www.what2do.co.il

חיוב ``ידיעות אחרונות`` לפצות אדם ב-50,000 ש``ח בגין פגיעה בפרטיות

דרגו את המאמר

חיוב ``ידיעות אחרונות`` לפצות אדם ב-50,000 ש``ח בגין פגיעה בפרטיות

צילום ממצעד הגאווה - האם פגיעה בפרטיות?

 

הזכות לפרטיות הינה זכות חוקתית המעוגנת בחוק יסוד כבוד: האדם וחירותו. כאשר תמונתו של אדם מופיעה בעיתון פומבי ללא ידיעתו או הסכמתו, פרטיותו מופרת. לעיתים, נגרם לאדם נזק כלכלי ורגשי עקב פרסום זה. במקרה דנן, התובע צעד במצעד הגאווה כשהוא לבוש מדי צה"ל ונשא עימו דגל של הקהילה ההומו - לסבית. התובע צולם על ידי צלם של סוכנות ידיעות וכעבור זמן מה, תמונתו פורסמה בעיתון מוכר - הנתבע.

 

התובע פנה לנתבע לאחר הפרסום וביקש להימנע מפרסום התמונה בעתיד. עם זאת, תמונתו פורסמה שוב שנתיים לאחר מכן. אז פנה התובע לנתבע בדרישה לפיצוי. בקשתו נדחתה על ידי הנתבע ששב להשתמש בתמונה כעבור שנה בפעם השלישית.


טענות הצדדים


התובע טען כי בשל חשיפת נטיותיו המיניות על ידי הנתבע נגרמו לו נזקים במישור הכלכלי והמשפחתי. הוא הוצא מהארון בעל כורחו, נודה ממשפחתו, הותקף באלימות על ידי אחיו ופוטר ממקום עבודתו. התובע עתר לקבלת שני סעדים עיקריים. ראשית, צו מניעה שיימנע שימוש נוסף בתמונתו על ידי הנתבע. שנית, פיצוי כספי על הנזק שנגרם לו עקב הפרסום. לטענתו, הפרסום הראשון היה כדין, אך הפרסומים הבאים נעשו ללא הסכמתו ובניגוד לרצונו. שימוש זה, לטענת התובע, היווה פגיעה בפרטיותו, הוצאת לשון הרע, פגיעה בקניינו ועשיית עושר שלא במשפט.


נוסף על כך, טען הנתבע, תמונתו חסרת ערך חדשותי. בניגוד לפרסום הראשון, בו התמונה הייתה קשורה לכתבה, הרי שהפרסומים הבאים לא התייחסו לתובע או למצעד הגאווה. לדידו, נפגעה זכותו לאנונימיות ועל הנתבע היה להביא בחשבון כי בפרסום מסוג זה ישנו קורטוב של רגישות. גם אם לנתבע הייתה זכות להשתמש בתמונה, היות והיא נרכשה מסוכנות ידיעות, זכות זו נשללה לאחר פנייתו הראשונה למערכת.


מנגד, הנתבע טען כי רכש את התמונה מסוכנות ידיעות אשר צילמה את התובע במקום פומבי ולא היה צורך בהסכמת התובע עת פורסמה. הנתבע הוסיף כי עצם הליכתו של התובע עם מדי צה"ל ודגל הגאווה במצעד יש בה אמירה פרובוקטיבית שנועדה לעורר תשומת לב.

 

"מראש מדובר בתובע שלא הסתיר את נטייתו המינית", נטען, "אי לכך, משצולמה התמונה ברשות הרבים, התובע לא יכול היה להתנגד לשימוש בתמונה או לאסור על כך". בנוסף, לטענת הנתבע, לא מדובר בפגיעה הפרטיות או לשון הרע שכן הפרסום לא נעשה בנסיבות העלולות להשפיל, ולכן אין צורך בצו מניעה או פסיקת פיצוי. זאת ועוד, הנתבע הכחיש את האמור בדבר פנייתו של התובע למערכת לאחר פרסומה של התמונה בפעם הראשונה.


החלטת בית המשפט


בין הצדדים הייתה מחלוקת בדבר קיומה של השיחה בין התובע למערכת העיתון לאחר הפרסום הראשון. בית המשפט שמע את העדויות השונות וקיבל את גרסת התובע לפיה התקשר לעיתון וביקש להימנע מפרסום עתידי של התמונה.

כמו כן, בית המשפט קבע כי בפרסום האמור ישנה פגיעה בפרטיות התובע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

 

בית המשפט שב והדגיש כי זכותו של אדם לאנונימיות מהווה יסוד מרכזי בזכות לפרטיות המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בכך קיבל בית המשפט את עמדת התובע לפיה חשיפת נטיותיו המיניות בפומבי דרך פרסום תמונתו מהווה פגיעה בפרטיות. גם אם הסכים התובע לפרסום תמונתו בפעם הראשונה, על ידי התנהגותו והופעתו הפומבית, עדיין הייתה פתוחה בפניו הדרך לחזור בו.

