www.what2do.co.il

נטל ההוכחה בתביעת לשון הרע, כיצד ניתן להוכיח הוצאת דיבה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

נטל ההוכחה בתביעת לשון הרע, כיצד ניתן להוכיח הוצאת דיבה?

חוק איסור לשון הרע נועד למנוע פגיעה בשם הטוב, כפי שהוא נתפס בעיני הבריות, תוך איזון בין חופש הביטוי לזכות לכבוד האדם וחירותו. החוק מגדיר מהו פרסום לשון הרע ומאפשר להגיש תביעה בגין פרסום לשון הרע במסגרת ההליך הפלילי או הגשת תביעה אזרחית לתשלום פיצויים.


נטל ההוכחה בתביעת לשון הרע מוטל על כתפי התובע, והוא נדרש להוכיח כי אכן מדובר בפרסום לשון הרע, כהגדרתו בחוק. ההליך פלילי קובע עונש של עד שנת מאסר למפרסם לשון הרע בכוונה לפגוע, ובמסגרת תביעה אזרחית אשר ניתן לתבוע פיצויים של עד 50,000 שקלים ללא הוכחת נזק. אם התובע הוכיח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע בו, בית המשפט רשאי לחייב את הנתבע לשלם פיצויים שלא יעלו על כפל הסכום, כלומר עד 100,000 שקלים גם ללא הוכחת נזק.


כיצד ניתן להוכיח כי מדובר בלשון הרע?


בשלב ראשון יש לבדוק האם הפרסום עונה על הגדרת לשון הרע, כאשר כל מקרה נבחן לגופו בבית המשפט, בהתאם לנסיבות הספציפיות של האירוע נשוא התביעה, והאם הפרסום הגיע אל אנשים נוספים מלבד האדם שנפגע. בשלב הבא יש לבדוק האם לאדם שפרסם את הדברים עומדת הגנה מתוך רשימת ההגנות המנויות בחוק איסור לשון הרע, כמו הגנת אמת בפרסום, הגנת תום לב ועוד.


מהו פרסום לשון הרע?


חוק איסור לשון הרע מגדיר פרסום לשון הרע כדבר שעלול לבזות, להשפיל או לפגוע באופן המצדיק תשלום פיצויים. על פי החוק לשון הרע הוא דבר שפרסומו עלול להשפיל את האדם שאליו יוחסו הדברים בעיני רבים או להפוך אותו למטרה לשנאה, לבוז או ללעג, או לבזותו בשל מעשיו, התנהגותו או תכונות המיוחסות לו, ועקב כך לפגוע בפרנסתו ובחייו האישיים, בשל גזע, מוצא, דת, מקום מגורים, מין או נטייה מינית.


פרסום לשון הרע יכול להתבצע בשיחה בעל פה, בשיחת ועידה בטלפון, במכתב, בקבוצות ווטאס אפ, במייל ובפייסבוק, באמצעות פרסום סטטוס, תגובה, תמונה, וידאו וכל אמצעי אחר שיכול להגיע לאנשים נוספים. לשון הרע יכול להגיע גם כמסר פוגעני המשתמע מהפרסום באופן עקיף או מנסיבות חיצוניות ולאו דווקא באופן בוטה וישיר.


מהו המבחן האובייקטיבי בתביעת לשון הרע?


בית המשפט בוחן את משמעות הפרסום באמצעות מבחן אובייקטיבי, אשר מברר האם האדם הסביר היה רואה את הפרסום כדבר פוגעני שנועד לבזותו או להשפילו. לפיכך אין חשיבות האם למפרסם הייתה כוונה להעליב או לפגוע, אלא השאלה שנשאלת היא האם האדם שאליו הופנו הדברים אכן נפגע ונגרם לו נזק ממוני, כמו פגיעה בפרנסתו, או נזק לא ממוני בדרך של עגמת נפש, תסכול ומתח נפשי.


נוסף על כך, כדי לקבל פיצויים בגין עוולת לשון הרע, יש להוכיח כי הפרסום הגיע לאדם נוסף מלבד האדם שכלפיו הופנו הדברים, והפרסום עלול לפגוע בפרנסתו או במעמדו של אותו אדם, או להשפיל ולבזות בעיני הבריות, על פי הגדרת פרסום לשון הרע בחוק.


מהן ההגנות העומדות לזכות המפרסם?


