www.what2do.co.il

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה - מה עדיף?

דרגו את המאמר

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה - מה עדיף?

רווחתו הכלכלית של אדם עם פרישתו לפנסיה, וגובה הקצבה החודשית אשר לה יזכה האחרון, תלויים בחיסכון בו הוא בחר ובמשכו. אנשים רבים מתקשים להבחין בהבדלים שבין שפע התוכניות, הנתונים והמסלולים, ולא אחת הם בוחרים בתוכנית אותה רכשו חבריהם או בתוכנית המוצעת להם על ידי סוכן הביטוח. שאלה אשר עולה לא אחת בסוגיות אלו הינה – האם עדיף ביטוח מנהלים או קרן פנסיה.

 

ראשית, עלינו להבין מהו ביטוח מנהלים ומהי קרן פנסיה. מדובר בשתי תוכניות פנסיות אשר המטרה שלהן הינה להעניק למבוטח אשר הגיע לגיל פרישה לפנסיה קצבה חודשית. קצבה זו אמורה לאפשר למבוטח לנהל חיים מכובדים ללא טרדות כלכליות.

 

ביטוח מנהלים, למרות שמו "הנוצץ", איננו אלא ביטוח אשר מוסדר בחוזה עמיד הנקבע בין הצדדים. חוזה ביטוח זה נועד להבטיח את זכויותיו של החוסך על ידי קצבה חודשית קבועה. קרן פנסיה, לעומת זאת, הינה קרן הדדית ורווחיה מושפעים גם מפעילות שאר החברים בה. לדוגמא, סכום הקצבה החודשית אשר יקבל כל עמית מושפע ממספר התביעות בקרן הפנסיה. ככל שמספר זה יגדל, תקטן בהתאמה הקצבה החודשית.


גם בביטוח מנהלים, וגם בקרן פנסיה, הקצבה החודשית מחושבת בהתאם למקדם הקצבה. מקדם קצבה הינו למעשה משתנה אשר לוקח בחשבון שורה של נתונים לגבי העמית כגון מצב משפחתי, תוחלת חיים וכדומה. הסכום אשר יצטבר לטובת העמית בקרן הפנסיה הוא הקובע את אופן בו תחושב קצבו החודשי של האחרון.

 

מקדם זה תלוי בהערכת הריבית לאורך התקופה ובתוחלת החיים באוכלוסיה. מקדם הקצבה בקרן פנסיה איננו קבוע ובשנים האחרונות הוא אף עלה. דהיינו, נוצרה שחיקה בסכום הקצבה החודשית לעמיתים ובעקבותיה ירידה בכספים אשר אלו יקבלו בעתיד. בניגוד לכך, בביטוח מנהלים מקדם הקצבה הינו נמוך יותר, וישנם מסלולים בהם הוא קבוע. אי לכך, מבוטחים בביטוח מנהלים יכולים לדעת את שיעור הקצבה החודשית אשר יקבלו בסופו של היום, בוודאות קרובה מאד.


דמי ניהול

 

בבואנו לערוך השוואה בין עלויות דמי הניהול בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים, על פי רוב נגלה כי ניהול קרן פנסיה זול באופן משמעותי מניהולו של ביטוח מנהלים. דהיינו, מבוטחי ביטוח מנהלים משלמים לאורך השנים סכומים משמעותיים עבור דמי ניהול חודשיים ושנתיים. סכומים אלו גדלים ככל שמשכו של החיסכון ארוך יותר, ומדובר בכספים היורדים מחיסכון המבוטח.

 

דמי הניהול המקסימליים בקרנות הפנסיה הינם בשיעור של שישה אחוזים מההפרשה החודשית וחצי אחוז מהצבירה. לעומת זאת, בביטוח מנהלים ניתן לגבות דמי ניהול עד 11% מההפרשה החודשית ועד אחוז מהצבירה. בפועל, במרבית הפעמים לא יגבו דמי הניהול המקסימליים. עם זאת, על פי רוב, דמי הניהול בביטוח מנהלים גבוהים לעומת קרנות הפנסיה.

 

סוגיה נוספת אליה חשוב לשים לב הינה הטבות המס אשר מוענקות למפקידים בשני המסלולים. עד לתיקון 3 לחוק קופות גמל, אשר נכנס לתוקפו בשנת 2008, היו ההטבות לקרן פנסיה גבוהות יותר מההטבות לביטוח מנהלים (35% מול 25%). כיום, ההטבות זהות ועומדות על 35%.


ביטוחים וכיסויים


מבוטח אשר מצטרף לביטוח מנהלים מכניס באופן מיידי לתוקף גם תוכנית ביטוח חיים. פרמיית הביטוח של המבוטח נקבעת על בסיס הצהרת בריאות אותה הוא ממלא (וזאת במידה והחברה מסכימה לקבל את המבוטח). ביטוח קרן פנסיה איננו דורש הצהרת בריאות. קרן פנסיה מקבלת את כולם, אך נדרשת תקופת הכשרה של מספר שנים במהלכה העמית אינו זכאי לכיסוי בגין מחלות מהם סבל עם הצטרפותו לקרן. יצוין כי קרנות פנסיה מציעות כיום גם מסלולי חיתום אשר התנאים בהם זהים לאלו המוענקים בביטוח מנהלים.

 

ביטוח מנהלים כולל גם ביטוח אובדן כושר עבודה אשר עומד על כשניים עד שלושה אחוזים. במרבית המקרים יהיה זה המעסיק אשר יישא בעלויות אך עדיין יש לציין כי עסקינן במוצר יקר יחסית. כמו כן, מבחינת קצבת שאירים, נהנית קרן הפנסיה ביתרון כאשר אלמנתו של העמית זוכה לקבל קצבת שאירים לכל חייה, ואילו אלמנת המבוטח בביטוח מנהלים תזכה לקצבה זו ל-20 שנה בלבד.

 

עלותם של הכיסויים הביטוחיים בקרן פנסיה הינה נמוכה וכאמור בן\בת הזוג מקבלים לאורך כל חייהם קצבה חודשית. כיום, קרנות הפנסיה מאפשרות גם הרחבת המוטבים להורים ולילדים. מדובר בסוגייה משמעותית כאשר עסקינן במשפחות חד הוריות.


סיכונים


כספי ביטוח מנהלים חשופים לתנודות השוק וזאת משום שהם מושקעים בשוק ההון החופשי. עמיתים בקרנות פנסיה, לעומת זאת, נהנים מסבסוד של כ-30% מהכספים אשר מושקעים באג"ח ממשלתי (עניין המבטיח הצמדת הכספים למדד וריבית בשיעור של כ-4.8%).

 

בשנת 2008, בה תקף את הכלכלה העולמית משבר רחב היקף, ניתן היה לראות כיצד קרנות הפנסיה נהנו מיתרון השקעתי. עם זאת, קרנות פנסיה משתפות את עמיתן ברווחים אך גם בהפסדים. לדוגמא, קרנות פנסיה מתחשבות בהארכת תוחלת החיים ובמידה ותוחלת החיים עולה על הצפוי, הפנסיה לעמיתים בקרן תפחת. לעומתם, מבוטחים בביטוח מנהלים נהנים בדרך כלל מחוזה אשר מבטיח להם תעריפי ריסק ידועים מראש ופקטור קצבה. אי לכך, מבוטחים אלו מוגנים מפני התארכות תוחלת החיים באופן בלתי צפוי או מסיכונים שונים אשר מקורם באסון.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.