 

פיצויים בסך 50,000 שקלים בגין הפגיעה בפרטיות

 

מהרגע שפנה התובע למערכת וביקש להימנע משימוש בתמונה, לא היה הנתבע רשאי להשתמש בה. מסקנה זאת מתקבלת גם מאיזון האינטרסים בין האינטרס להגן על פרטיות התובע לבין האינטרס הציבורי התומך בפרסום התמונה.

 

במקרה זה, היעדרו של האינטרס הציבורי הכריע את הכף לטובת התובע. בנוסף דחה בית המשפט את טענת הנתבע כי הפגיעה הייתה בתום לב ולכן חוסה היא תחת הגנות חוק הגנת הפרטיות. נקבע כי הנתבע ידע או היה עליו לדעת על הפגיעה בפרטיות, לאור פניית הנתבע, ולכן לא יכול להיות כי הפרסום היה תם לב. בנוסף, לא הייתה מוטלת על הנתבע כל חובה לפרסם שוב את התמונה ולא היה מדובר בהבעת דעה או ביקורת.


לבסוף, קבע בית המשפט כי התובע לא הוכיח את נזקו במישור האישי כלכלי על ידי הבאת עדים או ראיות חיצוניות. אי לכך, השית בית המשפט על הנתבע פיצוי רק עבור הנזק הלא ממוני שנגרם לתובע וחייבו בסך של 50,000 ₪.


לסיכום, בית המשפט הכיר בפגיעה בזכותו לפרטיות של התובע על ידי פרסום חוזר של התמונה והפיכתו לאייקון. פרסום זה, כאמור, הסב נזק בלתי הפיך לתובע. מנגד, התחשב בית המשפט בעובדה כי התובע בחר באופן חופשי להיות נוכח באירוע מסוג זה, ונטל על עצמו מבחירה את הסיכון לחשיפת נטיותיו המיניות כך או אחרת. לכן, קיבל בית המשפט את תביעת התובע בחלקה,
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965

חוק איסור לשון הרע נועד להגן על כבודו של אדם או איגוד ומונע פרסומים שעלולים לפגוע ולגרום נזק. 

לשון הרע על ציבור - קבוצת אנשים, גוף, ארגון

השאלה המרכזית הצריכה להישאל, כך קובעת הפסיקה, הנה האם היחיד, בהיותו יחיד, נפגע מאותו פרסום שהשמיץ את כל הקבוצה? 

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

האם המכתבים ודרך הפצתם מהווים לשון הרע ופגיעה בפרטיות?

עוד קבעה השופטת כי המכתבים אינם שיח ושיג אקדמי על הערכות תלמידים הנהנים ממטרית חופש אקדמי. המכתבים נכתבו בתגובה על מכתבו של פרופ' בורט ופרופסורים אחרים ולא בהעברה רוטינית של הערכות על תלמידים. העמדתם כ"שיג ושיח אקדמי" היא או היתממות או ניסיון הסוואה. מרבית המכתבים עוסקת במנחה פרופ' בורט ורק חלק קטן מהם מתייחס לתובע.  

לשון הרע, כיצד מגיע בית המשפט להכרעה?

השאלה הראשונה אשר ישאל בית המשפט היא, האם המעשים המיוחסים לנתבעים עולים כדי פרסום לשון הרע. הבדיקה תעשה לפי היסודות הנמצאים בסעיפי החוק, שהוא הסעיף המגדיר מעשה של פרסום לשון הרע. לאחר בחינת המקרה לאור החוק והפסיקה ובאם התשובה תהא חיובית יבחן בית המשפט אם עומדת למפרסמים הגנה מן ההגנות המוקנות בפרק ג' לחוק. 

לשון הרע: הגנת אמת בפרסום

נתבעת בגין לשון הרע? מהי הגנת אמת בפרסום? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי הדין באתר ... 

לשון הרע: הגנת תום הלב

נתבע יהנה מהגנת סעיף 15 בהתקיים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא שהנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב. והתנאי השני הוא שהנתבע יוכל להצביע על כך ... 

פיצויים בגין לשון הרע

לאחר שקבע בית המשפט כי הנתבעים פרסמו כנגד התובעת פרסום שיש בו משום לשון הרע, ולא עומדות להם ההגנות שבפרק ג' לחוק, יעבור לדון בשאלת הפיצוי המגיע לתובעת בגין לשון הרע.  

פיצויים בגין זיוף פרופיל באתר האינטרנט דה מרקר

האם פרסום פרופילים מזויפים ברשת החברתית "דה מרקר קפה" מהווה הפרה של חוק איסור לשון הרע... 

לשון הרע במהלך דיון משפטי, האם ייתכן?

סעיף 13 לחוק קובע כי לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין ... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.