www.what2do.co.il

חברת הביטוח בנעלי המבוטח - שיבוב, יתרונות וחסרונות

דרגו את המאמר

חברת הביטוח בנעלי המבוטח - שיבוב, יתרונות וחסרונות

שיבוב הינה זכות משפטית חוקית אשר במסגרתה רשאיות חברות הביטוח להיכנס בנעליו של המבוטח ולתבוע צד ג' בעקבות הפיצוי אשר שולם למבוטח. דהיינו, לאחר שחברת הביטוח משלמת למבוטח (הניזוק) את הפיצוי לפי הפוליסה, רשאית היא לפנות לתבוע את המזיק בגין תשלום זה.


סעיף 62(א) לחוק חוזה הביטוח קובע כלל זה לפיו חברת ביטוח נכנסת לנעליו של הניזוק. זכות התביעה, אשר קיימת למעשה למבוטח, עוברת לחברת הביטוח לאחר תשלום תגמולי הביטוח. חברת הביטוח רשאית להגיש תביעה כנגד הצד השלישי לפי הסכום הנמוך מבין השניים – תשלום תגמולי הביטוח בפועל או נזקו של המבוטח.


לדוגמא, במקרה בו מבוטח מכוסה על ידי הפוליסה באופן חלקי בלבד (או שהוא היה משופה על ידי הביטוח באופן חלקי, למשל בגין ניכוי השתתפות עצמית), חברת הביטוח אינה יכולה לתבוע מהמזיק את הסכום השווה לנזקו של המבוטח באופן מלא. מנגד, במידה וסכום הנזק בפועל נמוך מהסכום אשר שולם על ידי חברת הביטוח, המזיק אינו מחויב כלפי חברת הביטוח אלא בסכום הנזק בפועל.


פוליסות ביטוח רבות כוללות בין השאר סעיף אשר מאפשר במקרים מסוימים לחברת הביטוח להשיב סכומים אשר שולמה למבוטח. מדובר בסעיפים הנקראים תחלוף או שיבוב. במידה ומבוטח זכאי לתבוע אדם אחר כתוצאה מנזק אשר נגרם לו, ובעקבות תביעתו הוא קיבל פיצויים מחברת הביטוח של הנתבע, רשאית חברת הביטוח לתובע מהנתבע פיצויי בגין הכספים ששולמו לתובע. תביעה זו תהיה מוגשת עד הסך אשר שולם בפועל.

 

יתרונות וחסרונות


סעיף זה הינו בעל מספר יתרונות וחסרונות שונים. לעיתים, מדובר בסעיף הפועל לטובתו של המבוטח. אך ישנם מקרים בהם הסעיף עומד לו לרועץ. לדוגמא, אדם ניהל תביעת פיצויים בסך 100,000 שקלים כנגד חברת הביטוח של המבוטח ובסופו של היום נפסקו עבורו פיצויים בסך 50,000 שקלים (לאחר שהוכח רשלנות מסוימת מצידו וכן השתתפות עצמית).

 

בתום ההליך הנ"ל, הגישה חברת הביטוח של המבוטח תביעה כנגד לקוחה שעילתה רשלנות מצידו. תביעת רשלנות כגון זו דורשת מחברת הביטוח להיעזר בשורה ארוכה של מומחים ועורכי דין, וכן לנהל הליכים משפטיים מורכבים. במקרים אלו, ייתכן וכדאי לתובע להצטרף לתביעתה של חברת הביטוח בעבור 50,000 השקלים האחרים שנדחו בתביעתו הראשונה. מדובר בסיטואציה בה סעיף השיבוב פועל לטובתו של המבוטח.

 

      קראו עוד בתחום:


ישנם, כאמור, גם מקרים הפוכים. לדוגמא, אדם גר בדירה שכורה ונגרם לו נזק כתוצאה משריפה שפרצה בנכס. לאחר הגשת תביעה כנגד חברת הביטוח של הדירה, הוגשה כנגד הדייר תביעה הפוכה בגין רשלנותו. במקרים אלו, ייתכן והתובע ייאלץ להשיב את הכספים לחברת הביטוח בגין סעיף השיבוב.

 

דוגמא נוספת ניתן לראות בתביעת פיצויים שהוגשה לאחר תאונת דרכים כנגד קרנית, וזאת משום שביטוח החובה של הרכב לא היה בתוקף. לאחר שקרנית שילמה פיצויים לאישה שנפגעה ברכב, לרבות הוצאות משפט, הוגשה על ידה תביעה כנגד בעלה של הנפגעת בגין רשלנותו באי תשלום הביטוח. בסופו של היום, הבעל שילם לקרנית סכום הגבוה מסכום הפיצויים ששלמה אשתו.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.