www.what2do.co.il

תאונת קלנועית, האם תאונת דרכים?

דרגו את המאמר

תאונת קלנועית, האם תאונת דרכים?
האם קלנועית הינה רכב מנועי כמשמעות מונח זה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים?
 
השאלה בה נעסוק היא האם תאונה אשר היתה מעורבת בה קלנועית הינה תאונת דרכים על פי החוק? וכיצד בוחן ביהמ"ש מקרים מסוג זה.
 
מהי תאונת דרכים?
 
תאונת דרכים הוגדרה בחוק כמאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה. המחוקק הגדיר רכב מנועי לצורך תחולתו של החוק כרכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מיכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, ולמעט כסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות."
 
מהי קלנועית? האם רכב? 
 
בתקנות התעבורה הוגדרה קלנועית בסעיף ההגדרות כרכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:
 
  • רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;
  • ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;
  • הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד;
  • מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 12 קילומטר לשעה;
  • הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1279 חלק 2 כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים מונעים חשמלית קלנועיות והמטענים שלהם.
  • הוא עומד בדרישות טכניות נוספות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד."
 
 
ההוראות הקשורות לשימוש בקלנועית הוסדרו בסימן ב' 1 לתקנות התעבורה, שם נקבע כי בעל קלנועית והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודת התעבורה וכי הנוהג בקלנועית פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה. בסעיף 39 י הוגדרו הנהגים הרשאים לנהוג בקלנועית, ובסעיף 39 יא נקבעו התנאים לנהיגה בקלנועית כאשר הכלל הוא כי לא ינהג אדם בקלנועית בכביש אלא לשם חצייתו, ונהיגה בכביש תותר אך בהתקיים החריגים שפורטו בסעיף הנ"ל.
 
עיון בהגדרה הכללית של קלנועית ובמיוחד בסיווגה כרכב מנועי אמורה היתה להוביל לכאורה לידי מסקנה כי קלנועית אכן נכללת בהגדרת רכב מנועי על פי חוק הפיצויים ובמיוחד בשל העובדה כי עיקר ייעודה הוא לתחבורה יבשתית. ברם, לאור המצב התחיקתי הקיים היום, התגלה קושי לא מבוטל בלהכיר בקלנועית כרכב מנועי לצורך החלת חוק הפיצויים, וזאת בשל הטעמים להלן.
 
מה הייתה כוונת המחוקק?
 
אין חולק כי המחוקק הוציא במפורש מכלל הגדרת רכב מנועי על פי חוק הפיצויים "כסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות". חיקוי אחרי הליכי תיקון תקנות התעבורה משנת 2005 שבמסגרתו הוסדר עניינה של הקלנועית, מוביל למסקנה כי מחוקק המשנה התכוון להשוות בין הקלנועית לבין כסא גלגלים.
 
לעניין זה מן הראוי להביא את דבריה של גב' חוה ראובני מהלשכה המשפטית של משרד התחבורה, בעמ' 8 לפרוטוקול הנ"ל, שלפיהן אמרה את הדברים הבאים:
 
" הגדרת קלנועית תהיה רחבה מספיק כדי לכלול בתוכה גם את כסא הגלגלים לנכה. תחת הכותרת של קלנועית, אנחנו נסדיר את שני הדברים – מה שהוכר קלנועית וגם מה שהיום נמצא תחת הכותרת "כסא גלגלים לנכה". כל הזכויות ימשיכו לעמוד להם, רק מבחינת דיני התעבורה יקראו להם קלנועית"
 
יוצא איפוא כי הקלנועית החליפה את הגדרת "כסא גלגלים לנכה", ומשכך, היא נכללת בחריג של רכב מנועי שנקבע בחוק הפיצויים.
 
כפי שצויין לעיל, המחוקק לא מצא לנכון להטיל חובת רישוי ורישום וחובת הצטיידות ברישיון נהיגה לגבי השימוש בקלנועית. ממצב דברים זה ניתן להסיק כי המחוקק לא ראה בקלנועית כלי הגורם לסיכון תחבורתי ואשר בגינו יש מקום להטיל חובות רישום ורישוי בכדי להבטיח את שלום המשתמשים בו ואת שלום הציבור בכלל, משמע שהמחוקק לא ראה בקלנועית כלי הטומן בחובו סיכונים המעוגנים מטבע הדברים בשימוש ברכב מנועי. 
 
