי לתובע כי החל מיולי 1996 הוא שולל את זכאותו לקצבת נכות ועל כן נצבר חוב כנגד התובע על סך של כ-75,000 שקלים.


הביטוח הלאומי טען כי התובע לא היה נכה החל מיולי 1996, זאת משום ששכרו היה גובה מ-25% מהשכר הממוצע במשק, והאחרון לא הוכיח ירידה של כחצי בהכנסותיו. אי לכך, הביטוח הלאומי שלח לתובע מכתב להסדרת החוב ב-15 ליוני 2003 וכחודש לאחר מכן הוגשה על ידי התובע בקשה לביטול החוב.


שנה לאחר מכן השיב המוסד לביטוח לאומי לתובע כי הוא החליט שלא להיעתר לבקשה ועליו לגשת למחלקת חשבונות במל"ל לשם הסדרת חובו. כמו כן, הובא לידיעתו של התובע במכתב כי הוא רשאי להגיש ערעור על החלטה זו בתוך שישה חודשים. התובע אכן פנה, כעבור כחמישה חודשים, למוסד ללשכה לסיוע משפטי וזו פנתה למוסד לביטוח לאומי בבקשה כי יימסר לה החומר הרלבנטי. חומר זה נשלח ללשכה ב-22 לדצמבר, בטרם חלף המועד להגשת הערעור.


במקביל, התובע פנה למוסד לביטוח לאומי באמצעות בא כוחו וביקש פירוט החוב והימנעות מנקיטת הליכי גבייה בשל כוונה לפנות לועדה לביטול חובות. פירוט חוב נשלח לתובע כעבור כחודשיים ויום לאחר מכן פנה עורך דינו של התובע לביטוח הלאומי וביקש העברת העניין לועדה לביטול חובות. הביטוח הלאומי לא ענה למכתב זה וכעבור ארבע שנים נשלח לתובע מכתב הדורש החזר החובות. התובע מיהר להשיב על מכתב זה באומרו כי מעולם לא קיבל הוא תשובה על מכתבו לפני כארבע שנים.

 

האם התביעה התיישנה?


המוסד לביטוח לאומי טען כי התביעה צריכה להידחות על הסף מחמת התיישנות וזאת מכוח תקנה 1(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), התש"ל-1969. התובע טען, לעומת זאת, כי במשך ארבע שנים בהם הנתבע לא חזר אליו בתשובה על מכתבו, נוצר אצלו מצג שווא כאילו הנתבע החליט לוותר על החוב. כמו כן, לדבריו, קיום דין ודברים בין המוסד למבוטחיו עוצר את מרוץ ההתיישנות.

 

      קראו עוד בתחום:


בית הדין לעבודה קבע כי יש לקבל את טענות הביטוח הלאומי ולדחות את התביעה בשל התיישנות. תקנה 1(ב) לתקנות הביטוח הלאומי קובעת כי במידה והמוסד לביטוח לאומי החליט בנוגע לתביעה, ומכתב תשובה הוגש למבוטח בנוגע לכך, פתוחה בפני המבוטח הדרך להגיש ערעור למשך שישה חודשים בלבד.


בית הדין לעבודה קבע ראשית כי אין ספק שהמכתב אשר נשלח לתובע ביולי 2004 (כשנה לאחר התביעה לביטול הדו"ח) הינו החלטה של הנתבע בנוגע לתביעה. בקשתו של התובע להעביר את עניינו לוועדה לביטול דו"חות איננה ערעור לבית הדין לעבודה כנדרש ועל כן התביעה התיישנה בסוף ינואר 2005.

 

בפסק הדין נכתב עוד כי אין בסיס לטענותיו של התובע לכך שהמוסד לביטוח לאומי ויתר על גביית החוב וזאת משום שלא נעשתה כל פעולה לגבות החוב אלא לאחר שנים. "אכן, אי מתן תשובה למכתבו של התובע היווה הפרה", נכתב בפסק הדין, "עם זאת, התוצאה של הפרת חובה זו היא שרואים בכך החלטה לסרב לבקשה, ללא מתן נימוקים". בנסיבות אלו, נקבע, נדחו טענות התובע לפיה נוצר בפניו מצג שווא בדבר ויתור על החוב.

