www.what2do.co.il

תשלום ריבית בגין חוסר תום הלב במסגרת מתן תגמולים למבוטח

דרגו את המאמר

תשלום ריבית בגין חוסר תום הלב במסגרת מתן תגמולים למבוטח

שופט בימ"ש השלום בחיפה, אברהם אליקים קבע כי חברת הבטוח "מגדל" התנהגה בחוסר תום לב כלפי מבוטחה, בעת מתן תגמולי הבטוח, בגין גניבת רכבו – יגואר נדיר, שנמצא לאחר מכן והוכרז כאובדן גמור, וחייבה בנוסף על תשלום התגמולים הראויים ( בסך -289,250 ₪) גם בריבית מיוחדת של 10% בגין התנהלותה חסרת תום הלב.


השופט פסק כי הנתבעת כי הנתבעת בחרה "להעניש" את התובע שסרב להסכים לטענתה לקביעת השמאי מטעמה ולכן הפחיתה ככל האפשר את הסכום שהוצע על ידה. השופט קבע כי הדרך הנכונה לחישוב תגמולי בטוח בנסיבות המקרה- הינה שוויו של הרכב ביום קרות מקרה הביטוח בהתאם להגדרות והנתונים המופיעים במחירון יצחק לוי לרבות ההפחתות השונות (ממחיר הבסיסי לפי מספר הקילומטרים שעבר הרכב ומספר הבעלים הקודמים).


רקע:


התובע, עו"ד ירון בן עזרא מחיפה רכש רכב יגואר יקר ונדיר וזמן קצר לאחר שביטח את הרכב בחברת מגדל, נגנב הרכב ולאחר זמן קצר נוסף נמצא כשהוא דרוש תיקונים רבים ולכן הוכרז כאובדן גמור.

התביעה דנה בשאלה -כיצד יחושבו תגמולי הביטוח, האם סך של 231,500 ש"ח-הסכום ששילם התובע ביום 9.7.00 עת רכש את הרכב, או סך של 325,000 ש"ח- שוויו הבסיסי של רכב מסוג זה לפי המחירון של יצחק לוי (ללא התייחסות לנתוני הרכב הספציפי), או סך של 289,250 ש"ח- שוויו של רכב מסוג זה לפי מחירון יצחק לוי לאחר הפחתת פרמטרים ספציפיים לפי נתוני הרכב-מספר הבעלים הקודמים ומספר הק"מ שנסע הרכב, (נתון אחרון זה נקבע ע"י שמאי מטעם הנתבעת)".

התובע סבר כי לצורך קביעת גובה תגמולי הביטוח להם הוא זכאי יש לאמץ את שווי הרכב בהתאם למחירון יצחק לוי ללא כל הפחתה, דהיינו לסכום של 325,000 ש"ח, (שהוא שווי הרכב על פיו הוערך הרכב לטענתו לצורך קביעת גובה דמי הפרמיה בתחילת ההתקשרות).

חברת הביטוח הציעה לתובע לקבל 289,250 בהתאם לקביעת השמאי מטעמה, ומשסרב שילמה לו מחיר מופחת ב-65,000 ש"ח.

השופט ציין כי הנחיות המפקחת על הביטוח משנת 2000 לכאורה יכלו לסייע לפתרון המחלוקת שבין הצדדים, שכן בבסיסן עומד עיקרון של הגינות ותום לב, וחברת הביטוח חייבת לפעול על פי אותה אמת מידה בעת קביעת סכומי הפרמיה לתשלום בתחילת ההתקשרות ובעת קביעת גובה התגמולים לתשלום בעת קרות מקרה ביטוח (או ליידע מראש את המבוטח באשר לדרך החישוב העתידית באשר לשווי הנכס המבוטח). אולם הנחיות אלו אינן חלות על המקרה הנדון , שכן תחולתן לגבי כל פוליסה שתוקפה מיום 1.1.01 ואילך ואלו הפוליסה הנדונה הינה מיולי 2000.