במקרים מסוימים של לשון הרע שעלול לפגוע באדם שכלפיו הופנו הדברים, ייתכן שתעמוד לזכות המפרסם אחת מההגנות המנויות בחוק, כגון: אמת בפרסום, עניין ציבורי, תום לב, זוטי דברים ועוד. חוק איסור לשון הרע מונה רשימה של פרסומים מותרים שלמרות שהם עלולים לפגוע, הם לא ייחשבו כלשון הרע, גם כאשר הפרסום היה שקרי או נעשה בחוסר תום לב, כמו בחילופי דברים בין בעלי דין בהליך משפטי.


סעיף 16 לחוק עוסק בנטל ההוכחה בתביעת לשון הרע וקובע כי הנאשם בהליך פלילי בגין לשון הרע או הנתבע בתביעה אזרחית, אשר הוכיח כי פרסם את הדברים באחת הנסיבות האמורות בסעיף 15 ושהפרסום לא חרג מתחום הסביר באותן נסיבות, חזקה עליו שעשה את הפרסום בתום לב. כלומר, לא ניתן לחייב אותו לשלם פיצויים או להעמידו לדין בהליך הפלילי. 


סעיף 15 קובע כי במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהיה זו הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות הבאות: אם הפרסום היה הבעת דעה על התנהגותו של איש ציבור או בעל דין, כאשר הפרסום מהווה ביקורת על אמנות כלשהי, אם הדברים התייחסו לישיבה או של תאגיד שלציבור שיש בו עניין, כאשר הפרסום נעשה בשידור חי, היה גינוי של פרסום קודם, אם המפרסם לא ידע על קיומו של הנפגע ועוד.


ההגנה לא תעמוד לזכותו של הנתבע שעשה את הפרסום שלא בתום לב כאשר התקיימה בפרסום אחת משלוש העילות הבאות: האחת, הדבר שפורסם לא היה אמת והמפרסם לא האמין כי מדובר באמת. השנייה, הדבר שפורסם לא היה אמת והוא לא נקט לפני הפרסום אמצעים סבירים להיווכח אם אמת הוא אם לא. השלישית, אם המפרסם התכוון על ידי הפרסום לפגוע במידה גדולה משהייתה סבירה להגנת הערכים המוגנים בסעיף 15.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?
שלח

מאמרים נוספים בתחום

חוק איסור לשון הרע נועד להגן על כבודו של אדם או איגוד ומונע פרסומים שעלולים לפגוע ולגרום נזק. 

השאלה המרכזית הצריכה להישאל, כך קובעת הפסיקה, הנה האם היחיד, בהיותו יחיד, נפגע מאותו פרסום שהשמיץ את כל הקבוצה? 

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

עוד קבעה השופטת כי המכתבים אינם שיח ושיג אקדמי על הערכות תלמידים הנהנים ממטרית חופש אקדמי. המכתבים נכתבו בתגובה על מכתבו של פרופ' בורט ופרופסורים אחרים ולא בהעברה רוטינית של הערכות על תלמידים. העמדתם כ"שיג ושיח אקדמי" היא או היתממות או ניסיון הסוואה. מרבית המכתבים עוסקת במנחה פרופ' בורט ורק חלק קטן מהם מתייחס לתובע.  

השאלה הראשונה אשר ישאל בית המשפט היא, האם המעשים המיוחסים לנתבעים עולים כדי פרסום לשון הרע. הבדיקה תעשה לפי היסודות הנמצאים בסעיפי החוק, שהוא הסעיף המגדיר מעשה של פרסום לשון הרע. לאחר בחינת המקרה לאור החוק והפסיקה ובאם התשובה תהא חיובית יבחן בית המשפט אם עומדת למפרסמים הגנה מן ההגנות המוקנות בפרק ג' לחוק. 

נתבעת בגין לשון הרע? מהי הגנת אמת בפרסום? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי הדין באתר ... 

נתבע יהנה מהגנת סעיף 15 בהתקיים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא שהנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב. והתנאי השני הוא שהנתבע יוכל להצביע על כך ... 

לאחר שקבע בית המשפט כי הנתבעים פרסמו כנגד התובעת פרסום שיש בו משום לשון הרע, ולא עומדות להם ההגנות שבפרק ג' לחוק, יעבור לדון בשאלת הפיצוי המגיע לתובעת בגין לשון הרע.  

האם פרסום פרופילים מזויפים ברשת החברתית "דה מרקר קפה" מהווה הפרה של חוק איסור לשון הרע... 

סעיף 13 לחוק קובע כי לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין ... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.