www.what2do.co.il

תגמול נכה נצרך לנפגע פעולות איבה, הכיצד?

דרגו את המאמר

תגמול נכה נצרך לנפגע פעולות איבה, הכיצד?

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, הינו חוק אשר מטרתו לסייע לנפגעי פעולות איבה ולמי אשר יקיריהם נפגעו בפעולות איבה. סיוע זה ניתן על ידי תגמול נפגע אשר נגרמה לו נכות ונקבעה לו דרגת נכות, או תגמול בני משפחתו של חלל שפעולת איבה גרמה למותו.

 

התנאי המוקדם לתגמול זה הוא הכרה בפגיעה כפגיעת איבה. סעיף 2 לחוק התגמולים מקים חזקה שבדין לפיה כאשר אדם נפגע בנסיבות שיש בהן יסוד סביר להניח כי מדובר בפגיעת איבה, יראו את המקרה כפעולת איבה כל אימת שלא הוכח אחרת. על פי סעיף 1 לחוק, ההכרה באירוע כפגיעת איבה, כמו גם ההכרה בקשר הסיבתי שבין פעולת האיבה לנזק, מצוי בסמכות רשות מאשרת. אדם אשר משיג על החלטותיה של "הרשות המאשרת" רשאי להגיש ערעור על כך לפני ועדת עררים.


תביעה לתגמול נפגע איבה מוגשת למוסד לביטוח לאומי. התנאים המוקדמים לאישור תביעה זו הינם הכרה מצד הרשות המאשרת בפגיעה בתור פגיעת איבה, והכרה במבוטח מצד המוסד לביטוח לאומי כנפגע על משמעותו בחוק התגמולים. במידה ותנאים אלו מתקיימים, רופא או ועדה רפואית אשר מתמנים לעניין זה קובעים את דרגת נכותו של הנפגע לפי תקנות הנכים שהותקנו מכוח חוק הנכים.


סוגי התגמולים, מכוח חוק הנכים וחוק התגמולים


נפגע איבה אשר הפגיעה הותירה בו נכות זמנית או צמיתה, זכאי לקבל תגמולי נכות. תגמולים אלו משולמים כגמלאות אשר אינן גבייתיות, מכוח חוק התגמולים ומכוח חוק הנכים, על ידי המוסד לביטוח לאומי. ישנם נפגעי איבה הזכאים לתוספות מיוחדות כגון תגמול למבוטחים מבוגרים או תגמולים לנכים קשים.

 

במקרה של מוות, משפחתו של הנפגע זכאית לתגמולים. חוק הנכים מוסיף וקובע כי נפגעי איבה זכאים גם לתגמולים מיוחדים אשר הזכאות והרמה שלהם נקבעים לפי שיקולים שיקומיים, תעסוקתיים וכמובן רפואיים. בין תגמולים אלו ניתן למצוא תגמול לנכה נצרך, תגמול לנכה מחוסר פרנסה ועוד.

 

      קראו עוד בתחום זה:

 

סעיף 4 ו-8 לחוק התגמולים קובעים כי דין נפגע פגיעת איבה כדין נכה לפי חוק הנכים. דהיינו, הוראות מסוימות אשר מוצאות ביטוי בחוק הנכים, חלות גם על נפגע איבה בשינויים המחוייבים. חוק הנכים מעניק סמכויות מהותיות ורחבות יריעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון כגון מינוי ועדה חקירה וקביעה לאישור תגמול נצרך.

 

סעיף 22 לחוק התגמולים קובע כי כאשר מדובר בפגיעת איבה, עניינו של המבוטח יונח לפדיון לפני פקיד התביעות כמשמעו בסעיף 298 לחוק הביטוח הלאומי (סעיף המגדיר את גדר סמכויותיו של האחרון). פקיד התביעות יידרש להחליט האם תינתן לתובע הגמלה, ובאיזו מידה. כמו כן, מוטל עליו לבחון את נכונות העובדות ותנאי הזכאות לגמלה. בנוסף על הסמכויות המוקנות לפקיד התביעות מכוח חוק הביטוח הלאומי,

 

המחוקק העניק לו במסגרת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה סמכות כשל קצין התגמולים בהתאם לנסיבות המקרה. פקיד התביעות בוחן את זכאותו של נפגע פעולת האיבה לתגמולים בעין, לרבות תגמול נצרך. החלטתו היא אפוא ההחלטה הקובעת. כמובן שהחלטה זו נתונה אף היא לביקורת, של בית הדין לעבודה.


כיצד נקבעת הזכאות לתגמול נצרך?


אמות המידה לזכאות לתגמול נצרך, והפרוצדורה להגשת בקשה זו, לא נקבעו בחוק הביטוח הלאומי או בחקיקת המשנה לחוק זה. אי לכך, נוצר אפוא חוסר חקיקתי כתוצאה מהעדר סדרי דין והשלמת החסר נעשתה על ידי המוסד לביטוח לאומי באמצעות מתן הנחיות מנהליות.

 

במסגרת הנחיות אלו נקבע כי הזכויות וההטבות אשר מוענקות לנפגעי פעולות איבה תהיינה מבוססות על הזכויות אשר להן זכאים חיילי צה"ל והמשפחות השכולות. בינואר 2010 הוציא המוסד לביטוח לאומי חוזר כללי אשר עסקה בסוגיה זו. החידוש בחוזר זה היה כי בניגוד לועדות משרד הביטחון, נפגעי פעולות איבה יוכלו לטעון טענותיהם בוועדה.


התנאים לקבלת תגמול נצרך


ישנם ארבעה תנאים (מצטברים) אשר דרושים לשם הכרה בנפגע איבה בתור נכה נצרך – נכות של 50% לפחות אשר בתוקף למינימום שנה אחת, הוכחה כי לנכה אין הכנסה המספיקה למחייתו (מחייה לפי החוק), בשל נכותו המוכרת הנכה אינו יכול להתשכר, ואין סיכוי סביר לכך שניתן יהיה בעתיד הנראה לעין לשקם את הנכה. תגמול נצרך הינו תגמול אשר מאושר ל-12 חודשים והוא ניתן להארכה עד כדי שלוש שנים. בטרם תאושר הארכה כאמור, יעמוד הנפגע בפני בחינה מחודשת בדבר קיום דרישות הנוהל.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ביטוח לאומי - תביעות פיצויים נפגעי תאונות עבודה

ביטוח לאומי- תביעות פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.  

ועדה רפואית - אחוזי נכות

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

ועדות רפואיות

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

זכויות נכים בביטוח לאומי

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.  

תביעת ביטוח בגין נכות מתאונה ומחלוקת בנוגע לפרשנות חישוב הפיצוי

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

תאונות עבודה או נכות כללית מה עדיף?

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.