www.what2do.co.il

איך לבחור ביטוח עסק? מה חשוב בביטוח עסקים?

דרגו את המאמר

איך לבחור ביטוח עסק? מה חשוב בביטוח עסקים?

עסקים הינם שונים זה מזה, הן מבחינת היקפם, הן מבחינת מחזורם הכספי והן מבחינת האנשים המרכיבים אותם. אי לכך, בניגוד לפוליסות ביטוח פשוטות יותר (לדוגמא, ביטוח רכב), פוליסת ביטוח עסק הינה עניין מורכב ומשתנה. מדובר למעשה במספר כיסויים ופוליסות, אשר מחירן שונה והסיכונים אותם הן מכסות משתנה בהתאם.

 

למעשה, בעל עסק המעוניין בפוליסת ביטוח לעסקו צריך להתאים אפוא את העסק לכיסויים המתאימים. לדוגמא, אדם אשר מעסיק עובדים בבנייה, חשוב שידאג לפוליסת אחריות מעבידים במקרה של תאונה לאחד העובדים. עם זאת, מתפרה משפחתית ככל הנראה אינה זקוקה לפוליסה זו. רכישתו של ביטוח לעסק נעשה למעשה על ידי ישיבה מול סוכן הביטוח וניתוח העסק אל מול הפוליסות המוצעות.


בעלי עסקים רבים נדרשים מדי שנה לחדש את פוליסת ביטוח העסק שלהם. עם השנים, הפכו פוליסות ביטוח עסקים לעניינים ביטוחיים מורכבים וזאת בשל מגוון הפוליסות והכיסויים מחד, והצורך להתאים את הביטוח לעסק מאידך. כיום, ניתן למצוא ביטוחים לעסק כגון ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, אחריות נאמנות עובדים, אחריות מעבידים וכדומה. כמו כן, קיימים הבדלים בין פוליסות הביטוח השונות ובין חברות הביטוח. לעיתים, פוליסות הביטוח אף משתנות בין עסק לעסק באותה חברת ביטוח.


על מנת להבטיח כי העסק ייהנה מכיסוי ביטוחי בעת קרות מקרה הביטוח, נדרש הליך של אפיון הסיכון. דברים אלו נאמרים ביתר שאת כאשר מדובר בביטוח עסק המהווה עבור המבוטח מקור פרנסה שפגיעה בו משמעותה גם פגיעה כלכלית במבוטח, בבני משפחתו, בעובדים ובני משפחותיהם, בלקוחות ובספקים. להלן מספר נקודות אשר מומלץ לשים אליהם לב בעת רכישה או חידוש של ביטוח עסק.


שקיפות ואמינות

 

בבואכם להיפגש עם סוכן הביטוח, הימנעו מהסתרת פרטים רלבנטיים ומסרו לאחרון את מלוא המידע לגבי עסקכם. הקפידו לפרט בפני סוכן הביטוח מידע נרחב אודות הסכמים וחוזים אשר יש לכם ולעסק עם צדדים שלישיים. כמו כן, מומלץ להימנע מחתימה על הסכמים בהם קיימים סעיפי ויתור על זכות פרעון עקב נזק או תביעה בגין נזקים. כמו כן, הקפידו להימנע מחתימה על האחריות בנוגע לתחומים שאינם בשליטתכם או שטרם הוסדרו במסגרת כיסוי ביטוחי מתאים (כולל אישור מחברת הביטוח).


הקפידו לתאר באופן מדויק ואמין את העסק, לרבות הרכוש הכלול בו, טיב הפעילות, מקצועיות העובדים, ניסיון העסק (כמה זמן הוא עובד), ההתנהלות מול הספקים, מהם השכנים של העסק, מהם הסיכונים המהותיים הרובצים לפתחו. חשוב לתאר את העסק גם כאשר לא נשאלתם על פרטים מסוימים.


הגדירו בעלי העניין הביטוחי – חשוב לציין במסגרת פוליסת הביטוח מיהם בעלי העניין הביטוחי (לקוחות, עובדים, ספקים, מפרק, מנהל עיזבון, שוכרים, משכירים, חברות בנות, נושים, מוטבים וכדומה). כמו כן, לימדו מניסיון העבר. כבר בפגישה עם סוכן הביטוח, עדכנו את האחרון בנוגע לתביעות ביטוחיות בעבר. מדובר בעובדות אשר משפיעות על פוליסת הביטוח ומשמשות לא אחת כמקור להפקת לקחים עתידיים ו\או הסקת מסקנות בנוגע להתאמת הפוליסה לעסק.


