www.what2do.co.il

עיקרון ריחוק הנזק

דרגו את המאמר

עיקרון ריחוק הנזק

עיקרון ריחוק הנזק קובע כי מזיק אינו חייב לשלם פיצויים לנפגע בגין נזקים מאוחרים אשר אירעו לו כאשר אין קשר סיבתי בין הנזקים המאוחרים לבין הנזקים שנגרמו התנהגותו העוולתית. לדוגמא, לאחר תאונת דרכים, חייב הנהג הפוגע לשלם פיצויים לנפגע. האם נהג זה חייב לפצות את הנפגע בין רשלנות רפואית בטיפול לאחר תאונת הדרכים?

 

במקרים בהם גורמת עוולה לשני נזקים או יותר, ואלו קשורים האחד לשני מבחינה עובדתית וסיבתית, עולה לעיתים שאלה משפטית בדבר האחריות לפיצויים. שאלה זו נבחנת בהתאם לקשר הסיבתי בין הנזקים. בסמכותו של בית המשפט לקבוע כי המזיק אשר נמצא אחראי לנזק הראשון, צריך לפצות את הניזוק גם בגין הנזק השני, המאוחר יותר.

 

      קראו עוד בתחום:

 

במערכת המשפט הישראלית מוכר היבט זה של אחריות בגין נזקים שניים במסגרת הסדר חוקי נפרד מאלה העוסק בנזקים ראשוניים. הסדר חוקי זה מוצא ביטוי בסעיף 76(1) לפקודת הנזיקין. סעיף זה קובע כי במקום בו התובע סובל מנזק, יינתנו פיצויים רק בשל אותו הנזק שעלול לבוא באורח טבעי, במהלכם הרגיל של דברים ושבא במישרין מעוולת הנתבע.

 

האם אירע אירוע שני שגרם לנזק הנוסף? האם ניתן היה לצפות אירוע זה?

 

בכדי להכריע בשאלת האחריות של המזיק לנזקיו המאוחרים של הניזוק, יש לבחון תחילה האם אכן מדובר בנזק שני. דהיינו, האם קיימת יחידת נזק נפרדת. בשלב ראשון, בית המשפט בודק האם לאחר גרימת הנזק הראשון, נגרם הנזק השני בגין התרחשות של אירוע מובחן נוסף.

 

מדובר אפוא בדרישה לאבחנה של השתלשלות עניינים חדשה אשר ניתן להבחין בה ולזהות את התרחשותה על ציר הזמן. במידה ולא ניתן לאתר אירוע מובחן כגון דא, ייתכן ושני הנזקים יחשבו כיחידה אחת של אותו הנזק. במקרים אלו, המזיק יהיה חייב בפיצויי הניזוק בגין הנזקים השניים והראשוניים כאחד. עם זאת, אם התרחש אירוע מובחן נוסף, ייתכן ואירוע זה יבחין בין שתי יחידות הנזק ואז יכנס לתחולתו עיקרון ריחוק הנזק.

 

גם במקרים בהם מוכח אירוע מובחן, ייתכן וניתן יהיה לקשור בקשר סיבתי משפטי את שני הנזקים כיחידה אחת. כאן פונה בית המשפט לבחון את עיקרון ריחוק הנזק, האם מדובר בנזק קרוב או רחוק. שאלת ריחוק הנזק, על פי הפסיקה, נבחנת בהתאם למבחן הסיכון הצפוי.

 

האיזון בין הנתבע לתובע מבחינת המשפט

 

מצד אחד, הנתבע כבר נמצא אחראי לנזק הראשון ממנו סובל הניזוק. מצד שני, ישנו צורך לתחום את היקף אחריותו של המזיק בגבול שכן אחריות זו עלולה לפרוץ כל גבול. מיותר לציין כי הנזק הסופי יכול להיות מורכב, בסופו של דבר, ממספר אירועים רבים מספור.

 

מבחן ריחוק הנזק נועד אפוא לאזן בין שיקולים מתחרים. הלכה פסוקה היא כי איזון ראוי יושג בעזרתו של מבחן הסיכון הצפוי. מבחן זה יפה גם לעניינים הנוגעים לעוולת הרשלנות וגם במקרים בהם יש להטיל על המזיק אחריות מוחלטת.

 

יתרה מכך, דווקא בשל הטלת אחריות חמורה בבסיס בעניין נזק ראשוני, ראוי לעיתים לקבוע במתינות את היקף הנזק ולמלא את מבחן הסיכון בתוכן של צפיות. השאלה האם הנזק השני היה צפוי נגזרת על פי רוב מהאפשרות לצפות את האירוע הנוסף. מדובר בציפיות סבירות הנוגעות ליכולת האובייקטיבית לצפות את האירוע.

 

משמעות הזמן והמקום

 

אחת הדרכים הברורות לצפות אירוע עתידי, או להוכחה כי אי אפשר היה לצפותו, היא בחינת המרחקים מבחינת הזמן והמקום. אכן, מרחק של זמן או מקום בין אירועים שונים מקנה לתהליך הגרימה מימד ייחודי הגדל ביחס ישיר למרחק. הלכה פסוקה היא כי ריחוק פיסי מהווה אינדיקציה ראשונית לריחוק משפטי.

 

להלן דוגמא לשני מבנים נוספים אשר על בסיסם בודק בית המשפט את עיקרון ריחוק הנזק. שילובם של שלושת המבחנים המתוארים במאמר זה יושב בבסיס פסיקתו של בית המשפט במקרים כגון דא.

 

 

מבחן הסתברות האירוע הנוסף - מקום בו ההסתברות להתרחשותו של האירוע הנוסף הינה נמוכה, קטנה באופן ישיר גם רמת הציפיות.

 

מבחן הישירות והתלות שבין שני האירועים - התלות והישירות בין שני האירועים אף הן אינדיקציה לצפיות האירוע הנוסף. התשובה לשאלת התלות בין האירועים מבקשת, למעשה, לבדוק האם עסקינן באירועים המהווים פרקים נפרדים אמנם זה מזה, אך קשורים בטבורם לסיפור אחד, או שמא מדובר באירועים מנותקים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תאונת דרכים את מי תובעים?

נפגעת בתאונת דרכים? נגרמו לך נזקי גוף? את מי תובעים לאחר תאונת דרכים? 

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

רשלנות רפואית, מהי עוולת הרשלנות?

כדי להכריע בשאלה האם קמה לתובעת עילת תביעת בנזיקין בשל רשלנות הנתבעים ו/או מי מטעמם, יש לענות על שלוש שאלות ... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

תאונות אופניים

נפגעתם בתאונת אופניים? שוקלים הגשת תביעה בגין תאונת אופניים? האם תאונת אופניים הינה תאונת דרכים? ממי ניתן לתבוע פיצויים? 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר 

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פגיעות במתקני ספורט, שעשועים

ילדך נפגע תוך משחק במתקן שעשוע? בחצר המשחקים? בבריכה? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

תאונות בחו"ל - איך לתבוע פיצויים

נפגעת בתאונה במדינה זרה? נגרמו לך נזקים? איך לתבוע פיצויים ועצות נוספות.... 

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.