www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - החזרי מס הכנסה

פטור ממס לבעלי נכות: האם אתם זכאים לפטור ממס הכנסה?
בעלי נכות רפואית בשיעור של 100% ואנשים שאיבדו את ראייתם עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה עד לגובה ההכנסה המתעדכן מדי שנה. כדי לקבוע את אחוזי הנכות יש לעבור ועדה רפואית של ביטוח לאומי.

מי זכאי להחזרי מס?
הזכאות להחזרי מס רחבה מאוד. זכאים להחזרי מס הם שכירים שעבודתם נקטעה במהלך השנה ולא היו מועסקים לתקופה מסוימת ...

בקשת החזרי מס
הפנייה למס הכנסה צריכה לכלול את כל הטפסים והאישורים המעידים על הזכאות להחזרים. הטפסים הדרושים הם אישורים רפואיים רלוונטיים, מסמכים המעידים על מצב משפחתי, טפסי שכר שנתיים (טופס 106). הבקשה נידונה במס הכנסה לא בנוכחות הפונה...

1