בחינת סוג הכיסוי הרצוי

 

בדקו היטב מהו סוג הכיסוי אשר ניתן לכם במסגרת פוליסת הביטוח. האם ישנן הרחבות בתשלום והאם קיימות הרחבות הניתנות לפוליסה באופן אוטומטי. חשוב בעניין זה לפנות לקבל ייעוץ משפטי וביטוחי, וזאת משום שפעמים רבות נראה כי הכיסוי הביטוחי הולם ומתאים, אך ברגע האמת עלולה השמיכה להיות קצרה מדי. לדוגמא, חשוב להפקיד כי סכום הביטוח בנוגע לנכסים בעסק איננו סכום הנמוך מערכם של הנכסים בפועל.


השתתפות עצמית

 

בדומה לביטוחים אחרים, כגון ביטוח חיים ביטוח רכב, גם ביטוח עסקים כולל בדרך כלל השתתפות עצמית. בדקו היטב מהו שיעורה של ההשתתפות העצמית ושימו לב כי ייתכן ויהיו פערים של ממש בין ההשתתפות העצמית בין חברה לחברה ובין פוליסה לפוליסה.


דוגמא לפוליסות:

 

  • אחריות מקצועית – פוליסת אחריות מקצועית נועדה לסייע לבעל עסק במקרה של רשלנות מצידו מבחינת מתן שירות או מוצר (לדוגמא, אחריות מקצועית של עורך דין או רופא). לא כל אחד זקוק לפוליסה זו, אך לעיתים גם כאשר אתם סבורים שאינכם זקוקים לה, אתם עלולים להתבדות. מומלץ להתייעץ עם עורכי דין ויועצים ביטוחיים בעניין זה.
  • אחריות מעבידים – במידה ואתם רוכשים פוליסת אחריות מעבידים כלפי עובדיכם, מסרו לסוכן הביטוח את פרטיהם של עובדי העסק (תפקיד, שכר, מספר וכדומה). פרטים אלו רלבנטיים גם לגבי בעלי מניות או עובדים בכירים. על פי רוב, פוליסה זו מושפעת ממספר העובדים ותפקידיהם. לעיתים ניתן לקבוע כי הפרמיה החודשית בפוליסה זו תיקבע כפונקציה של שכר העבודה.
  • ביטוח צד שלישי – ביטוח צד שלישי, או ביטוח צד ג', הינו ביטוח של העסק כלפי נזקים לרכוש או לגוף שנגרמו לצד שלישי. חשוב לבחון מהם הנזקים אשר עלולים להיגרם לצדדים שלישיים וכן להגביל את אחריות העסק בתקרה מסוימת. תנאים אלו משתנים מחברה לחברה, מעסק לעסק ומפוליסה לפוליסה. מומלץ בהחלט לשים לב לנקודה זו, וזאת משום שתביעות ביטוח אלו עלולות להסתיים במיליוני שקלים ואף יותר.
  • ביטוח אובדן רווחים – ביטוח כנגד אובדן רווחים הינו כיסוי ביטוחי במקרה של הפרעה או הפסקה בפעילותו השוטפת של העסק בגין נזק. לדוגמא, עסק אשר נשרף ייאלץ להתמודד עם עלויות השיפוץ אך גם עם אובדן הרווחים והלקוחות בתקופת השיפוץ. חשוב אפוא לדאוג לכיסוי ביטוחי עבור תקופה זו. כיסוי זה אמור לכסות גם הוצאות שוטפות של העסק אשר עומדות בעינן חרף הפסקת פעילותו הזמנית. חשוב לציין כי לעיתים אובדן הרווחים גדול אף מהנזק אשר נגרם לעסק בפועל.


לסיכום,


בבואכם לרכוש פוליסת ביטוח לעסק, מומלץ בהחלט לפנות לאנשי מקצוע העוסקים בתחום זה. עורכי דין ויועצים ביטוחיים יכולים לסייע לכם להתאים את פוליסת הביטוח לעסק תוך השארת מינימום מקום לטעויות. זכרו, תביעות ביטוח עלולות להיות תביעות המוגשות בגין סכומים משמעותיים, ולא אחת הן גורמות למפלות

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.