www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תביעת ביטוח

חובת הגילוי - ביטוח

מיקרוטראומה
מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר...

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם
תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם?

אי מסירת פוליסת ביטוח
אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה...

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם
מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה?

פקודת הנזיקין
נוסח פקודת הנזיקין ... מי אחראי על עוולה שנעשתה ומה התרופה?

תביעת ביטוח בגין נכות מתאונה ומחלוקת בנוגע לפרשנות חישוב הפיצוי
מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"?

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח
מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות?

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?
עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"...

חוקרי הביטוח
כיצד מומלץ לנהוג במקרה ונתקלת בחוקר חברת הביטוח? מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים

בדיקת פוליגרף
מכשיר הפוליגרף המכונה " מכונת אמת " הנו מכשיר מכני שמטרתו להעריך את אמיתות דברי הנבדק

ייעוץ משפטי
מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא?

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?
נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר

<<   הקודם  1  2  3