תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי – סטייה מהדרגה הקבועה במבחנים


תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי – סטייה מהדרגה הקבועה במבחנים

תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי הינה תקנה אשר משקלה עבור הנפגע הינו משמעותי ביותר. תקנה זו איננה מתחשבת רק בנזק אשר נגרם לנפגע כתוצאה מנכותו, אלא גם בהשלכות הכלכליות של הנזק על הנפגע באופן ספציפי. הרציונאל העומד מאחורי תקנה זו הוא כי סעיפי הליקוי השונים הינם זהים, אך השפעתה של נכות ספציפית משתנה מאדם לאדם וממקצוע למקצוע. כיצד באה תקנה 15 לידי ביטוי בפועל? פרשנות לעניין זה ניתנת על ידי בחינת הפסיקה המתאימה – מן האובייקטיבי אל הסובייקטיבי.


התקנה קובעת כי הועדה רשאית לקבוע לנפגע דרגת נכות יציבה גדולה, עד מחצית מזו אשר נקבעה לנכה מכוח תקנות 14 או 31(ב), וזאת בהתאם לגילו ומקצועו של הנפגע (כל אימת שכתוצאה משינוי זה לא תעלה דרגת הנכות היציבה על 19% אם דרגת הנכות נמוכה מ-20%, ולא מעל ל-100%).


כמו כן, הועדה מחויבת - לפי התקנה - להתחשב במקצוע של הנפגע במקרים בהם הוא אינו מסוגל, לדעתה, לחזור לעבוד בעיסוקו עובר לפציעתו. או כאשר הנכות גרמה לנפגע לירידה ניכרת בהיקף עבודתו (והכנסותיו) לזמן בלתי מוגדר ובלתי מוגבל.

 

סעיף ד' לתקנה קובע כי הועדה תקבע את דרגת הנכות בהתאם לתקנה זו רק לגבי פגימות אשר נבעו מהפגיעה בעבודה אשר בגינה נקבעה דרגת הנכות, וזאת לאחר שנוכו פגיעות אשר אינן קשורות לפגימה זו. לדוגמא, אדם אשר נקבעו 40% נכות בגין פגיעה בראש, וועדה רפואית הפחיתה 10% מכך בגין פגיעות קודמות, דרגת הנכות לפי התקנה תתייחס ל-30% נכות בלבד.


חשוב לדעת כי התקנה מגדירה את פעולותיה של הוועדה כרשות, דהיינו לפי שיקול דעת. בבית הדין הארצי נקבע כבר כי מוטל על הועדה לפעול מיוזמתה על מנת להתייחס לתקנה זו כאשר היא בודקת את כלל הפרטים העומדים לשיקול דעתה. כמו כן, התקנה תופעל רק במקרים של קביעת נכות יציבה ולא תופעל לגבי נכות זמנית (גם אם זו נקבעת לזמן רב). הגדלת דרגת הנכות תהיה במחצית, שליש, רבע, הגורם אשר מכתיב את השער.


ועדת רשות על פי תקנה 18(א) - אשר יושבים בה רופא, פקיד שיקום ופקיד תביעות – היא זו אשר תקבע את הירידה בהכנסותיו של המבוטח אל מול הצורך בהגדלת דרגת נכותו. ההתייחסות למקצוע של המבוטח תעשה גם בהתאם לעבודתו עובר לתאונה, וגם בהתאם לכישוריו וסיכוייו להשתלב בשוק העבודה לאחר התאונה.


אובדן מקצוע


ישנם אנשים אשר נאלצים להתמודד עם אובדן מקצוע בגין תאונת עבודה. לדוגמא, פסנתרן אשר שתי ידי נקטעו. יש לציין כי לעיתים מחזיקים מבוטחים במספר עיסוקים או בעיסוק ישן-נושן. למשל, אדם מחזיק ברישיון עריכת דין אך במשך 25 שנה עבד בתור נהג מונית. במקרים אלו, ייתכן ובית המשפט לא יתייחס להכשרותיו הישנות של המבוטח ועניינו ייקבע בהתאם לעבודתו בתקופה שלפני התאונה. יצוין, עם זאת, כי כאשר המקצוע השני הינו רלבנטי, ייתכן ובית המשפט יתייחס אליו במסגרת החלטתו. במידה ומדובר בסטודנט הלומד מקצוע, אין להתייחס למקצועו העתידי של המבוטח.

 

      קראו עוד בתחום זה:


ועדה הרשות בודקת אפוא מהי מידת הפגיעה במקרה המונח לפניה והאם היא בעלת השפעה קונקרטית על המבוטח. לאחר מכן נמדדת מידת השפעה זו על עיסוקו בפועל. לדוגמא, אדם אשר איבד אצבע אינו יכול לטעון כי עבודתו בשיפוצים לא תוכל להתבצע עוד ומקצועו אבד. ההחלטה איננה מנסה לצפות את העתיד והיא מתייחסת לנסיבות המקרה בעבר ובהווה. דהיינו, ועדת הרשות אינה יכולה לשלול העלאת דרגת הנכות מתוך נקודת הנחה שאדם יכשיר עצמו לעסוק בתחום אחר בעקבות התאונה.


