www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - משרד הביטחון

PTSD, פוסט טראומה לאחר שירות צבאי ופיצויים
תסמונת PTSD או פוסטראומה ותביעות כנגד משרד הביטחון ... איך מתחילים?

אסטמה עקב שירות צבאי
מחלת האסטמה עקב שירות בצבא - פסקי דין ועצות לנפגעים ...

רשלנות רפואית בצבא
נקבע כי מקום שהטיפול הרפואי שניתן לאדם בתקופת שירותו הצבאי סטה מכללי האומנות הרפואית ומקום שבו בשל סטייה זו נגרמה מחלתו של החייל או הוחמרה, נקשר הקשר הסיבתי הדרוש על פי חוק הנכים...

סמכויות קצין התגמולים מול ועדה רפואית
חלוקת הסמכויות בין קצין התגמולים לבין הוועדה הרפואית ...

משרד הבטחון- אחוזי נכות בגין צלקות, מחלות ופגימות עור
כמה אחוזי נכות מגיעים לך? טבלת נכויות בגין צלקות ומחלות עור ...

אחוזי נכות משרד הבטחון - לסתות, שיניים
כמה אחוזי נכות מגיעים לך? טבלת נכות פה ולסת ...

אחוזי נכות - מחלות אף, פה, אוזן וגרון
כמה אחוזי נכות מגיעים לך בגין פגיעתך? פגיעות אף אוזן וגרון ...

אחוזי נכות - לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה בכל אחת משתי העיניים
אחוזי נכות בגין פגיעות עיניים בתביעה מול קצין תגמולים ומשרד הביטחון...

נכות - משרד הביטחון - מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית
אחוזי נכות בגין- ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית, שחפת עצמות פרקים, עמוד שדרה, שברים, בית החזה, עצם הזרוע, נקע מפרק כתף, מרפק, שורש היד, אצבעות וקטיעת אצבעות, ירק, פלטפוס ועוד

אחוזי נכות - משרד הביטחון- הפרעות נפשיות ונכות גופנית המלווה בהפרעות נפשיות
כולל הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות, תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית ועוד

נכות- תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות -
כולל אי שליטה על סוגרים, פראפרזיס, פגיעות בעצה במוח, הפרעות היגוי ושפה, קורדינאציה, פרקינסון, פרכוסים, הפרעות בתחושה, שיתוק ועוד

אחוזי נכות- המערכת האורו- גניטלית - כליות, עקרות, שדיים, שחלות, נרתיק, רחם, שופכה, זיקפה
כולל כליות, שלפוחית השתן, עקרות, כריתת שד ועוד

אחוזי נכות משרד הבטחון -מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים
כולל סוכרת, יתר לחץ דם, שחפת, מחלות נשימה ריאה, לשון, מחלות מעיים,פגיעות לאחר ניתוח, שחמת, גידולים ועוד

משרד הבטחון - תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969(8)
כולל חישוב במקרה של מספר פגיעות, דרך החישוב, נכות חמורה במיוחד ועוד

חוק הנכים
רואים חבלה שאירעה לחייל או לחייל משוחרר כחבלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו גם אם היא נגרמה בדרך אל המחנה או ממנו ...

חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים)
חוק הנכים יחול על סוהר, ולענין זה - כל מקום בחוק הנכים שמדובר בו בחייל ...

חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת הזולת
חייל שהקריב חייו או נעשה נכה עקב הצלת אדם מסכנת קיפוח חייו, דינו לכל דבר כדין נכה צבא-הגנה לישראל או חייל שנספה במערכה, לפי העניין ...

חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם
חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט - 1959 (נוסח משולב) (להלן - חוק הנכים), יחול גם לגבי חייל שנחבל כתוצאה מחבלה שאירעה בתקופת שירותו, אף שלא עקב שירותו, ובלבד שנתקיימו כל אלה ...

חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל
אדם שועדה רפואית קבעה סמוך לפרישתו, כי הוא בעל דרגת נכות של חמישים אחוזים או יותר, וכן אדם שפוטר משירות קבע בגלל נכות בדרגה קטנה מזו ....

חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א
חוק משפחות החיילים יחול על שוטר שנפטר ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר, ולענין זה - כל מקום בחוק משפחות החילים שמדובר

<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא   >>