www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תביעת ביטוח

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא
על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה
מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?

תאונת עבודה - אחריות מעביד
האם המעביד אחראי לדאוג לבטיחות העובדים ומתי הוא יהיה אחראי לתאונות עבודה?

אובדן כושר עבודה
מורה לחינוך גופני איבדה את כושרה לעבוד ופנתה בתביעה לקבלת תגמולי אובדן כושר עבודה, מכח פוליסת ביטוח חיים בה היתה מבוטחת...

ביטול פוליסת ביטוח באופן חד צדדי בגין אי תשלום, האמנם?
האם אדם אשר לא עמד בתשלומי הביטוח, ולא הגיב למכתבים שנשלחו מטעם חברת הביטוח, יתמודד עם ביטול חד צדדי של הפוליסה?

תיקון גיל בפוליסת ביטוח בהתאם לתיקון חוק גיל פרישה

נפילה בגין רגל רדומה - בית המשפט דחה את תביעת הביטוח
אדם קם לשירותים באמצע הלילה ונפל בביתו. האם הוא זכאי לפיצויי במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות?

משקלה של בדיקת פוליגרף בתביעת ביטוח
האם בית המשפט יעניק משקל רב לתוצאותיה של בדיקת פוליגרף אשר נערכה בהסכמה בין צדדים לתביעת ביטוח?

חברת הביטוח תשלם לקצב שנפגע בידו בגין אובדן כושר עבודה
האם קצב אשר נפגע באצבעו זכאי לקבל מחברת הביטוח פיצויים בגין אובדן כושר עבודה?

הסכמה בין מבוטח למבטחת אשר לא מופיעה בפוליסה - האם חוזה בעל פה?
מבוטח קיבל הבטחה מסוכנת ביטוח כי חלפי רכב ישולמו לו עם אירוע ביטוחי לפי שיעורים המקורי. חברת הביטוח התנערה מהסכמה זו. האם מדובר בהפרת חוזה בעל פה?

תביעת שיבוב של חברת ביטוח לאחר תאונת דרכים - אשם תורם של המבוטח
בעקבות אי מתן זכות קדימה, התרחשה תאונת דרכים. חברת הביטוח של הנהג הנפגע שילמה תגמולים למבוטחה, ופנתה בתביעת שיבוב כנגד הנהג הפוגע (שהורשע בהליך פלילי). האם יוטל אשם תורם על המבוטח הנפגע?

האם ניתן להאריך תקופת התיישנות בתביעת ביטוח משום שהמבוטח לא ידע על הביטוח?
הא ניתן להאריך תקופת התיישנות בתביעת ביטוח משום שהמבוטח לא ידע על הביטוח?

נהג שיכור נהרג בתאונת דרכים - האם כיסוי ביטוחי?
אדם היה מבוטח בפוליסת ביטוח הכוללת גם פיצויי בגין אובדן חיים בתאונה. האם מותו בתאונת דרכים, עת היה שיכור, מחריג את חבותה של חברת הביטוח לשלם הפיצויים?

ערך רכב ירד לפני התאונה - האם כיסוי ביטוחי לפי מחיר מחירון?
האם חברת הביטוח רשאית לשלם תגמולי ביטוח מופחתים בגין ירידת ערך הרכב לפני התאונה? האם החברה מחויבת לשלם מחיר מחירון?

ניסיון לעשות שימוש בנתונים מרשת חברתית במסגרת תביעת ביטוח
האם חברת ביטוח יכולה לעשות שימוש בנתונים אשר נלקחו מדף ברשת חברתית? האם ניתן להוכיח באופן זה נכות מדומה?

מכירת פוליסת ביטוח שלא כדין - האם פיצויים בגין אובדן תגמולי ביטוח לאחר גניבת רכב?
מכירת פוליסת ביטוח שלא כדין - האם פיצויים בגין אובדן תגמולי ביטוח לאחר גניבת רכב?

רכב נגנב בעת מילוי צמיגים כאשר המנוע עובד - האם הביטוח מכסה?
רכב נגנב כאשר הוא מונע, המנוע עובד, והמפתח בפנים. האם חברת הביטוח תשלם את הכיסוי הביטוחי?

האם יש לאשר עיקול על זכותו של מבוטח לשנות מוטבים בפוליסת ביטוח חיים?
האם ניתן לעקל זכותו של מבוטח להורות על שינוי מוטבים בפוליסת ביטוח חיים ולהמיר את הפוליסה לביטוח מסולק...

עצות להכנת תביעת פיצויים כולל טיפול רפואי, עורך דין
נפגעת? איך להיזהר מטעויות בדרך להכנת תביעת פיצויים מקצועית ... כנסו ותרוויחו!

שאלות ותשובות - נזקי גוף
נפגעת בתאונה? שאלות נפוצות שנשאלו ע"י גולשים בתחום הנזיקין - תאונות, נזקי גוף ופיצויים....