www.what2do.co.il

ריבית עונשית בתביעת ביטוח

דרגו את המאמר

ריבית עונשית בתביעת ביטוח

על פי רוב, תביעות ביטוח הינן תולדה של סירוב חברת ביטוח לשאת בחבותה כלפי מבוטח וזאת חרף התקשרות הצדדים בפוליסה. לעיתים, התנהלות חברת הביטוח כנגד המבוטח הינה כה חמורה עד כי בית המשפט פוסק לטובתו של המבוטח פיצויים נוספים. פיצויים אלה יכולים להגיע בדמות ריבית עונשית. ריבית נוספת המוטלת על כספי הביטוח מחמת התנהלות בחוסר תום לב והצגת טיעונים לא ענייניים על ידי חברת הביטוח. אימתי נפסקת ריבית כגון דא? ובכן, על מנת לרדת לעומקה של הסוגיה, עלינו להבין ראשית את שני המצבים הבאים.


סירוב לעצם התביעה - לעיתים, חברת הביטוח טוענת להעדר חבות לתשלום תגמולי הביטוח מחמת הכחשה של עצם החבות. דהיינו, הכחשה כי האירוע הביטוחי התרחש או טענה כי היא פטורה מחמת החריגים הקבועים בפוליסה. לדוגמא, אדם מגיש תביעת ביטוח בעקבות תאונת דרכים, וחברת הביטוח טוענת כי התאונה כלל לא התרחשה. במקרים כגון דא, ייתכן וחברת הביטוח תציג טיעונים לא ענייניים ומשוללי יסוד אשר נועדו אך ורק לשם התנהלות משפטית בלתי ראויה כלפי המבוטח.


מחלוקת באשר לשיעור התגמולים - חברות ביטוח יכולות פעמים רבות להכיר בחבותן לשלם את התגמולים, אך להציג מחלוקת של ממש אודות שיעורם. לדוגמא, אדם מגיש תביעת ביטוח וטוען כי נגרמו לו נזקי גוף אשר הביאו לאובדן כושר עבודה מוחלט, וחברת הביטוח טוענת שכושר השתכרותו של המבוטח לא אבד כלל. גם כאן, טיעונים לא ענייניים שמטרתם להתיש את המבוטח עלולים לעלות כדי חוסר תום לב מצד חברת הביטוח.


משמעות של סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח


סמכותו של בית המשפט לפסוק כנגד חברת ביטוח ריבית עונשית מעוגנת בסעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח. סעיף זה מאפשר לבית המשפט לפסוק לטובתו של מבוטח "ריבית מיוחדת" וזאת כאשר תגמולי הביטוח לא שולמו למרות שהם לא היו שנויים במחלוקת. חשוב להדגיש כי היות ומדובר בסנקציה עונשית, בתי המשפט אינם פוסקים ברוח סעיף זה בנקל. נקבע לא אחת כי השימוש בסעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח נעשה רק במקרים חריגים וזאת כאשר חברת הביטוח נוקטת כלפי המבוטח ב"הליכי סרק". דהיינו, חברת הביטוח מסרבת - מטעמים בלתי עניינים ובחוסר תום לב - לשלם תגמולים שאין לגביהם מחלוקת.

 

      דוגמאות לפסקי דין:


חשוב להדגיש כי חוק חוזה הביטוח קובע כי סכומים שאין עליהם מחלוקת צריכים להיות משולמים למבוטח בתוך 30 ימים לכל היותר. הריבית העונשית הנפסקת במקרים בהם נקבע כי חברת הביטוח חרגה מהוראות החוק יכולה להגיע עד כדי פי שלוש מהריבית הקבועה בחוק פסיקת ריבית והצמדה. כמו כן, ריבית זו יכולה להיות מוטלת גם על תגמולי ביטוח שטרם שולמו, וגם על הפרשי הריבית וההצמדה החלים עליהם. בעגה המשפטית, ריבית זו זכתה לכינוי "ריבית עונשית" או "ריבית מיוחדת".


לכאורה, נראה כי לשון הסעיף מעניקה את הסמכות לפסוק ריבית מיוחדת רק במקרים בהם המחלוקת נוגעת לשיעור התגמולים. דהיינו, חברת הביטוח מכירה בחבותה, אך איננה משלמת את התגמולים (לפחות את הסכום בו היא מכירה) בחוסר תום לב. עם זאת, פסיקת בתי המשפט הכירה זה מכבר גם במקרים מהסוג הראשון כעילה לפסיקת ריבית עונשית. דהיינו, גם כאשר חברת הביטוח דוחה את פנייתו של המבוטח בחוסר תום לב, ומכחישה את חבותה בצורה בלתי סבירה, הרי שייתכן ויהיה מקום לפסוק ריבית מיוחדת על סכום הפיצויים.


יש להדגיש כי סעיף 28א' איננו חל על ביטוחי אחריות (כגון ביטוח אחריות מקצועית לרופא) אלא על ביטוחים אישיים בלבד דוגמת ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח דירות וכדומה. בית המשפט העליון התייחס בפסיקתו למהותה של הריבית העונשית ולתום הלב המצופה מהצדדים לחוזה ביטוח במסגרת הליכים ביניהם. נקבע כי ריבית מיוחדת הינה כלי הנושא אופי של סנקציה. על כן, בטרם מבטח יחויב בריבית עונשית, שומה על בית המשפט לנקוט הקפדה יתירה. זאת על מנת - בעיקר - להותיר את הריבית המיוחדת לאותם מקרים נדירים ומיוחדים בהם הוכח, באופן ברור וחד משמעי, חוסר תום לבו של המבטח (בבואו לסרב לקיים חיוב למרות שעל פי מבחני תום הלב הוא היה צריך לשאת בתגמולי הביטוח, בהעדר מחלוקת אמיתית).
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.