 


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
ביטוח לאומי - תביעות פיצויים נפגעי תאונות עבודה

נפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.

 

ועדה רפואית - אחוזי נכות

את הליך זה עוברים חלק מנפגעי תאונות עבודה או תאונות דרכים, ומטרתו היא קביעת אחוזי נכות לנפגע

 

ועדות רפואיות

יש לדאוג כי ברשותך קיימים כל המסמכים הרפואיים או עותקים מהם בטרם כניסתך אל הועדה הרפואית. רצוי לקחת מלווה שיכנס עם הנפגע בזמן הבדיקה... 

זכויות נכים בביטוח לאומי

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.

 

תביעת ביטוח בגין נכות מתאונה ומחלוקת בנוגע לפרשנות חישוב הפיצוי

אחד הסעיפים הביטוחיים אשר נלווים לעיתים לפוליסת ביטוח חיים הינו "נכות מתאונה". ביטוח בגין "נכות מתאונה" יכול להיות גם חלק מביטוח תאונות אישיות. כמו כן, הוא יכול להיות גם כביטוח נוסף במסגרת מכלול ביטוחים (למשל, ביטוחים קולקטיביים במקום העבודה)...

 

תאונות עבודה או נכות כללית מה עדיף?

לא אחת, בעקבות תאונה בה נפגע עובד, עומדות בפני העובד שתי אפשרויות: האחת האם לבחור במסלול של קביעת אחוזי נכות במסגרת נכות נפגעי עבודה והשניה במסגרת נכות כללית.
 

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"...

 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

במקרים של פגיעות עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי באזור מגורי הנפגע...

 

מיקרוטראומה מיקרוטראומה

מחלה הנגרמת עקב סדרה של פגיעות זעירות חוזרות ונשנות שכל אחת מהן תורמת נזק זעיר משלה עד שמתהווה במצטבר נזק רבתי שהיא המחלה עצמה...

 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? אימתי תוכר מחלת מקצוע כתאונת עבודה? איך מוכיחים קשר בין מחלת המקצוע לבין תנאי העבודה? האם יש הכרח להוכיח קשר כאמור?

 

תאונת עבודה - אחריות מעביד

האם המעביד עלול להיות אחראי לתאונת עבודה? מהו היקף אחריותו של המעסיק בסוגיות כגון תאונות עבודה?

 

אובדן כושר עבודה

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה נועדה לאפשר לאדם אשר נפגעה יכולתו להמשיך ולעבוד במקצוע בו עסק, לקבל תגמולים מחברת הביטוח...

 

עצות להכנת תביעת פיצויים כולל טיפול רפואי, עורך דין

כמה טיפים להכנת תביעת פיצויים... 

בדיקת פוליגרף

מכשיר הפוליגרף המכונה "מכונת אמת" הנו מכשיר מכני שמטרתו להעריך את אמיתות דברי הנבדק...

 

חוקרי הביטוח

להלן מס’ המלצות לנפגעים לאחר תאונה, הרשימה חלקית ניתן לפנות אל עורכי הדין באתר לקבלת מידע נוסף: מומלץ לא למסור פרטים או לנדב מידע אודות התאונה ואופי הפגיעות אשר מהן הנפגע סובל...  

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

מומחה רפואי - מה תפקידו ?

רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין... 

שאלות ותשובות - נזקי גוף

שאלות נפוצות בנושאי תאונות דרכים, תאונות עבודה ופיצויים אשר נשאלו ע"י גולשים באתר ...  

פורום אורטופדיה וכירורגיה

פורום בניהולו של ד"ר ליאור מרום רופא בכיר ביחידה לניתוחי עמוד שדרה בקריה הרפואית רמב"ם. הנך מוזמן לשאול שאלות בנושאי אחוזי נכות, פגיעות גוף - אורטופדיה, שיטות טיפול, קבלת חוות דעת מומחה ועוד. ניתן לפנות אל ד"ר מרום לתיאום פגישת ייעוץ רפואי או קבלת חוות דעת לחץ/י כאן המידע הרפואי המוצג בפורום זה נועד למטרות לימוד והשכלה בלבד, ואין לראות בו בדרך כלשהי ייעוץ רפואי.
 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.