www.what2do.co.il

העליון ביטל תביעה ייצוגית כנגד חברות ביטוח המשווקות פוליסת ביטוח סיעודי

דרגו את המאמר

העליון ביטל תביעה ייצוגית כנגד חברות ביטוח המשווקות פוליסת ביטוח סיעודי

אי אישור תביעה ייצוגית כנגד בגין גבייה ביתר בפוליסות ביטוח סיעודי

 

בית המשפט העליון ביטל את החלטתו של בית המשפט המחוזי לאשר תביעה ייצוגית כנגד חברות ביטוח בגין גביית פוליסות ביטוח סיעודי שלא כדין. בהחלטת בית המשפט העליון נכתב כי אין להכיר בעילת התביעה, קל וחומר שלא בניהול התובענה בדרך של תביעה ייצוגית.

 

מדובר בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מיוני 2009. בית המשפט המחוזי אישר לתובע, חיים פרידמן, להגיש תביעה ייצוגית כנגד חברות הביטוח הראל, כלל, מגדל ודקלה.

 

      קראו עוד בתחום:

 

התובע, אשר היה מבוטח בפוליסת ביטוח סיעודי, טען כי לאחר שהמבוטח נמצא במצב סיעודי, החברות אמורות לחדול מלנכות או להפחית פרמיות מתגמולים המשולמים לפי הפוליסה, או לחדול מלגבות פרמיות. בכתב התביעה נטען כי חברות הביטוח הקטינו באופן ניכר את תשלום תגמולי הביטוח וזאת על ידי המשך גביית פרמיה או ניכוי הפרמיה מתגמולי הביטוח.

 

"הפוליסה קיבלה הסכמתו של המפקח על הביטוח"

 

בית המשפט המחוזי קבע כי לא ניתן להמשיך ולחייב מבוטחים בפרמיה לאחר קרות מקרה הביטוח ומדובר אפוא בהטעיה של ציבור המבוטחים. כמו כן, בהחלטת בית המשפט המחוזי נקבע עוד כי החברות פעלו בחוסר תום לב בכך שלא הדגישו ופירטו זאת בפני מבוטחיהם.

 

חברות הביטוח השיגו על פסק הדין והגישו ערעור לבית המשפט העליון. בערעור נטען כי מדובר בפוליסת ביטוח סיעודי אשר זכתה לאישורו של המפקח על הביטוח וזאת חרף העדר שחרור מתשלום פרמיה בתקופה של תשלום תגמולי הביטוח. דברים אלו קיבלו תמיכה גם מבאת כוחו של המפקח על הביטוח אשר העידה כי אם אישור הפוליסה בשנת 2004 לא הייתה כוונה לשחרר המבוטחים מתשלומי הפרמיה בתקופה האמורה.

 

"תביעה ייצוגית היא אכן מכשיר חשוב אשר יכול לסייע לשיפור אכיפה אזרחית בשורה ארוכה של תחומים, לרבות ענף הביטוח. עם זאת, במקרה דנן, פעולתן של המבקשות נעשתה במסגרת אישורו של המפקח על הביטוח ולאחר קבלת הסכמתו", נכתב בפסק הדין.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.