www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - ביטוח לאומי

האם ישולם מענק אשפוז לאחר לידה מתוכננת בבית?
האם אישה אשר ילדה בבית באופן מתוכנן זכאית למענק אשפוז מהמוסד לביטוח לאומי?

האם מדובר בעזרה משפחתית או שמא עסקינן ביחסי עובד מעביד - תביעה לדמי לידה
האם מדובר בעזרה משפחתית או שמא עסקינן ביחסי עובד מעביד - תביעה לדמי לידה...

חישוב נכויות בתביעת שיפוי של הביטוח הלאומי נגד חברות ביטוח
מהי שיטת השקלול המתמטית? כיצד יחושבו נכויות במסגרת תביעת שיפוי של המוסד לביטוח לאומי נגד חברות הביטוח?

התיישנות תביעה בגין ליקוי שמיעה בעבודה לאחר התיקון לחוק, האמנם?
מבוטחים אשר סובלים מליקויי שמיעה בעקבות תנאי עבודתם יכולים להגיש תביעה להכרה כנגד המוסד לביטוח לאומי. האם תביעתו של המבוטח דכאן התיישנה בעקבות התיקון לחוק שנכנס לתוקפו בשנת 2005?

יתרת זכות בחשבון הבנק בעת הגשת תביעה לקבלת גמלת הבטחת הכנסה
הבטחת הכנסה הינה גמלה המשולמת למי שאינו מסוגל להתפרנס, הן מעבודה והן מנכסים בבעלותו. האם יתרת זכות בחשבון הבנק תימנע ממבוטחת גמלה זו?

זכות המוסד לביטוח לאומי לשיפוי מחברות הביטוח לאחר תאונת דרכים
האם הביטוח הלאומי רשאי לתבוע שיפוי מחברות הביטוח בגין תשלום תגמולים לאחר תאונת דרכים?

האם קצבת נכות מהביטוח הלאומי מונעת הצגת ראיות חדשות בפני קצין התגמולים?
האם קצבת נכות מהביטוח הלאומי מונעת הצגת ראיות חדשות בפני קצין התגמולים?

עקרת בית - מחלוקת לגבי היותה עובדת עצמאית
האם עקרת בית הייתה עצמאית והאם היא זכאית לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי?

זכויות נכים בביטוח לאומי
במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.

ביטוח לאומי - תביעות פיצויים נפגעי תאונות עבודה
ביטוח לאומי- תביעות פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.

מומחה רפואי - מה תפקידו ?
מומחה רפואי- מה תפקידו של מומחה רפואי בתביעות פיצויים?

עצות להכנת תביעת פיצויים כולל טיפול רפואי, עורך דין
נפגעת? איך להיזהר מטעויות בדרך להכנת תביעת פיצויים מקצועית ... כנסו ותרוויחו!

חוק לנפגעי גזזת
על מחלת הגזזת ופיצויים למי שסובלים ממנה...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הנזיקין...

חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007
איך לתבוע פיצויים בגין מחלת הפוליו- מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הנזיקין...

פורום אורטופדיה וכירורגיה

‏תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט"ז -
מה מידת השיקום ואופן ניתינתו, תביעה לשיקום מקצועי, חובת הנפגע, תוכנית שיקום ועוד ...

‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים), תשי"ז - 1957‏
כולל - גמלה לעובד עצמאי, חישוב הכנסות עצמאי, שיעור דמי הביטוח ועוד...

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954
כולל - הודעה על תאונת עבודה, אישור רפואי, תשלום גמלאות, תשלום דמי פגיעה, קביעת מחלות מקצוע ...

תקנות הביטוח הלאומי - קביעת דרגות נכות
‏[ כולל - קביעת נכות ע"י ועדה רפואית, הליכים לקביעת נכות, התייצבות הנפגע, הצגת מסמכים, דרכי קביעת נכות ע"י הועדה, דרגת נכות מיוחדת, דיון מחדש או שינוי דרגת נכות, ערעורים על החלטת הועדה, ועדת ערעורים ועוד... ]

פרק ב - מחלת מקצוע ואחוזי נכות
הרעלות, מחלות עור, שחפת ריאות, סרטן, כיב, ליקויי שמיעה, בוריסטיס, קרינה, עיוות, צדפת ועוד...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>