נוסחה של התקנה כיום קובע כי ועדת הרשות יכולה להתחשב במבוטחים כאשר הללו אינם מסוגלים כלל לחזור לעבודתם או במידה וחלה בהכנסותיהם ירידה ניכרת לזמן בלתי מוגבל. פרשנות סובייקטיבית לעניין מוגדרת בחוק כרלבנטית רק כאשר אחד התנאים בתקנה 15(ב) מתקיימים – הנכה אינו מסוגל להמשיך ולעבוד בעיסוקו הקודם, או חלה ירידה של ממש ביכולת השתכרותו בגין הנכות.


כיצד מחשבים ירידה בהכנסות?

 

בבוא בית המשפט לבחון את הירידה בהכנסותיו של הנפגע, נעשה החישוב באופן הבא השכר החודשי הממוצע בשלושת החודשים שלפני האירוע (או מועד תחילת הזכאות לגמלה כאשר מדובר במחלת מקצוע) בהשוואה לשכר החודשי הממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחודש בו הועדה דנה בתקנה 15 בעניינו של המבוטח.

 

במידה ובין מועד הזכאות לגמלה או מועד הפגיעה, לבין מועד דיון הועדה בתקנה 15, חלף זמן רב, יש להגדיל את השכר החודשי הממוצע במדד אשר מבוסס על שינויים בשכר הממוצע במשק.
 


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
ביטוח לאומי - תביעות פיצויים נפגעי תאונות עבודה

נפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.

 

ועדה רפואית - אחוזי נכות

את הליך זה עוברים חלק מנפגעי תאונות עבודה או תאונות דרכים, ומטרתו היא קביעת אחוזי נכות לנפגע

 

ועדות רפואיות

יש לדאוג כי ברשותך קיימים כל המסמכים הרפואיים או עותקים מהם בטרם כניסתך אל הועדה הרפואית. רצוי לקחת מלווה שיכנס עם הנפגע בזמן הבדיקה... 

זכויות נכים בביטוח לאומי

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.

 

תביעת ביטוח בגין נכות מתאונה ומחלוקת בנוגע לפרשנות חישוב הפיצוי

אחד הסעיפים הביטוחיים אשר נלווים לעיתים לפוליסת ביטוח חיים הינו "נכות מתאונה". ביטוח בגין "נכות מתאונה" יכול להיות גם חלק מביטוח תאונות אישיות. כמו כן, הוא יכול להיות גם כביטוח נוסף במסגרת מכלול ביטוחים (למשל, ביטוחים קולקטיביים במקום העבודה)...

 

תאונות עבודה או נכות כללית מה עדיף?

לא אחת, בעקבות תאונה בה נפגע עובד, עומדות בפני העובד שתי אפשרויות: האחת האם לבחור במסלול של קביעת אחוזי נכות במסגרת נכות נפגעי עבודה והשניה במסגרת נכות כללית.
 

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"...

 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

במקרים של פגיעות עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי באזור מגורי הנפגע...

 

מיקרוטראומה מיקרוטראומה

מחלה הנגרמת עקב סדרה של פגיעות זעירות חוזרות ונשנות שכל אחת מהן תורמת נזק זעיר משלה עד שמתהווה במצטבר נזק רבתי שהיא המחלה עצמה...

 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? אימתי תוכר מחלת מקצוע כתאונת עבודה? איך מוכיחים קשר בין מחלת המקצוע לבין תנאי העבודה? האם יש הכרח להוכיח קשר כאמור?

 

תאונת עבודה - אחריות מעביד

האם המעביד עלול להיות אחראי לתאונת עבודה? מהו היקף אחריותו של המעסיק בסוגיות כגון תאונות עבודה?

 

אובדן כושר עבודה

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה נועדה לאפשר לאדם אשר נפגעה יכולתו להמשיך ולעבוד במקצוע בו עסק, לקבל תגמולים מחברת הביטוח...

 

עצות להכנת תביעת פיצויים כולל טיפול רפואי, עורך דין

כמה טיפים להכנת תביעת פיצויים... 

בדיקת פוליגרף

מכשיר הפוליגרף המכונה "מכונת אמת" הנו מכשיר מכני שמטרתו להעריך את אמיתות דברי הנבדק...

 

חוקרי הביטוח

להלן מס’ המלצות לנפגעים לאחר תאונה, הרשימה חלקית ניתן לפנות אל עורכי הדין באתר לקבלת מידע נוסף: מומלץ לא למסור פרטים או לנדב מידע אודות התאונה ואופי הפגיעות אשר מהן הנפגע סובל...  

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

מומחה רפואי - מה תפקידו ?

רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין... 

שאלות ותשובות - נזקי גוף

שאלות נפוצות בנושאי תאונות דרכים, תאונות עבודה ופיצויים אשר נשאלו ע"י גולשים באתר ...  

פורום אורטופדיה וכירורגיה

פורום בניהולו של ד"ר ליאור מרום רופא בכיר ביחידה לניתוחי עמוד שדרה בקריה הרפואית רמב"ם. הנך מוזמן לשאול שאלות בנושאי אחוזי נכות, פגיעות גוף - אורטופדיה, שיטות טיפול, קבלת חוות דעת מומחה ועוד. ניתן לפנות אל ד"ר מרום לתיאום פגישת ייעוץ רפואי או קבלת חוות דעת לחץ/י כאן המידע הרפואי המוצג בפורום זה נועד למטרות לימוד והשכלה בלבד, ואין לראות בו בדרך כלשהי ייעוץ רפואי.
 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.