www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - ביטוח לאומי

תגמול נכה נצרך לנפגע פעולות איבה, הכיצד?
נפגע איבה אשר הפגיעה הותירה בו נכות זמנית או צמיתה, זכאי לקבל תגמולי נכות. תגמולים אלו משולמים כגמלאות שאינן גבייתיות, מכוח חוק התגמולים ומכוח חוק הנכים, על ידי המוסד לביטוח לאומי...

זכאות נפגע לרבע פיצויי לאחר תביעה נבלעת
האם ניתן לבקש 25% פיצויים למרות בליעת תביעה בתגמולי המל"ל, וזאת כאשר הביטוח הלאומי יכול להגיש תביעת שיפוי נגד חברת הביטוח של רכב המעביד?

מעמדו של אישור רפואי בנוגע לגמלת שמירת הריון
מה יביא לכך שאישור רפואי עבור גמלת שמירת הריון יתקבל בבית הדין לעבודה?

עזרת קרובים, האם תפגע בגמלת הבטחת הכנסה?
האם סיוע של קרובי משפחה עלול לפגוע בזכאותו של מבוטח לגמלת הבטחת הכנסה?

אם חד הורית, מי היא?
מי היא אם חד הורית? מהן זכויותיה? איך מגישים תביעה לזכויות אלו בביטוח הלאומי? מידע משפטי לאמהות חד הוריות, יש מי שדואג לכן...

אמהות חד הוריות - שאלות ותשובות
בשנת 2007 התפרסמו נתונים מטעם האיחוד האירופאי וארגון הבריאות העולמי של האו"ם, אשר מהם עלה כי ישראל נמצאת במקום החמישי בעולם באחוז המשפחות החד הוריות ביחס לתאים המשפחתיים...

הבטחת הכנסה, מהי?
תביעה לזכאות להבטחת הכנסה תוגש לביטוח הלאומי על גבי טופס תביעה להבטחת הכנסה בסניף המל"ל הקרוב למקום מגוריו של המבקש...

כל מה שרצית לדעת על פיברומיאלגיה
פיברומיאלגיה היא תסמונת פוגעת באיכות החיים של הסובלים ממנה, אבל בנוסף לתסמינים גם הביטוח הלאומי עושה להם חיים קשים...

החל מ-1 באוגוסט משתלם למקבלי קצבת נכות לצאת לעבוד
תיקון החוק עליו המליצה "ועדת לרון" נכנס לתוקף, תיקון החוק ישפר את התנאים של מקבלי קצבאות הנכות היוצאים לעבוד...

אי חוקיות הסכם שכ"ט למתן שירותי ייצוג בפני ועדות רפואיות של המל"ל למי שאינו עו"ד
בפסק דין שניתן לאחרונה נקבע כי כי ייחוד המקצוע והאיסור על כניסה לתחומי המקצוע נובעים מכך שהדין מקנה לעורך הדין זכות וכח לעסוק בעניינים שאינם ענייניו הפרטיים והאישיים, אלא ענייניהם של אחרים...

ליווי של עורך דין בועדה רפואית בביטוח לאומי, האם מותר?
האם עורך דין רשאי להיכנס עם לקוחו לבדיקה גופנית בועדות לקביעת אחוזי נכות בביטוח לאומי?

זכאות למימון של קופת חולים טיפולי פוריות לגבר עקר
תביעה שהגיש המערער נגד קופת החולים למימון מלוא וטיפולי ההפריה גם בגופה של אשתו נדחתה על ידי בית הדין האזורי בבאר שבע ...

דמי תאונה מביטוח לאומי, אימתי?
חוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטחים אשר נפגעו בתאונה וכתוצאה מכך איבדו את הכושר לתפקד יכולים לקבל תשלום גם אם לא מדובר בתאונת עבודה...

ביטוח לאומי- חובת הרישום של עצמאי
חובת הרישום של עצמאי בביטוח לאומי ומה קורה בעת שינוי הסיווג עקב תאונה ותשלום דמי פגיעה?

גמלת נכה נזקק
מהי גמלת נכה נזקק? מי זכאי לקבל גמלה זו? כיצד מוכיחים שאדם הינו נכה נזקק? מה דורש המוסד לביטוח לאומי?

דרגות נכות לנפגעים
נפגעת ? כמה אחוזי נכות מגיעים לך בגין פגיעתך ? קראו בעיון את טבלת דרגות הנכות

דרגת אי כושר בשיעור 74% בלבד בכדי להימנע מתשלום קצבת נכות
הביטוח הלאומי קבע למערער דרגת אי כושר בשיעור 74%, אחוז אחת פחות מהשיעור המזכה אותו בקצבת נכות מלאה...

תביעה לקבל כספי קצבת ניידות אשר תשלומה הופסק בעקבות עזיבת ישראל
אדם נפגע בשנת 1994 בתאונת דרכים. ועדת רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי קבעה כי הוא סובל מנכות בשיעור 80% והוא זכאי לגמלת ניידות...

מבוטח נפטר בגין התקף אסטמה, האם בני המשפחה יזכו לקצבת תלויים?
האם ימונה מומחה רפואי לשם בדיקת זכאותם של אישה וילדים לקצבת תלויים, לאחר פטירת אבי המשפחה מהתקף אסטמה בתום יום עבודה עמוס וחריג...

קיזוז תגמול נכה נצרך מקצין התגמולים בגין קבלת קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי
סעיף 7(ג) קובע כי נכה אשר זכאי לתגמול נצרך, אך הוא מקבל קצבה או תשלום כיוצא בזה לפי חוק אחר, לפי הסכם אחר, או הסדר כלשהו, ישולם לו תגמול הנצרך תוך ניכוי סכום הקצבה. וזאת כל אימת שלא יפחת הסכום על התגמולים הרגילים המפורטים בסעיף 5 לחוק הנכים...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>