www.what2do.co.il

האם חלה חובה על חברת בטוח לפצות מעורב בתאונה המנסה להונותה?

דרגו את המאמר

האם חלה חובה על חברת בטוח לפצות מעורב בתאונה המנסה להונותה?

המסגרת הנורמטיבית התוחמת תביעת פיצויים להטבת נזק גוף מתאונת דרכים כוללת שני חוקים: חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הקובע את הכללים למתן פיצוי ובין היתר את הגבלת זכאותם של נפגעים; פקודת ביטוח רכב מנועי משלים את המסגרת החקיקתית ויוצר את הבסיס לחבות הביטוחית לצורך מימוש תביעות.

 

מהי פוליסת ביטוח לאור פקודת ביטוח רכב מנועי?


סעיף 3(א) לפקודה קובע:

 

(א) פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו היא פוליסה שהוציא מבטח שהיה מורשה בשעת הוצאתה והיא מבטחת את –

 

  • (1) בעל הרכב והנוהג בו - מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן - החוק), ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לאדם על ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו; לענין זה, "נזק גוף" ו"שימוש ברכב מנועי" - כמשמעותם בחוק;
  • (2) בעל הרכב הנוהג בו וכל אדם הנוהג בו בהיתר ממנו - מפני נזק גוף שנגרם להם בתאונות דרכים כמשמעותם בחוק.


סעיף 12 לפקודה קובע כי:


"המוציא פוליסה לפי סעיף 3 יהא חב, על אף האמור בכל דין ..., לשפות את המבוטחים הנקובים בה בשל חבות שהפוליסה אמורה לכסותה וכן לפצות את המבוטח הנוהג ברכב או את הנוהג בהיתר ממנו על נזק גוף שנגרם להם בתאונת דרכים כמשמעותם בחוק." 

 

נפגעי תאונות דרכים אשר אינם זכאים לפיצויים:

יתר על כן, ההסדר המיוחד קיבל ביטוי נוסף כאשר קובע סעיף 7 לחוק הפיצויים רשימה ממצה של נפגעים אשר אינם זכאים לפיצויים:

 

  • מי שגרם לתאונה במתכוון;
  • מי שנהג ברכב תוך הפרת החוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב ללא רשות) וכן מי שהיה מצוי ברכב ביודעו שנוהגים בו כאמור;
  • מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו למעט רשיון שפגע מחמת אי תשלום אגרה;
  • מי שהרכב שימש לו, או סייע בידו, לביצוע פשע.
  • מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב;
  • בעל הרכב או המחזיק בו, שהתיר לאחר לנהוג ברכב כשאין לו ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה ושנפגע בתאונת דרכים שאירעה באותה נהיגה, בין בהיותו ברכב ובין מחוצה לו.

 

מה לגבי נפגע שמנסה לרמות את חברת הביטוח?

 

נפגע שמנסה לרמות חברת ביטוח אינו כלול בחריגים שברשימה. התוצאה הינה כי אדם המוסר פרטים כוזבים באשר למקרה ביטוח בנוגע לתאונת דרכים אינו נפסל מקבלת פיצוי.

 

אין זה אומר כי אין כלל נפקות לאי-אמירת אמת המגיע לכדי נסיון לרמות באשר לפרטים מהותיים של תאונת דרכים. נסיון כאמור משפיע על מידת מהימנות הנפגע מול ביהמ"ש בבואו לתבוע פיצויים בגין נשקי גוף שנגרמו בגין אותה תאונת דרכים.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מהי תאונת דרכים ?

מהי תאונת דרכים לאור חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...הסברים ועצות משפטיות 

תאונת דרכים את מי תובעים?

נפגעת בתאונת דרכים? נגרמו לך נזקי גוף? את מי תובעים לאחר תאונת דרכים? 

מי זכאי לפיצויים?

עברת תאונת דרכים? נפגעת? מי זכאי לפיצויים לאחר תאונת דרכים...הסברים, מאמרים ועוד... 

חישוב פיצויים בתאונת דרכים

נפגעת בתאונת דרכים? איך תדע מה מגיע לך...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין ללא התחייבות 

עצות לנפגעים בתאונות דרכים

נפגעת בתאונה? נגרמו לך נזקי גוף? לרשותך עצות משפטיות, פסקי דין מאמרים ופניה אל עורך דין באתר... 

תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים

מהו תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים? למי מגיע תשלום תכוף ומתי? להלן מאמר מקיף העוסק בסוגיה זו... 

תאונת דרכים עם חבלות קלות

לתשומת לבך, אם נפגעת בתאונה, אם נגרם לך נזק קטן לכאורה ייתכן ומגיע לך פיצוי... 

עבר רפואי ותאונת דרכים

מה הקשר בין עבר רפואי של נפגע בתאונה ופיצויים עתידיים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

הקשר בין אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית ותיפקודית

תאונות דרכים - אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית, נכות תיפקודית...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין באתר 

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

את מי תובעים לאחר תאונה תוך רכיבה על קטנוע או אופנוע כבד? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.