www.what2do.co.il

העליון: לא הופרה חובת הגילוי בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה בתקופת הביניים

דרגו את המאמר

העליון: לא הופרה חובת הגילוי בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה בתקופת הביניים

תביעת ביטוח – שינוי במצב בריאותי בתקופת הביניים


רכישת ביטוחים מסוימים כרוכה לא אחת במתן הצהרת בריאות מצידו של המבוטח (לדוגמא, ביטוח חיים, ביטוח אובדן כושר עבודה וכדומה). בית המשפט העליון עסק לאחרונה בסוגיה הנוגעת לחובת הגילוי המוטלת על מבוטח במסגרת רכישת ביטוח זה.

 

פסק הדין נדרש לבחון האם המבוטח חייב לעדכן את חברת הביטוח בנוגע לשינויים במצב הבריאותי שלו, בתקופה שבין החתימה על הצהרת הבריאות והצעת הביטוח לבין המועד בו הפוליסה נכרתה בפועל.


מדובר באדם אשר רכש ביטוח חיים ובתוכו היו כלולים גם ביטוחים בגין אובדן כושר עבודה. בטרם חתם המבוטח על הסכם הביטוח, הגיש הוא לחברת הביטוח הצהרת בריאות וחתם על הצהרת ביטוח. במסגרת הצהרות אלו הוא העיד כי בעבר סבל מכיב קיבה אבל הוא טופל והחלים וכיום הוא בריא.

 

      קראו עוד בתחום:

 

עם זאת, חודש וחצי לאחר החתימה על הצהרת הביטוח והצהרת הבריאות, אושפז האחרון בבית החולים בגין כאבי בטן עזים ואובחנה אצלו מחלקת הקרוהן. המחלה הביאה לכך שהמבוטח נאלץ לחדול מעבודתו ואי לכך הוא פנה לחברת הביטוח בתביעה לקבלת תגמולים על בסיס הפוליסה. חברת הביטוח טענה כי היא פטורה מתשלום זה וזאת מחמת הטעייתה והסתרת עובדות מהותיות בתקופה שבין הצהרת הבריאות לבין כריתת הפוליסה.

 

ערעורים גם על החלטת השלום וגם על החלטת המחוזי


המבוטח הגיש תביעה בעניין זה לבית המשפט השלום אשר דחה את טענותיו וקבע כי חובת הגילוי הופרה. בפסק הדין בבית משפט השלום נכתב כי אמנם חובת הגילוי לא הופרה בטרם מתן הצהרת הבריאות, אך החובה הופרה לאחר מכן, בתקופת הביניים.

 

המבוטח הגיש ערעור על החלטה זו לבית המשפט המחוזי. לדאבונו, גם כאן לא נמצא מזור לבעיותיו. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור בקובעו כי כל מבוטח מחויב לדווח אודות שינויים בריאותיים לחברת הביטוח, וחובה זו חלה גם טרם החלה תקופת הביטוח ולאחר מתן הצהרת הבריאות. המבוטח לא התייאש והגיש ערעור גם על החלטה זו אשר הונח לפתחו של בית המשפט העליון.

 

העליון: חובת הגילוי לא הופרה


בית המשפט העליון קבע כי יש לקבל את בקשתו של המבוטח להגשת הערעור, ואף יש לקבל את הערעור. השופט רובינשטיין כתב בפסק הדין כי מטרתה של תקופת הביניים הינה לאפשר לחברת הביטוח לבחון את מצבו הבריאותי של המבוטח בכדי לקבוע האם היא מעוניינת לבטחו.

 

בנוגע לחובת הגילוי, בית המשפט העליון קבע כי תקופת הביניים הינה התקופה שבין הצעת הביטוח לבין המועד בו חברת הביטוח מקבלת את ההצעה (וזאת גם במידה ומועד תחילת הביטוח מוגדר באופן רטרואקטיבי בפוליסה). נקבע כי על פי סעיף 6(ג) לחוק חוזה הביטוח, מוטלת על מבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה חובת גילוי במהלך תקופת ביניים זו.


במקרה דנן, נקבע כי חברת הביטוח הנתבעת לא הוכיחה ברמה הנדרשת כי המבוטח הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו. אי לכך, נקבע, כי הוא זכאי לקבל, על פי פוליסת אובדן כושר עבודה, את תגמולי הביטוח. כמו כן, חברת הביטוח חויבה לשלם גם כ-30,000 שקלים בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.