בהעדר תחולת הנחיות המפקחת על הביטוח, קבע השופט אליקים כי המחלוקת בין הצדדים תוכרע על פי המוסכם ביניהם, ביחד עם עקרונות משפט כלליים כגון חובת תום הלב וכי יש לבחון מה היה שוויו של הרכב ביום קרות מקרה הביטוח בהתאם להגדרות והנתונים המופיעים במחירון יצחק לוי לרבות ההפחתות השונות (ממחיר הבסיסי לפי מספר הקילומטרים שעבר הרכב ומספר הבעלים הקודמים).

השופט ציין כי קביעתו של השמאי מטעם הנתבעת התואמת את האמור במחירון יצחק לוי ואת נתוני הרכב, (הכוללת הפחתות) משקפת נאמנה את שווי הרכב נכון ליום קרות מקרה הביטוח בהתאם לתנאי חוזה הביטוח שבין הצדדים ועל פי סכום זה-289,250 ש"ח- היתה חייבת הנתבעת לפצות את התובע, במיוחד שזו גם קביעת השמאי מטעמה.

עוד ציין השופט כי הנתבעת שללה מהתובע בחוסר תום לב תגמולי ביטוח שלא היו שנויים במחלוקת. וכי למרות ששמאי הנתבעת העריך שווי הרכב ב-289,250 ש"ח שילמה הנתבעת לתובע את תגמולי הביטוח כשהבסיס לחישוב היה 242,498 ₪. עוד ציין כי מהעדויות עולה כי הנתבעת בחרה להתחמק מחובתה לשלם את תגמולי הביטוח לפי מחירון יצחק לוי (לאחר הפחתות) ובחרה בדרכים מדרכים שונות לתרץ את התחמקותה זו וכי הוא לא מצא כל בסיס משפטי בחוזה הביטוח לעמדת הנתבעת לפיה הוערך שווי הרכב לפי עלות רכישתו.

עוד הבהיר השופט כי הנתבעת לא נרתעה בשלב השמעת העדויות לנסות ולהגן על עמדתה חסרת תום הלב ע"י עדותו של מנהל מחוז הצפון של שמג"ד מר בר-ניר שבמקום להעיד בא לתת הרצאות בהתנשאות ומבלי להשיב לשאלות הספציפיות שנשאל.

במסגרת פסה"ד שאל השופט: " הכיצד מתנערת חברת הביטוח מחוות דעת השמאי מטעמה רק משום שהמבוטח לא מסכים לתוכנה, הייתכן כי שמאי הנתבעת יעריך הרכב במחיר של 289,250 ש"ח ומשסרב התובע להצעתו, תפחית חברת הביטוח את שווי הרכב שנקבע על ידי השמאי מטעמה בעשרות אלפי שקלים, תוך שימוש בתירוץ כי יש לחשב את שווי הרכב לפי עלות רכישתו בניגוד לעמדת השמאי מטעמה".

 

ועוד המשיך :" מבטח הבוחר ביום קרות מקרה הביטוח לשנות את "כללי המשחק" על מנת להפחית את תגמולי הביטוח, כפי שנהגה הנתבעת במקרה זה הינו מבטח הנוהג בחוסר תום לב. חובה היה על הנתבעת לשלם לתובע את תגמולי הביטוח לפי מחירון יצחק לוי (לאחר הפחתות כפי שנקבעו ע"י השמאי מטעמה מר פישר) ומשלא עשתה כן אלא נזכרה דווקא באותו שלב כי הרכב נרכש במחיר נמוך יותר (עובדה ממנה התעלמה בעת שדרשה דמי פרמיה עבור ביטוח הרכב) הרי שאין זו התנהגות המכבדת את חברת הביטוח והתנהגות זו מצדיקה חיוב בריבית מיוחדת לפי סעיף 28א’ לחוק חוזה הביטוח".

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.