תנועת הקלנועית על הכביש הוגבלה בכפוף למספר מצומצם של חריגים כמצויין בתקנה 39יא לתקנות התעבורה שהוזכרה לעיל, דבר המעיד על העדר כשירותה לנוע על הכביש. בפרשת לינה אטליס נ' יוסף ישראלי אימץ בית המשפט העליון את מבחן הכשירות הנורמטיבית לצורך הגדרת רכב על פי חוק הפיצויים, ושם נאמרו על ידי כב' השופט אור כי יתכן שאף השימוש במילה "כביש" בגדר מצב הריבוי עשוי לתמוך בגישה הנורמטיבית. "כביש" הוא אותו חלק מהדרך המיועד לתנועת כלי רכב או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו (ראה סעיף 1 לתקנות התעבורה). התנועה בכביש מותרת רק לכלי רכב המורשים לנוע בו מכח דיני התעבורה. שימוש במילה "כשירות" לתיאור התנועה ב"כביש" תומכת בפירוש המקשר אותה אל דיני התעבורה המסדירים את התנועה בכביש "
 
הוא הוסיף ואמר לעניין המבחן הנומרטיבי כי מצד שני, הדרישה במצב הריבוי לקיום כשירות נורמטיבית, תוציא ממסגרת הגדרת רכב מנועי מכונות ניידות שאין להן כשירות לנוע בדרכים, אין דרכן להימצא בדרכים, וככלל אין הן מהוות סיכון למשתמשים בדרכים. מכאן גם היסוד וההיגיון להבחנה בין מכונות ניידות בעלות כשירות נורמטיבית לבין כאלה שאינן בעלות כשירות כזו."
 
לסיכום
 
מהמקובץ לעיל עולה כי על פי המצב המשפטי היום, לא ניתן להכיר בקלנועית כרכב מנועי על פי החוק. בנוסף, במספר פסקי דין מביעים השופטים את דעתם לעניין תפקידו של המחוקק אם יביע את עמדתו המפורשת לעניין מעמדה של הקלנועית בכל הקשור לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ולפקודת ביטוח רכב מנועי, שכן לא מן הנמנע שיוצרו נסיבות המצדיקות דווקא להכיר בקלנועית כרכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים.
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מהי תאונת דרכים ?

מהי תאונת דרכים לאור חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...הסברים ועצות משפטיות 

תאונת דרכים את מי תובעים?

נפגעת בתאונת דרכים? נגרמו לך נזקי גוף? את מי תובעים לאחר תאונת דרכים? 

מי זכאי לפיצויים?

עברת תאונת דרכים? נפגעת? מי זכאי לפיצויים לאחר תאונת דרכים...הסברים, מאמרים ועוד... 

חישוב פיצויים בתאונת דרכים

נפגעת בתאונת דרכים? איך תדע מה מגיע לך...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין ללא התחייבות 

עצות לנפגעים בתאונות דרכים

נפגעת בתאונה? נגרמו לך נזקי גוף? לרשותך עצות משפטיות, פסקי דין מאמרים ופניה אל עורך דין באתר... 

תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים

מהו תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים? למי מגיע תשלום תכוף ומתי? להלן מאמר מקיף העוסק בסוגיה זו... 

תאונת דרכים עם חבלות קלות

לתשומת לבך, אם נפגעת בתאונה, אם נגרם לך נזק קטן לכאורה ייתכן ומגיע לך פיצוי... 

עבר רפואי ותאונת דרכים

מה הקשר בין עבר רפואי של נפגע בתאונה ופיצויים עתידיים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

הקשר בין אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית ותיפקודית

תאונות דרכים - אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית, נכות תיפקודית...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין באתר 

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

את מי תובעים לאחר תאונה תוך רכיבה על קטנוע או אופנוע כבד? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.